Over de faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is een jonge en innovatieve faculteit in het hart van Europa met een open, inclusieve en diverse academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van hoogwaardig en onderscheidend Nederlands- en Engelstalig juridisch onderwijs en onderzoek en die een stimulerende studie- en werkplek biedt voor talentvolle studenten en staf. Door het opleiden van uitstekende juristen voor nationale en internationale carrières en door het verrichten van zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek draagt de faculteit bij aan de maatschappij waar zij deel van is.

De faculteit heeft 3400 studenten en 360 medewerkers. Zij is gehuisvest in twee markante gebouwen in de binnenstad. In de onmiddellijke nabijheid zijn veel andere universitaire gebouwen en voorzieningen te vinden. De faculteit is daarmee deel van een echte binnenstadcampus waar het aangenaam studeren en werken is.

Kleinschalig onderwijs
Het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft ten doel om studenten op te leiden tot uitstekende juristen die, dankzij de verworven academische en professionele vaardigheden en kennis, excellent zijn voorbereid op de diverse rollen die zij in hun toekomstige beroepscarrière gaan uitoefenen.

Het onderwijs is kleinschalig van opzet. Tijdens de hele studie vindt onderwijs plaats in kleine groepen van 15 studenten (in het eerste jaar) tot 19 studenten (in jaar 2 en 3 en in de masters). Dat maakt het onderwijs intensief en individueel gericht. Het onderwijs is, naast het opdoen van systematische kennis, gericht op het oplossen van concrete problemen. Deze methode wordt het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) genoemd; de methode vindt veel navolging en wordt inmiddels aan universiteiten in binnen- en buitenland gebruikt. PGO vergroot de toepasbare kennis en vooral ook het vermogen om te gaan met nieuwe problemen, nieuwe regels, nieuwe rechtspraak en nieuwe complexe situaties. In Maastricht leiden we zo de jurist van de toekomst op: een jurist met gedegen kennis van het recht, met de vaardigheden om dat recht toe te passen en om creatieve oplossingen te vinden in complexe situaties.

Een internationale faculteit
In alle bachelor- en masteropleidingen wordt ruim aandacht gegeven aan Europees en internationaal recht en aan rechtsvergelijking. De staf is zeer internationaal van samenstelling en ieder jaar verzorgen buitenlandse gastdocenten onderwijs. Verder heeft de faculteit vele contacten met buitenlandse faculteiten en kan daardoor ruime studiemogelijkheden in het buitenland aanbieden. De faculteit biedt ook mogelijkheden om als studentassistent te werken voor het onderwijs of voor het onderzoek.

Een eigen onderzoeksprofiel
De faculteit staat bekend om haar open en stimulerend onderzoeksklimaat waarin medewerkers veel ruimte hebben voor het ontwikkelen van een eigen onderzoekslijn. De faculteit heeft een onderscheidend en alom geprezen onderzoeksprofiel dat kortweg is aan te duiden als bestudering van de rol van het recht in een Europeaniserende en globaliserende samenleving. De faculteit heeft haar eigen tijdschrift, de Maastricht Journal of European and Comparative Law, en boekenreeks (de Maastricht Law Series). De Maastricht Graduate School of Law organiseert de opleiding van promovendi. Het onderzoek is georganiseerd binnen onderzoeksinstituten. Ook is de faculteit actief binnen de interfacultaire onderzoeksschool Ius Commune.

Kernwaarden
De faculteit heeft een aantal kernwaarden:

Gemeenschap
Wij vormen één facultaire academische gemeenschap die bijzondere waarde hecht aan samenwerking tussen staf en studenten, tussen wetenschappelijke en ondersteunende staf, tussen universiteit en samenleving en binnen onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.

Innovatie en profilering
De faculteit profileert zich met onderwijs en onderzoek dat naar inhoud en methode zoveel mogelijk onderscheidend is. Die profilering ligt in het zoeken van aansluiting bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen (zoals Europeanisering, globalisering en digitalisering), maar ook in onderwijsvernieuwing (PGO in al zijn varianten). De nadruk op innovatie betekent onder meer dat veel ruimte bestaat voor initiatief en experiment, die de voedingsbodem vormt voor constante vernieuwing van onderop en voor aansluiting bij andere academische domeinen.

Inclusiviteit en aptitude without attitude
De faculteit is een aantrekkelijke omgeving voor alle studenten en staf die onze missie en kernwaarden onderschrijven. Wederzijds respect en transparantie zijn leidend. Hoge ambities staan er niet aan in de weg dat aptitude without attitude deel is van ons DNA. Kleinschaligheid, intensief contact tussen docent en student, diversiteit, huisvesting en de international classroom dragen bij aan een sfeer waarin een ieder zich thuis voelt.

Lerende omgeving
Onze studenten en staf zijn er op uit om zich zoveel mogelijk professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Studenten worden opgeleid tot nieuwsgierige en creatieve juristen met uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Staf opereert in een omgeving waarin feedback vanzelfsprekend is, best practices worden gedeeld en creativiteit wordt aangewakkerd. De leiderschapscultuur is in sterke mate gebaseerd op het geven van ruimte en vertrouwen.