Onderzoekskwaliteit

De kwaliteit van het onderzoek van de Universiteit Maastricht wordt getoetst aan strenge normen. Al het onderzoek dat aan de faculteiten en onderzoeksinstituten plaatsvindt, wordt elke zes jaar beoordeeld door een commissie van externe vakdeskundigen. Dat gebeurt op basis van het Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations (SEP)  , dat is opgesteld door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten). Het SEP wordt gebruikt bij alle onderzoeksevaluaties van de Nederlandse universiteiten en NWO- en KNAW-instellingen.

Evaluatierapporten

U kunt de meest recente evaluatierapporten hieronder downloaden. Let op: de meeste hiervan zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)

Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

School for Business and Economics (SBE)

Faculty of Science and Engineering (FSE)