Onderzoek bij FHML

De gezondheidszorg van de toekomstricht zich niet alleen op patiënten, maar juist ook op mensen die het risico lopen bepaalde ziektes te ontwikkelen. Daarom gaat het bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) vooral om onderzoek naar gezondheid, gezondheidsrisico's en preventie van ziekten. Onderzoekers bestuderen het hele continuüm van gezondheid tot ziekte. Deze geïntegreerde benadering van gezondheidszorg is kenmerkend voor het onderzoek en onderwijs van FHML.

Het multidisciplinaire onderzoek van FHML richt zich op een reeks thema's of onderzoeksprogramma's, die in nauwe samenwerking worden uitgevoerd met ziekenhuis  (de faculteit en het ziekenhuis vormen samen het Maastricht UMC+) en de andere faculteiten van Maastricht University. De onderzoeksprogramma's zijn ondergebracht in acht instituten.