Team Sustainability

Het programmateam van Sustainable UM 2030 werkt samen om duurzaamheid verder te integreren in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van Universiteit Maastricht. Wij werken er hard aan om de gestelde ambities te realiseren. 

Het Sustainable UM 2030 programmateam werkt nauw samen met de duurzaamheidscoordinatoren van de pijlers onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De coordinatoren worden ondersteund door het UM Green Office en werken samen met het UM Green Network. Deze projectorganisatie ondersteunt de initiatieven, klein of groot, die uit alle lagen van de organisatie komen.

Teamfoto SUM2030

Programmateam SUM2030
Frank Boons (Voorzitter), Academic Lead Sustainability
Jeroen Warnier, Sustainability Officer
Sandy Langenhuizen, Communications Officer Sustainability
Yvonne van der Meer, Research Lead SUM2030
Rabbe Dormans, Coordinator Sustainable Operations
Clarence Bluntz, Coordinator Sustainable Education
Ahmed Hussain, Coordinator Sustainable Research
Nicole Rijkens, Projectmanager Regional Collaborations

Sustainability Supervisory Board
Pamela Habibović, Rector Magnificus UM
Nick Bos, College van Bestuur UM
Thomas Cleij, Dean of Faculty of Science and Engineering
Gaby Odekerken, Associate Dean Internationalisation and Impact

UM Green Network

Het Green Network is als het ware het groene duurzaamheidsweb binnen de universiteit. Dit netwerk bestaat uit de duurzaamheidsinitiatieven die zijn aangesloten bij de Sustainability Hub en de Faculty Green Teams, waarvan elke faculteit er één heeft. Het Green Network bestaat uit een groep toegewijde medewerkers en studenten vanuit de hele UM die helpen om het bewustzijn te vergroten en een duurzaamheidsgemeenschap op te zetten binnen de UM.
 

UM Green Teams

Een cruciaal onderdeel van het UM Green Network zijn de facultaire Green Teams. Elk van de zes faculteiten heeft een Green Team dat werkt aan het integreren van duurzaamheid binnen hun faculteit en het verbinden van duurzaamheidsinitiatieven UM-breed. Hun missie is het stimuleren van bewustzijn, samenwerking en een duurzaamheidscultuur, zodat de universitaire gemeenschap in staat is om zich in te zetten voor duurzaamheidsgerichte initiatieven om zo bij te dragen aan de routekaart voor een duurzame UM in 2030.

De Green Teams worden ondersteund door het programmateam van Sustainable UM 2030 en UM Green Office. Wil je actief betrokken worden bij initiatieven? Neem dan contact op met het UM Green Team van je faculteit.

FPN Green Team

FPN Green Team
 

Het Green Team van de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen

Het FPN Green Team pleit voor een duurzame levensstijl aan de UM en ze willen duurzaamheid implementeren in het curriculum van hun faculteit. Ze richten zich op de thema's Community en Mental Health. Ze organiseren verschillende evenementen op hun faculteit, zoals een kledingruil, Climate Fresks en Duurzaamheidssymposia.

 E-mail contact
@fpn_greenteam

FHML green team cropped

FHML Green Team
 

Het Green Team van de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences

Het FHML Green Team heeft als doelstelling: faculteitsbrede bewustwording en werken aan een plantaardige universiteit. Voor het komende jaar organiseren ze praktische en educatieve bijeenkomsten rondom de thema's Community en Duurzaam voedsel en voedselverspilling. 

E-mail contact
 @fhml_greenteam

FASOS green team

FASoS Green Team

Het Green Team van de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen 

Het FASoS Green Team heeft als doel om duurzame acties toepasbaar te maken in het dagelijks leven. Verder willen ze de duurzame bubbels met elkaar verbinden om duurzaamheid leuk en inclusief te maken. Ze werken met de thema's Community en Circulariteit. Projecten waar ze aan werken zijn filmavonden buiten de faculteit en kledingrekevenementen.

 E-mail contact
 @fasos_greenteam

FSE green team

FSE Green Team

Het Green Team van de Faculteit van Science and Engineering

Het FSE Green Team probeert om bewustwording te verhogen over afval en energie. Hun doel is een circulaire en efficientere universiteit. Het team werkt binnen het thema van Circulariteit en Energie-efficientie. De projecten waar ze aan werken zijn: afvalemmers voor biologisch afval en het introduceren van educatieve projecten in studieprogramma's. 

E-mail contact
 @fse_greenteam

Law Green Team

Law Green Team

Het Green Team van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het Green Team van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wil graag werken aan een gemeenschap voor klimaatactie. Daarbij willen ze de faculteit verbinden met duurzaamheid en klimaat. Ze werken graag aan bottom-up initiatieven en studentenempowerment. De thema's waarin ze werken zijn: Intersectional Climate Justice en Inter-generational Justice. De volgende projecten staan in de planning: Climate Cafés en lezingen.

 E-mail contact
 @law-greenteam

green team SBE

SBE Green Team

Het Green Team van de School of Business and Economics

Het Green Team van SBE werkt hard aan bewustwording over duurzaamheid, ze proberen duurzaam gedrag te bevorderen en misinformatie te bestrijden. Ze werken binnen de thema's Climate Change Awareness en Circularity. Projecten waar ze aan werken zijn voedselbank kookavonden en het opzetten van een Instagram pagina om bewustzijn te promoten.

 E-mail contact
 @sbe_greenteam