Bachelorfase

De capaciteitsgroep publiekrecht levert binnen de facultaire bachelorprogramma’s een belangrijke bijdrage aan diverse vakken, zowel binnen de Nederlandstalige als de Engelstalige bacheloropleidingen.

Rechtsgeleerdheid

Binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid verzorgt de capaciteitsgroep publiekrecht voornamelijk het onderwijs met betrekking tot de staats- en bestuursrechtelijke vakken.

In het staats- en bestuursrechtelijke bacheloronderwijs, een van de hoofdvakken binnen de Nederlandsetalige bacheloropleidingen, wordt vooral aandacht besteed aan de algemene leerstukken. Daarbij wordt nadrukkelijk de invloed van het internationale en Europese recht betrokken. In de verplichte fase van de Nederlandstalige bacheloropleiding wordt in het eerste jaar een inleiding gegeven van het Bestuursrecht (semester 1 van jaar 1) en het Staatsrecht (semester 2 van jaar 1). In het tweede jaar maken studenten verder kennis met het Staats- en Bestuursrecht (semester 3 van jaar 2) en in het derde jaar maken studenten kennis met het Procesrecht waaronder het Bestuursprocesrecht (semester 5 jaar 3).

De capaciteitsgroep plubliekrecht levert eveneens een bijdrage aan het arbeidsrechtelijke bacheloronderwijs (semester 4 jaar 2).

European Law School

In de European Law School verzorgt de capaciteitsgroep Publiekrecht de vakken Comparative Government, Comparative Administrative Law, European Human Rights en European Administrative Law. Daarnaast verzorgt Publiekrecht samen met de capaciteitsgroep Internationaal en Europees recht het vak Privacy Law.

De vele nationaliteiten studenten die aan het onderwijs deelnemen maken het bijzonder levendig en uitdagend. 

University College Maastricht

Ook verzorgt Publiekrecht twee vakken in het curriculum van het University College Maastricht: Law and Society en Comparative Constitutional law.

Onderwijs in Hasselt

Tenslotte verzorgt de capaciteitsgroep ook vakken binnen de juridische opleiding van de Universiteit Hasselt, waarin de Universiteit Maastricht participeert.