Nieuws

Studium Generale volledig open, maar nu met coronatoegangsbewijs

Nu het aantal besmettingen met COVID-19 oploopt is het beleid bij Studium Generale veranderd en worden de maatregelen verscherpt. De live programma's zijn alleen nog toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Vergeet daarom niet het bewijs (QR-code) en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Daarnaast is een mondkapje verplicht bij het verplaatsten in de gebouwen van de Universiteit Maastricht, houden we de hygiënemaatregelen in acht, worden de ruimtes gelucht, blijven deuren open en vragen we iedereen bij klachten (koorts, hoesten, verkouden, smaakverlies e.d.) thuis te blijven. Voor het live bijwonen van onze activiteiten blijft vooraf online reserveren nodig.

Voor wie liever thuis blijft, voorziet Studium Generale bij de meeste activiteiten livestreams.

Bij activiteiten buiten de muren van de Univerisiteit Maastricht, gelden de regels van de betreffende locatie.

Vacature: leden Commissie Studium Generale

De Commissie Studium Generale is op zoek naar nieuwe leden. Deze commissie is het adviesorgaan van het Studium Generale van de Universiteit Maastricht. Leden bezoeken regelmatig activiteiten van Studium Generale. Zij voorzien de SG-programmamakers van advies over beleidszaken en het programma, en vormen de linking pin met hun faculteit.

Per 1 september 2021 heeft de Commissie Studium Generale een vacature:

  • We zoeken twee nieuwe student-leden die het leuk vinden om voor een periode van maximaal twee jaar de programma’s van Studium Generale te bezoeken en de programmamakers van advies te voorzien over onderwerpen, sprekers en programmavormen.

Van commissieleden wordt het volgende verwacht:

  • Inhoudelijk meedenken over het programma van Studium Generale;
  • Meedenken over hoe de missie van het SG het beste kan worden gerealiseerd;
  • Feedback geven (inhoudelijk, organisatorisch): dus ook activiteiten bijwonen;
  • Vervullen van een ambassadeursfunctie richting eigen achterban en faculteit;
  • Zorg dragen voor continuïteit in beleid;
  • Rapporteren van ontwikkelingen/activiteiten binnen de eigen faculteit;
  • Onder de aandacht brengen van ontwikkelingen in de wetenschap;
  • Bijwonen van vergaderingen (zes tot zeven maal per jaar).

Bij de samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar een maximale spreiding over de verschillende wetenschapsgebieden. De leden worden op persoonlijke titel en op grond van hun kwaliteiten en affiniteit met Studium Generale aangewezen.

Reageren kan door een CV en korte motivatiebrief te sturen naar: barbara.strating[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Wekelijkse nieuwsbrieven
Wilt u op de hoogte blijven van ons programma? Schrijf u hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief of wordt vrienden via Facebook.

Archief
Lezingen terugkijken of powerpoints doornemen van vorige lezingen kan in ons archief.