About UM - Service Centres - Maastricht University Office

Maastricht University Office

Maastricht University Office (MUO) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en servicecentra van de Universiteit Maastricht. Het Support Office adviseert en ondersteunt diverse bestuursorganen van de UM en maakt ook deel uit van MUO. MUO is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook een periode dienst deed als gerechtsgebouw, op de Minderbroedersberg. 
 

Academic Affairs

De afdeling Academic Affairs (AA) van het Maastricht University Office (MUO) is verantwoordelijk voor de ambtelijke advisering van het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie, internationalisering, campusontwikkeling en de strategie  van de universiteit. Academic Affairs dient ook als vraagbaak voor faculteiten en servicecentra en is regelmatig verantwoordelijk voor de eerste aanzet van strategische implementatie. Daarnaast heeft AA ook een signaleringsfunctie voor bijvoorbeeld nationale en internationale ontwikkelingen in hoger onderwijs.

Academic Affairs ondersteunt de ambitie van de universiteit om haar huidige positie te versterken aan de hand van 3 leidende thema’s: ‘Leren & Innoveren’, ‘Kwaliteit van Leven’ en ‘Europa & een globaliserende wereld’ en draagt bij aan het cultiveren van een dynamische, innovatieve leeromgeving waar zelfreflectie en constante verbetering van zeer groot belang zijn. Tevens ondersteunt Academic Affairs het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen een student succesvol kan zijn in zowel zijn academische als sociale ontwikkeling.

Directeur
 Michel Walthouwer 

Secretariaat
Jolanda Wilhelmus-Fissette
 + 31 43 3883101

Corporate Information Office

Het Corporate Information Office geeft richting, maakt mogelijk en versnelt de digitale doorontwikkeling en innovatie van de UM. Het team biedt hiervoor heldere kaders en werkt in co-creatie met interne en externe partners. Hierdoor kunnen het onderwijs en onderzoek excelleren, ondersteund door een professionele bedrijfsvoering.

Het CI-Office is een multidisciplinair team van ongeveer 20 medewerkers. Het bestaat uit beleidsmedewerkers met uiteenlopende aandachtsgebieden (strategie, architectuur, privacy & security) en project- en programmamanagers. Dit team adviseert en ondersteunt de faculteiten, servicecentra en het College van Bestuur over en bij digitalisering, digitale innovatie en (agile) transformatie van de universiteit. Ook is het team verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de universiteitsbrede digitaliseringsstrategie.

Directeur
 Marita Keurentjes

Secretariaat
 Anne Bisschop

Development & Alumni Relations

Het team Development & Alumni Relations bestaat uit twee onderdelen, namelijk het Alumni Office (AO) en het Universiteitsfonds Limburg (UFL).

Het Alumni Office draagt zorg voor de binding van de UM en zijn Alumni gemeenschap. Het office onderhoudt de cv-gegevens van onze alumni, organiseert en ondersteunt alumnikringen in ons land en (vaak ver) daarbuiten. Er worden jaarlijks verschillende evenementen en ontmoetingsmomenten georganiseerd. Ook wordt er ingezet op communicatie, onder andere door middel van sociale media om alumni te informeren over en te betrekken bij hun 'Alma Mater'. Het Alumni Office binnen D&A werkt samen met de alumnicoördinatoren van de Faculteiten en de Schools. 

 Kijk voor meer informatie op de website van het Alumni Office.

Development & Alumni Relations is tevens het bureau van het Universiteitsfonds Limburg. Het Universiteitsfonds Limburg ondersteunt het onderwijs en onderzoek aan de UM al vanaf de oprichting en houdt zich bezig met werving van private fondsen. De universiteit kan daarmee bijzondere projecten, onderzoeken en andere wensen realiseren, daar waar reguliere middelen voor onderzoek en onderwijs te kort schieten.
 
 Kijk voor meer informatie op de website van het Universiteitsfonds Limburg.

Directeur
Bouwien Janssen

Alumni Office
 alumni@maastrichtuniversity.nl

University Fund Limburg / SWOL
 info@ufl-swol.nl

Human Resources Management

Bij de afdeling HRM van de Universiteit Maastricht (UM) zorgen ongeveer 35 medewerkers voor de uitvoering van het HR-beleid van de universiteit. Missie van dit beleid is ervoor te zorgen dat de universiteit over goede mensen beschikt en behoudt. Daarbij hoort dat medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en zich verder kunnen ontwikkelen.

