Geschiedenis

Oprichting
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid werd in 1981 opgericht. Onderwijsvernieuwing stond vanaf het begin centraal en het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) werd in Maastricht voor het eerst met succes toegepast in een rechtenstudie. De faculteit groeide snel en kent – veerig jaar na haar oprichting – inmiddels 3677 studenten en 360 medewerkers. Na de start in de Nieuwenhof in de jaren tachtig van de vorige eeuw is de faculteit nu gehuisvest in twee karakteristieke gebouwen in het centrum van Maastricht, waaronder het Oud Gouvernement, de voormalige zetel van de provincie Limburg. Het gebouw is van de hand van rijksbouwmeester Bremer en stamt uit 1935 en is inmiddels een beschermd Rijksmonument. Het pand is voorzien van moderne onderwijsvoorzieningen, twee collegezalen, een twintigtal onderwijsruimtes en diverse ‘common rooms’. Bij mooi weer kun je terecht op het terras in de mooie tuin.

Onderwijs
In 1982 startten de eerste 60 studenten met de studie Nederlands recht. In 1995 ging de faculteit als eerste Nederlandse rechtenfaculteit van start met een Engelstalige bachelor, de European Law School. We bieden nu drie bachelors (Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, European Law School) en elf Nederland- en Engelstalige masters aan (Nederlands Recht, Fiscaal Recht, European Law School, Recht en Arbeid, Forensica, Criminologie en Rechtspleging, Globalisation and Law, International Laws, International and European Tax Law, Intellectual Property Law en Privacy, Cybersecurity and Data Management).

Onderzoek
In het begin ging nagenoeg alle aandacht van de wetenschappelijke staf uit naar het ontwikkelen van een volwaardig curriculum Nederlands Recht. Daarnaast werd uiteraard ook al snel veel gepubliceerd. De eerste onderzoekslijn die werd ontwikkeld was op het terrein van rechten van de mens en stond onder leiding van Prof. Theo van Boven en Prof. Cees Flinterman. Inmiddels kent de faculteit tien onderzoeksinstituten. De opleiding van promovendi vindt plaats in de Graduate School of Law.

De eerste 35 jaar van de faculteit zijn beschreven in Mariken Lenaerts’ Onconventionele juristen.