Ethische toetsing

Ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek met deelname van proefpersonen of gebruik van persoonsgegevens wordt binnen de UM gedaan door diverse ethische toetsingscommissies. Studies die vallen onder de werking van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)   moeten vooraf worden getoetst door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC)   UM-REC is aan de UM het hoogste niveau van ethische toetsing voor niet-WMO-onderzoek.

Voor niet-WMO-plichtig onderzoek wordt de ethische toetsing uitgevoerd door de relevante ethische commissie:
 Ethical Review Committee Inner City faculties (ERCIC)
 Ethical Review Committee Psychology and Neuroscience (ERCPN)
 Ethics Review Committee Health, Medicine and Life Sciences (FHML-REC)

Toetsing vindt plaats op basis van beoordelingscriteria en richtlijnen zoals vastgesteld in de Code of Ethics for research in the Social and Behavioural Sciences involving human subjects  

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Code of Ethics for research in the Social and Behavioural Sciences involving human subjects zijn in overeenstemming met de overkoepelende UM Gedragscode Integriteit.