Beheer onderzoeksdata

Onderzoeksdata zijn waardevol voor de Universiteit Maastricht. Ze spelen een steeds belangrijkere rol in het wetenschappelijk proces en dienen zorgvuldig en integer beheerd te worden om hergebruik en verificatie van onderzoeksresultaten mogelijk te maken.

Datamanagement is hierbij onontbeerlijk en omvat alle handelingen die ertoe leiden dat digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijven op de lange termijn: organisatie, documentatie, opslag, delen en archivering van onderzoeksgegevens. Om de toegankelijkheid en bescherming van data te borgen, heeft de UM de Gedragscode Datamanagement  vastgesteld.

  Research Data Management page of the University Library