Nieuws

Lezingen uit de reeks 'The Best of'

Tijdens dit laatste seizoen van Jacques Reiners, hoofd Studium Generale, geven een 25-tal sprekers uit het (recent) verleden opnieuw acte de préscence bij Studium Generale. Onder de noemer 'The Best of' presenteert Studium Generale onder anderen:  Paul van Tongeren (25/01), Frenk Peeters (01/02), Govert Schilling (01/03), Alexander Verstaen (08/03) en Paul Verhaeghe (19/04). 

De Commissie Studium Generale is op zoek naar een nieuw student-lid.

Van de commissieleden wordt het volgende verwacht:

  • Het inhoudelijk meedenken over het programma van Studium Generale
  • Het meedenken over hoe de missie van het SG het beste kan worden gerealiseerd
  • Het geven van feedback (inhoudelijk, organisatorisch): dus ook activiteiten bijwonen
  • Het vervullen van een ambassadeursfunctie richting eigen achterban / faculteit
  • Het zorgen voor continuïteit in beleid
  • Het rapporteren van ontwikkelingen/activiteiten binnen haar/zijn faculteit
  • Het attenderen op ontwikkelingen in de wetenschap
  • Het bijwonen van de vergaderingen (6 tot 7 maal per jaar).

Bij de samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar een maximale spreiding over de verschillende wetenschapsgebieden. Een student-lid wordt benoemd voor een periode van één jaar. Hiervoor geldt een maal de mogelijkheid van een herbenoeming. De leden worden op persoonlijke titel en op grond van hun kwaliteiten en affiniteit met het Studium Generale aangewezen. Gezien de huidige samenstelling van de commissie geven wij voor deze vacature bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

Reageren kan door een korte motivatie en CV te sturen naar: jaap.janssen[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Bijzondere avonden in 2018

Noteert u alvast:
- Vrijdag 4 mei: 4 May Lecture (Engelstalig) door Carla Josephus Jitta, Holocaust overlevende, 20.00 uur St. Janskerk, Muziek door Oleg Lysenko 
- Maandag 7 mei: Schuman Lecture (Engelstalig) door Michael Ignatieff, Canadian author, academic and former politician, 20.00 uur Franz Palmzaal, Tongersestraat 53
- Dinsdag 15 mei: Joan Muysken Lecture (Engelstalig) door Caroline Hoxby, Prof. of Economics, Stanfort University, 20.00 uur Franz Palmzaal, Tongersestraat 53
- Vrijdag 25 mei: De Avond van het Laatste Woord diverse sprekers, artiesten en muzikanten Afscheid Jacques Reiners, 20.00 uur Theater aan het Vrijthof. Boek hier.

Wekelijkse nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van ons programma? Schrijf u hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief of wordt vrienden via Facebook.

Archief

Lezingen terugkijken of powerpoints doornemen van vorige lezingen kan in ons archief.