UM Cares - voor jou!

De Universiteit Maastricht is een zorgzame universiteit, en daar zijn we trots op. De UM onderkent dat werk en studie slechts één aspect is in het leven van studenten en werknemers. In het kader van het UM Cares-project treffen we daarom maatregelen om leden van onze UM-gemeenschap te helpen om hun werk/studie te kunnen combineren met zorgverantwoordelijkheden.

Om de UM Cares-doelstellingen te realiseren, werkt het D&I Office nauw samen met de HR-afdeling en het Studenten Service Centrum. Samen willen we ervoor zorgen dat onze werknemers duurzaam inzetbaar blijven en dat onze studenten hun studie met succes afronden.

Voor zowel studenten als medewerkers met zorgverantwoordelijkheden is op aparte pagina’s informatie te vinden over de beschikbare ondersteuning en diensten.

PAC netwerk: UM netwerk voor ouders en mantelzorgers

In het kader van het UM Cares-project heeft de UM een netwerk opgezet voor ouders en mantelzorgers: het PAC netwerk (Parents and Carers). Dit netwerk dient twee doelen: ten eerste heeft het een ondersteunende functie voor studenten en medewerkers met zorgtaken om ervaringen te delen. Ten tweede dient het als klankbord voor input en feedback voor het UM Cares-project en voor het informeren van de UM community over de voortgang van het project.
Het netwerk staat open voor alle studenten en medewerkers met zorgtaken. Gebruik de groene knop en email ons met je UM account om je aan te melden.

Ja, ik sluit me aan bij het PAC netwerk
Stuur je email

Onze visie: Universiteit Maastricht – een zorgzame universiteit

De Universiteit Maastricht onderkent dat werk en studie slechts één aspect zijn van het leven van onze studenten en werknemers. Werk en privé combineren kan een delicate evenwichtsoefening zijn, helemaal wanneer je voor een dierbare zorgt – een ouder, kind, broer, zus, grootouder, vriend, buurman of buurvrouw. Als zorgzame universiteit wil de UM de combinatie van zorgtaken en werk of studie faciliteren. We onderkennen dat deze zorgtaken onvoorspelbaar zijn en dat flexibiliteit essentieel is. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze werknemers duurzaam inzetbaar blijven en dat onze studenten hun studie met succes afronden.

Bij de UM streven we ernaar om een zorgzame universiteit te zijn, door de volgende principes na te leven:

 • Direct reageren op verzoeken tot steun.
 • Al zulke verzoeken vertrouwelijk behandelen.
 • Streven naar consistentie in de behandeling van vergelijkbare casussen.
 • Werknemers en studenten helpen om vast te stellen of ze mantelzorgers zijn. Zorgtaken hebben vele facetten en kunnen bijvoorbeeld zijn: een dierbare helpen met de persoonlijke verzorging, het toedienen van medicijnen of huishoudelijke taken; emotionele steun bieden; een dierbare begeleiden bij doktersafspraken.
 • Bewustwording creëren over zulke onderwerpen.

Wat we doen: doelstellingen van UM Cares

In het kader van het UM Cares-project willen we een aantal doelstellingen realiseren:

 • Tekortkomingen identificeren in de regels en richtlijnen die van invloed zijn op studenten met zorgverantwoordelijkheden, en die opheffen.
 • Informatie geven aan de UM-gemeenschap met betrekking tot zorgonderwerpen en hun rechten op dit gebied.
 • Zorgen voor adequate faciliteiten, zowel binnen de UM (bijv. rust- en kolfkamers) als daarbuiten (bijv. technische voorzieningen als thuiswerken noodzakelijk is).
 • Integreren van good practice rond zorgonderwerpen in ons leiderschapsconcept en onze managementpraktijk.
 • Onze HR-instrumenten onderzoeken om te zien of deze aangepast kunnen worden voor werknemers met zorgverantwoordelijkheden (inclusief bijv. dual careers-beleid voor echtgenoten/levenspartners).
 • Voorstellen ontwikkelen voor financiële steun voor werknemers en studenten met zorgverantwoordelijkheden.
 • De mogelijkheden van kinderopvang onderzoeken.
 • Feedback ophalen in de UM–gemeenschap over de combinatie werken/studeren en zorgtaken.
 • Events over zorgonderwerpen organiseren.

 Met twee jonge kinderen in Maastricht en familie in het buitenland betekent de missie van UM Cares veel voor mij. Ik ben altijd nieuwsgierig naar input en ideeën van leden van de UM-gemeenschap, dus als je iets met ons wilt delen, neem dan contact op!  

Het UM Cares-project wordt gecoördineerd door het D&I Office en tot 1 maart 2021 door Natasja Reslow. Ze was sinds 2009 verbonden aan de Universiteit Maastricht, eerst als promovenda aan de FASoS en later als universitair docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze heeft onderwijs gegeven en onderzoek gedaan en is projectmanager geweest. Van 1 april 2019 tot 1 maart 2021 werkte ze bij het D&I Office.