Pleitwedstrijden

De medewerkers van de capaciteitsgroep Publiekrecht begeleiden elk jaar de Maastrichtse teams van een aantal debat- en pleitwedstrijden. Klik hier voor een overzicht van alle pleitwedstrijden waaraan de faculteit deelneemt.

VAR Pleitwedstrijd

Naast het reguliere onderwijs in de bachelor- en masterfase biedt de sectie bestuursrecht jaarlijks ook deelname aan de VAR-pleitwedstrijd als onderdeel van het onderwijsprogramma aan. De VAR-pleitwedstrijd is een bestuursrechtelijke pleitwedstrijd voor studenten in de master- en bachelorfase in heel Nederland, georganiseerd onder toezicht van de Vereniging voor Bestuursrecht (afgekort de ‘VAR’).

Ieder jaar strijden teams van alle juridische faculteiten in een schriftelijke en mondelinge ronde tegen elkaar. De schriftelijke ronde en de gezamenlijke voorbereiding van de processtukken vinden plaats in de maanden voorafgaand aan de mondelinge ronde, de eigenlijke pleitwedstrijd in mei. Alle teams treden aan de hand van een fictieve casus op als eiser en verweerder in een beroepsprocedure. Dat betekent dat er tweemaal een processtuk vervaardigd dient te worden en ook dat er door minimaal twee personen (met ondersteuning van de andere leden van het team) gepleit wordt. De jury bestaat uit rechters, advocaten en deskundigen uit de wetenschap. Deze jury beoordeelt de schriftelijke stukken en leidt de zittingen tijdens de mondelinge pleitronde. De nummers 1 en 2 op grond van de schriftelijke en mondelinge rondes strijden uiteindelijk in een finale, waarin zij met een korte voorbereidingstijd een casus dienen te bepleiten.

Het winnende team wordt tijdens de VAR-jaarvergadering gepresenteerd en alle teams ontvangen een jaar lang een gratis VAR-lidmaatschap. Maar de eeuwige roem die hoort bij deze pleitwedstrijd is nog veel belangrijker. En nog belangrijker is dat studenten die aan de pleitwedstijd, na selectie, mogen deelnemen, ontzettend veel leren – zowel inhoudelijk als qua schrijven, samenwerken en presenteren – en er veel plezier aan beleven!

Selectie vindt jaarlijks plaats begin december. Neem voor meer informatie contact op met Raymond SchlösselsBob Assink of Sam Schuite.

Studentenparlement

Het studentenparlement staat open voor bachelor- en masterstudenten met kennis van en belangstelling voor het Nederlandse staatsrecht en de Nederlandse politiek. Elke Nederlandse rechtenfaculteit vaardigt een studententeam af. Elk team vormt een Tweede Kamerfractie, waarbij de politieke kleur wordt bepaald via loting. De teams nemen deel aan de schriftelijke en mondelinge behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer in Den Haag. De regering wordt gevormd door hoogleraren staatsrecht. De jury bestaat uit een wetenschapper, een politicus en een parlementair journalist. Het Studentenparlement wordt om de twee jaar georganiseerd, door de faculteit die de laatste keer heeft gewonnen. Het Maastrichtse team won in 2005 en 2013.

Selectie van deelnemers vindt plaats aan het begin van het academische jaar. Neem voor meer informatie contact op met Maarten Stremler of Marijn van der Sluis.