Hoogleraren Faculty of Psychology and Neuroscience

Naam Titel Geslacht Type leerstoel Leerstoel Datum benoeming Financierder
Blokland, A. Prof.dr. Man Hoogleraar Vergelijkende Neurowetenschappen 1-12-2018 UM
Bonte M.L. Prof. dr. Vrouw Hoogleraar

Cognitieve Neurowetenschappen van de Ontwikkeling van Taal en Geletterdheid

1-2-2018 UM
Breukelen G.J.P. van Prof.dr. Man Hoogleraar Methodologie & Statistiek 15-11-2014 UM
Formisano E. Prof.dr. Man Hoogleraar

Analysemethoden in Neuroimaging

1-7-2011 UM
Gelder, B.M.L.F. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar

Sociale en Affectieve Neurowetenschappen

1-7-2012 UM
Goebel R.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen 1-1-2000 UM
Heerden, J.H. van Prof.dr. Man Emeritus Hoogleraar Algemene Psychologie 1-2-2003 nvt.
Heugten, C.M. van Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Neuropsychologie, i.h.b. de Neuropsychologische interventies 1-3-2012 UM
Howe M.L. Prof.dr. Man Visiting hoogleraar   1-7-2014 n.v.t.
Hülsheger U.R. Prof. dr. Vrouw Hoogleraar

Psychologie van Arbeidsgezondheid, in het bijzonder Werkstress en Copingstrategiën

1-2-2018 UM
Hurks, P.P.M Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Psychodiagnostiek 1-4-2021 UM
Jansen A.T.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie 1-9-2004 UM
Jansma B.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar

Cognitieve Neurowetenschappen van Taal

1-12-2008 UM
Jonas K.J. Prof.dr Man Bijzonder hoogleraar

Toegepaste sociale psychologie, in het bijzonder m.b.t. LHBTQI+ diversiteit en gezondheid

1-12-2019 Stichting Lesbische & Homostudies
Keijsers G.P.J. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Psychologische behandelingen i.h.b. t.b.v. specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog 1-4-2013 RINO Zuid
Kok G.J. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Toegepaste Psychologie 27-7-1996 UM
Kotz S.A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Neuropsychologie & Translationele Neurowetenschappen 1-9-2015 n.v.t.
Martino, F. di Prof.dr. Man Hoogleraar Sensorische Circuits en Neuroimaging 1-6-2022 UM
Merckelbach H.L.G.J. Prof.dr. Man Hoogleraar

Toegepaste Functieleer

1-9-1996 UM
Muris, P.E.H.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie 1-7-2011 n.v.t.
Nederkoorn C. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar

Cognitieve psychologie van eten

1-4-2020 UM
Otgaar H. Prof.dr. Man Hoogleraar Rechtspsychologie 1-4-2020 UM
Peeters F.P.M.L. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische psychology 1-8-2019 UM
Peters M.L. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar

Experimentele gezondheidspsychologie

1-2-2007 UM
Poser, A.B. Prof.dr Man Hoogleraar MR Methoden voor Neurowetenschappen 1-10-2020 UM
Ramaekers J.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Psychofarmacologie 1-2-2009 UM
Riedel W.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Experimentele Psychofarmacologie 1-7-2003 SWUM
Rijkeboer M.M. Prof. dr. Vrouw

Bijzonder hoogleraar (Praktijkhoogleraar)

Klinische Psychologie i.h.b. de Behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen 1-3-2017 UM
Roebroeck, A.F. Prof.dr Man Hoogleraar Brain Connectivity and Computation 1-6-2022 UM
Roefs, A.J.  Prof. dr. Vrouw Hoogleraar

Psychologie en Neurowetenschappen van Afwijkend Eetgedrag

1-4-2018 UM
Ruiter C. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Forensische Psychologie 1-1-2006 UM
Ruiter R.A.C. Prof.dr. Man Hoogleraar

Gezondheids- en Sociale Psychologie

1-10-2012 UM
Sack A.T. Prof.dr. Man Hoogleraar

Toegepaste Cognitieve Neurowetenschappen

1-7-2011 UM
Shah, N.J. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar

Natuurkunde in Psychologie en Neurowetenschappen

28-4-2010 n.v.t.
Vlaeyen J.W.S. Prof.dr. Man Hoogleraar

Psychologie van Lichamelijke Klachten

1-12-2005 UM
Vogel, V. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Forensische Zorg 1-9-2021 UM
Weerd P. de Prof.dr. Man Hoogleraar Neurowetenschappen van perceptueel leren en aandacht 1-4-2008 UM
Zijlstra F.R.H. Prof.dr. Man Hoogleraar

Arbeids- en Organisatie Psychologie

1-1-2006 UM