Duurzaam onderzoek

Binnen het project Duurzaam UM 2030 richten de onderzoekers zich op:

  • duurzaam onderzoek
    – dit is het verrichten van onderzoek op een duurzame manier  
  • duurzaamheidsonderzoek
    – dit is het verrichten van onderzoek naar maatschappelijke thema's zoals gedefinieerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Om de UM klaar te maken voor een duurzame toekomst zal in het begin met name worden gefocust op de onderzoekslaboratoria van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences - waar met name wordt ingezet op het verminderen van (verontreinigd) afval van experimenten - en het duurzamer maken van de UM-gebouwen duurzamer, zodat de UM klaar is voor een duurzame toekomst.

We streven naar een brede integratie van duurzaamheidsthema's in lopende onderzoeksprogramma's, en met de andere twee takken van de duurzame UM, onderwijs en bedrijfsvoering.

- Meer informatie onder de foto - 

Sustainable reseach at Chemelot

Projectorganisatie Duurzaam onderzoek

Wouter van Marken Lichtenbelt

​Wouter van Marken Lichtenbelt  
projecteigenaar Duurzaam Onderzoek 

Wouter van Marken Lichtenbelt is leider van de onderzoeksgroep on Thermophysiology and Metabolism (TherMU).
Hij onderzoekt fundamentele menselijke metabole studies toegepast op binnenklimaat. Het onderzoek besteedt veel aandacht aan de omgevingsomstandigheden (binnenklimaat) die verband houden met thermisch comfort, gezondheid op lange termijn en preventie van het metabool syndroom.

 markenlichtenbelt[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Rick Kramer

Dr. ir. Rick Kramer
Coördinator

Rick Kramer is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de TherMU onderzoeksgroep en gast-onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven , Department of the Built Environment. Zijn onderzoek richt zich op thermoregulatie en comfortmechanismen met het oog op het bouwen van gezondere en energie-efficiëntere gebouwen in de toekomst. Binnen het Sustainable UM 2030-programma is hij coördinator van de afdeling Research.

 rick.kramer[at]maastrichtuniversity[dot]nl 

Mathias Weidinger

Mathias Weidinger B.A.

Mathias Weidinger is de contactpersoon voor UM-studenten en medewerkers die geïnteresseerd zijn in duurzaam en duurzaamheidsonderzoek. 

Hij verstrekt studenten onderzoeksvragen van externe partners, zoals de gemeente Maastricht, bedrijven en NGO's. Hij werkt ook aan de UM nieuwsbrief Journal of Sustainability Studies en leidt de voorbereidingen voor het jaarlijkse onderzoeks- en opleidingssymposium. Mathias volgt momenteel een masteropleidinge aan UNU-MERIT en ambieert een carrière in de empirische economie.

 mathias.weidinger[at]maastrichtuniversity[dot]nl