Het beleid richt zich op de ontwikkeling van talenten. Uniek is dat hierbij niet alleen het wetenschappelijk en ondersteunend personeel is betrokken, maar ook onze studenten en alumni. Studenten en alumni worden in toenemende mate in de gelegenheid gesteld om hun talenten verder te ontwikkelen door werkzaamheden voor de UM te verrichten. Ook internationalisering is een belangrijk aspect dat zich onder meer uit in het aantrekken van diverse nationaliteiten en culturen. Daarnaast speelt het toenemende belang van de Engelse taalvaardigheid in alle posities binnen de UM.

Het HR beleid wordt geconcretiseerd binnen faculteiten en andere organisatorische eenheden, in afspraken tussen medewerkers en hun leidinggevende, daarbij zo nodig bijgestaan door HR-adviseurs. 

Tot deze MUO-afdeling behoren ook het Staff Career Centre (persoonlijke loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, coaching en algemeen advies en ondersteuning) en het Kenniscentrum voor Internationale Medewerkers (KCIS). 

 Meer informatie over HR-organisatie, het beleid en contactgegevens vindt u onder 'Werken bij de UM'.  

Directeur
Nieke Guillory
 

Adjunct-directeur
 Kim Kreuwels


Secretariaat
Pernilla van den Boogaard        
 + 31 6 34381114
Charlotte Evers
 + 31 6 34451423
 Nieke Last
 + 31 6 34381118
 

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) biedt strategisch advies en ondersteuning aan het College van Bestuur en de faculteiten.

De werkzaamheden van JZ, die zowel privaat- als bestuursrechtelijk van aard zijn, bestrijken een breed terrein, zijn concern-georiënteerd en worden verricht voor alle onderdelen en interne stakeholders van de universiteit. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn het opstellen en beoordelen van contracten en de advisering en bewaking van de bestuurlijke inrichting van de universiteit. Ook ondersteunt JZ het College Beroep voor de Examens (CBE), signaleert de afdeling relevante juridische ontwikkelingen en worden juridische procedures begeleid.

Administratief recht /
Onderwijsrecht 
Mickey Brauers
Emma Preller
Cindy Schröder
Monique Soons
ArbeidsrechtFabienne Degens
Wendy van Osch
Gilles Raaijmakers
College van Beroep voor ExamensMonique Soons
PrivaatrechtPaul Bohnen
Suzanne ten Hoeve
Nina Paulissen
PrivacyrechtMonique Soons
  

Directeur
 Cenay Akin

Secretariaat JZ
 Wilma Berger
 +31 6 34381099
Miranda Franssen
 +31 6 39582057

Marketing & Communications

De afdeling Marketing & Communications (M&C) is verantwoordelijk voor de bevordering van de reputatie en het onderhoud/de groei van het relatienetwerk van de Universiteit Maastricht. Voor Marketing & Communications zijn momenteel circa 40 mensen werkzaam binnen diverse afdelingen; Corporate Communicatie, Digitale Innovatie, Redactie, Events en Marketing.

Wat betreft de concerncommunicatie zijn de activiteiten van de afdeling M&C gericht op drie speerpunten:

 • Reputation & Brandmanagement
 • Relationship Management
 • Student Recruitment

Directeur
 Fons Elbersen 

Secretariaat directeur
 Alexandra Fixe
 + 31 43 38 82037

Adjunct directeur
Monique Merckx

Secretariaat adjunct directeur
Christianne Knaapen
 + 31 43 38 85222

Andere MUO teams

Bureau Academische Zittingen
 Fabienne Dingena / phdoffice@maastrichtuniversity.nl
 + 31 43 38 83096

Griffie College van Bestuur
Nathalie Dirks, Niels Harteman, Maud Knops en Arnold Verhoeven
 + 31 43 38 83286 / +31 43 38 83964

 • Coördinerend Beraad Bedrijfsvoering
   Coördinerend Beraad Bedrijfsvoering
   + 31 43 38 83096
   
 • Management Team Decanen
   Niels Harteman
   + 31 43 38 83286


Internal audit
 Sjors Olders
 + 31 43 38 82045

Staff Career Centre
Petra Stein

MUO Servicepoint
MUO Servicepoint
 +31 6 467 05 194


Medezeggenschap
Vera Feron en Loïc van Rijn
 +31 6 395 42 665
 +31 6 228 650 51