Duurzaam onderzoek

De onderzoekscoördinatoren van Sustainable UM 2030 stimuleren het vermogen van de UM om te bouwen aan een overgang naar een duurzame toekomst. Het team sluit daarvoor aan bij bestaande en nieuwe expertise en kennis van de verschillende faculteiten en onderzoeksinstituten. Nieuw onderzoek wordt geinitiëerd en bestaand interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid wordt vergroot. Dit doen we door het creëren van synergiën tussen verschillende academische gebieden en het systematisch delen van kennis. De opgedane kennis wordt vervolgens weer gebruikt voor het onderwijs en de bedrijfsvoering van de UM.

Startfonds voor duurzaamheidsonderzoek

Wil je graag nieuwe terreinen van duurzaamheid onderzoeken? Of heb je een goed onderzoeksidee voor een duurzame toekomst? Onderzoekers van UM worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit startfonds om een interdisciplinair en interfacultair duurzaamheidsonderzoek op te starten in strategische onderzoeksgebieden, de zogenaamde speerpunten, waarbij de focus op één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) ligt.

De geselecteerde voorstellen ontvangen een startfonds met de mogelijkheid om: 1) strategische samenwerkingen tussen duurzaamheidsonderzoekers van de UM op te richten; 2) voorbereidingen te treffen voor externe (internationale) samenwerkingen en onderzoeksfondsen. Het startfonds kan gebruikt worden om bestaande onderzoekssamenwerkingen strategisch uit te breiden of als ondersteuning van nieuwe onderzoekssamenwerkingen voor de ontwikkeling van een nieuw speerpunt voor duurzaamheidsonderzoek bij UM.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Update:
Er zijn inmiddels twee onderzoeken gehonoreerd met dit startfonds. Binnenkort zal er een nieuwe oproep verschijnen voor nieuwe aanvragen. 

Toegekend startfonds onderzoeksprojecten

Tot nu toe zijn er twee onderzoeksprojecten gehonoreerd met dit startfonds. Klik hier om meer te lezen over de projecten FOODSY en Sustainable Cities. 

Onderzoekssamenwerking bij UM

Onderzoekssamenwerking in het kader van duurzame gebouwen 

Om de UM klaar te maken voor een duurzame toekomst zal in de eerste fase met name worden gefocust op onderzoek gericht op de gebouwde omgeving. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde milieu-impact door de bouw en onderhoud ervan, maar met name door de bedrijfsvoering, zoals klimaatbeheersing. Daarnaast spendeert een groot deel van de wereldbevolking inmiddels meer dan 90% van haar tijd door binnen in gebouwen, waardoor de relevantie voor gezondheid evident is geworden. Naast onderzoek ambieert de UM haar eigen gebouwen te verduurzamen gericht op energie-efficiëntie en gezondheid. Met name op het gebied van gezondheid kan de UM haar eigen onderzoek koppelen aan haar eigen gebouwen, zoals bijvoorbeeld in het Tapijn Living Lab (het eerste onderwijsgebouw met een WELL certificering).

De Real Estate Finance groep van SBE en de Thermophysiology and Metabolism groep van FHML hebben hun krachten gebundeld en zijn in 2021 gestart met het onderzoek of duurzame gebouwen bijdragen aan de gezondheid en productiviteit van zijn gebruikers. Inmiddels heeft deze samenwerking geresulteerd in een nieuwe aanvraag (TKI) op het gebied van duurzaam binnenklimaat.

In september 2020 is het PhD-onderzoek van Stefan Flagner officieel gestart met de vraag of de hoge kwaliteitsrenovatie van het Tapijnkazernegebouw heeft geresulteerd in een hoogwaardige binnenomgeving met een verbeterde productiviteit (inclusief leerresultaten), gezondheid en welzijn.

Ook is een tweede promovendus, Cynthia Ly, gestart met een onderzoek naar luchtkwaliteit in gebouwen (gesubsidieerd door RVO).

survey_study_sustainable_research_at_um

In kaart brengen van duurzaamheidsonderzoek

In het voorjaar van 2019 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van duurzaamheidsonderzoek binnen de UM. Dit gebruiken we als basis om duurzaamheidsonderzoek aan de UM verder te brengen.

Daarnaast creëert de UM impact door het duurzaamheidsonderzoek te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken, o.a. via Brightlands. Brightlands is een initiatief van de provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht University Medical Center+, Zuyd University of Applied Sciences, Fontys International Campus Venlo, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Deze publiek-private samenwerking werkt vanuit vier campussen in Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo. Daar werken studenten, ondernemers, wetenschappers en investeerders samen aan nieuwe kansen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid met oog voor milieu, economie en maatschappij.