Duurzaam onderzoek

De coördinatoren van de pijler duurzaam onderzoek van Sustainable UM2030 bouwen aan een overgang naar een duurzame toekomst. Om dit te bereiken sluit het team aan bij bestaande en nieuwe expertise en kennis van de verschillende faculteiten en onderzoeksinstituten. Nieuw onderzoek wordt geinitiëerd en bestaand interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek naar duurzaamheid wordt verder uitgebreid. Dit doen we door het creëren van synergiën tussen verschillende academische gebieden en het systematisch delen van kennis. De opgedane kennis wordt vervolgens weer gebruikt voor het onderwijs en de bedrijfsvoering van de UM.

Ambities

De pijler duurzaam onderzoek heeft voor 2026 de volgende doelen gesteld:

  • De UM heeft tenminste drie Centers of Excellences (CoE) opgericht, die ook dienen als living labs, waar studenten en staff werken aan de SDG’s in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven. Deze CoE's benaderen herkenbare en aantoonbare maatschappelijke en/of ecologische problemen en zorgen voor nieuwe wetenschappelijke inzichten waarbij ook de grenzen van verschillende disciplines worden overbrugd.  
  • Ontwikkelen van een interactief hulpmiddel om al het duurzaamheidsonderzoek en voortgang in kaart te brengen en te belichten. Hiermee willen we de ontwikkeling van een ecosysteem van duurzaamheidsonderzoek ondersteunen. Dit platform zal ook open/inclusief zijn voor nieuwe onderzoekers.
  • Een actieve, levendige en zichtbare gemeenschap voor duurzaamheidsonderzoek. Dit platform zal leiden tot verschillende en meerdere kruisverbindingen tussen onderzoekers van verschillende plarformen. De impact van UM-onderzoeken zullen hierdoor vergroot worden.

Startfonds voor duurzaamheidsonderzoek

Wil je graag nieuwe terreinen van duurzaamheid onderzoeken? Of heb je een goed onderzoeksidee voor een duurzame toekomst? Onderzoekers van UM worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit startfonds om een interdisciplinair en interfacultair duurzaamheidsonderzoek op te starten in strategische onderzoeksgebieden, de zogenaamde speerpunten, waarbij de focus op één of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) ligt. Op dit moment richt de aandacht van het startfonds zich op voorstellen die bijdragen aan de transitie naar een fossielvrije maatschappij.

De geselecteerde voorstellen ontvangen een startfonds met de mogelijkheid om: 1) strategische samenwerkingen tussen duurzaamheidsonderzoekers van de UM op te richten; 2) voorbereidingen te treffen voor externe (internationale) samenwerkingen en onderzoeksfondsen. Het startfonds kan gebruikt worden om bestaande onderzoekssamenwerkingen strategisch uit te breiden of als ondersteuning van nieuwe onderzoekssamenwerkingen voor de ontwikkeling van een nieuw speerpunt voor duurzaamheidsonderzoek bij UM.

Klik op deze link om de selectiecriteria te downloaden.  De deadline om de onderzoeksvoorstellen in te dienen is reeds verlopen. Op dit moment worden de voorstellen beoordeeld. De deelnemers krijgen hiervan eind februari 2024 bericht. Als het voorstel officieel is goedgekeurd zullen de toegekende projecten op deze pagina gepubliceerd worden.

seed fund

Toegekend startfonds onderzoeksprojecten

Tot nu toe zijn er twee onderzoeksprojecten gehonoreerd met dit startfonds. Klik hier om meer te lezen over de projecten FOODSY en Sustainable Cities. 

Sustainability Research: de videoserie

Veel onderzoekers streven ernaar om bij te dragen aan een duurzame wereld. In deze serie laten wij de onderzoekers uitleggen op welke manier hun onderzoek bijdraagt en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. En meer belangrijk, ze geven je basiskennis mee die in je dagelijkse leven ook goed van pas komt. Hieronder kun je de eerste aflevering bekijken van de serie over duurzaamheidsonderzoek aan de UM. 

Onderzoekssamenwerking bij UM

Onderzoekssamenwerking in het kader van duurzame gebouwen 

Om de UM klaar te maken voor een duurzame toekomst zal in de eerste fase met name worden gefocust op onderzoek gericht op de gebouwde omgeving. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde milieu-impact door de bouw en onderhoud ervan, maar met name door de bedrijfsvoering, zoals klimaatbeheersing. Daarnaast spendeert een groot deel van de wereldbevolking inmiddels meer dan 90% van haar tijd door binnen in gebouwen, waardoor de relevantie voor gezondheid evident is geworden. Naast onderzoek ambieert de UM haar eigen gebouwen te verduurzamen gericht op energie-efficiëntie en gezondheid. Met name op het gebied van gezondheid kan de UM haar eigen onderzoek koppelen aan haar eigen gebouwen, zoals bijvoorbeeld in het Tapijn Living Lab (het eerste onderwijsgebouw met een WELL certificering).

De Real Estate Finance groep van SBE en de Thermophysiology and Metabolism groep van FHML hebben hun krachten gebundeld en zijn in 2021 gestart met het onderzoek of duurzame gebouwen bijdragen aan de gezondheid en productiviteit van zijn gebruikers. Inmiddels heeft deze samenwerking geresulteerd in een nieuwe aanvraag (TKI) op het gebied van duurzaam binnenklimaat.

In september 2020 is het PhD-onderzoek van Stefan Flagner officieel gestart met de vraag of de hoge kwaliteitsrenovatie van het Tapijnkazernegebouw heeft geresulteerd in een hoogwaardige binnenomgeving met een verbeterde productiviteit (inclusief leerresultaten), gezondheid en welzijn.

Ook is een tweede promovendus, Cynthia Ly, gestart met een onderzoek naar luchtkwaliteit in gebouwen (gesubsidieerd door RVO).

sustainable buildings

In kaart brengen van duurzaamheidsonderzoek

survey_study_sustainable_research_at_um

In het voorjaar van 2019 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van duurzaamheidsonderzoek binnen de UM. Dit gebruiken we als basis om duurzaamheidsonderzoek aan de UM verder te brengen.

Daarnaast creëert de UM impact door het duurzaamheidsonderzoek te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken, o.a. via Brightlands. Brightlands is een initiatief van de provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht University Medical Center+, Zuyd University of Applied Sciences, Fontys International Campus Venlo, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Deze publiek-private samenwerking werkt vanuit vier campussen in Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo. Daar werken studenten, ondernemers, wetenschappers en investeerders samen aan nieuwe kansen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid met oog voor milieu, economie en maatschappij.