Hoogleraren Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam Titel Type leerstoel Leerstoel Datum benoeming Gefinancierd/gevestigd door
Aa S. van der Prof.mr. Hoogleraar Straf(proces)recht 01/05/2018 UM
Akkermans B. Prof.mr. Hoogleraar Vermogensrecht,  in het bijzonder het goederenrecht 01/06/2021 UM
Balboni P. Prof. dr. Hoogleraar Privacy, Cybersecurity and IT Contractenrecht 01/09/2017 UM
Beckers, A. Prof.dr. Hoogleraar Private Law & Social Theory 01/09/2023 UM
Böhler B. Prof.mr. Hoogleraar Advocatuur & Ethiek 01/03/2019 UM
Bollen A.H.H. Prof.mr. Hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht 01/03/2016 UM
Braak B.H. van den Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en Parlementair Stelsel 01/12/2018 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Brkan M. Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law 01/11/2023 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Broderick A.C. Prof.dr. Bijzonder hoogleraar UNESCO leerstoel Mensenrechten en Vrede 01/09/2022 UNESCO
Brouwer D.V.A. Prof.mr. Bijzonder hoogleraar Verdediging in Strafzaken 01/02/2016 Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten
Campo J.M.L.G. à Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Transforensische Psychiatrie 01/06/2018 Stichting Mondriaan
Claes M.L.H.K. Prof.dr. Hoogleraar Europees en Vergelijkend Constitutioneel Recht 01/09/2010 UM
Claessen J.A.A.C. Prof.mr. Bijzonder Hoogleraar Herstelrecht 15/12/2019 Stichting Restorative Justice Nederland

D.M-.P.R. Coppens,

Prof.dr. Hoogleraar Internationaal Economisch Recht 01/09/2022 UM
Dam C.C. van Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Europees Aansprakelijkheidsrecht 01/01/2015

Stichting Wetenschapsbeoefening UM

Devroe W. Prof.dr. Hoogleraar Mededingingsrecht 01/08/2009 UM
Dijck G. van Prof.mr. Hoogleraar Nederlands en Europees Vermogensrecht 01/09/2016 UM
Doesum A.J. van Prof.mr. Hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen 01/09/2012 UM
Duijst-Heesters W.L.J.M. Prof.mr. Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht 01/09/2016 NFI en GGD Ijsselland
Dziurdź K.D. Prof.dr. Hoogleraar Internationaal Belastingrecht 01/09/2022 UM
Eliantonio, M. Prof.dr. Hoogleraar European and Comparative Administrative Law and Procedure 01/02/2018 UM
Engelen, Th.C.J.A. van Prof.dr Bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Procedures en Praktijk 01/02/2016 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Faure M.G. Prof.dr. Hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht 01/07/1998 UM
Hamers J.J.A. Prof.mr. Hoogleraar Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschapsrecht 01/07/2018 UM
Hartlief T. Prof.mr. Hoogleraar Privaatrecht 01/09/1999 UM
Heath C.A.R. Prof.dr. Bijzonder Hoogleraar Intellectual Property Foundations, Institutions and Adjudication 01/03/2021 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Hofstraeten B. van Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria 15/06/2018 Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Hurk H.T.P.M. van den Prof.dr. Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen 01/08/2005 UM
Jelicic, M. Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Neuropsychologie en Recht 01/09/2015 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Kamperman Sanders A.W.J. Prof.mr. Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht 01/11/2004 UM
Kemp B. Prof.mr. Bijzonder Hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation 01/04/2020 Stichting Wetenschapsbeoefening UM / Loyens & Loeff
Klip A.H. Prof.mr. Hoogleraar Straf(proces)recht en Grensoverschrijdende Aspecten van het Strafrecht 01/09/2001 UM
Kranenborg H.R.  Prof.dr. Hoogleraar European Data Protection and Privacy Law 01/05/2020 UM
Letschert R.M. Prof.dr. Hoogleraar (vz. UM) Victimologie en Internationaal Recht 01/09/2016 UM

Lijnzaad E.

Prof.mr. Bijzonder hoogleraar Praktijk van het Internationale Recht 01/06/2011 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Luijtgaarden H.J.L.M. van de Prof.dr. Bijzonder Hoogleraar Preventive Law 01/06/2020 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Luja R.H.C. Prof.mr. Hoogleraar Vergelijkend Belastingrecht 01/04/2006 UM
Mei A.P. van der Prof.dr. Hoogleraar Europees Sociaal Recht 01/06/2018 UM
Nelen J.M. Prof.mr. Hoogleraar Criminologie 01/01/2007 UM
Nicolaides Ph.A. Prof.dr. Hoogleraar Europees Economische Recht en Beleid 01/01/2015 UM
Olaerts, M. Prof.dr. Hoogleraar

Vergelijkend en Nationaal Ondernemingsrecht

Tevens bijzonder hoogleraar op de Elverding-leerstoel Sustainable Business, Culture and Corporate Regulation

01/10/2015 UM
Ott, A. Prof.dr. Hoogleraar EU External Relations Law 01/02/2018 UM
Peeters M.G.W.M. Prof.mr. Hoogleraar Milieubeleid en Recht, in het bijzonder inzake klimaatverandering 01/04/2008 UM
Pertegás-Sender, M. Prof.dr. Hoogleraar Internationaal en Transnationaal Privaatrecht 15/04/2018 UM
Pierik R.H.M. Prof.dr. Hoogleraar Rechtsfilosofie 01/08/2022 UM
Pugatch M.P. Prof.dr. Hoogleraar Valorisation, Entrepreneurship and Management 01/09/2013 UM
Prooijen, J.W. van Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Extremisme, Radicalisering en Complotdenken 01/09/2021 Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving
Rhee C.H. van Prof.mr. Hoogleraar (Europese) Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Procesrecht 01/06/1998

UM

Roef D. Prof.dr. Bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen 01/07/2017 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Rutten S.W.E. Prof.mr. Hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context 01/05/2016 UM
Schlössels R.J.N. Prof.dr. Hoogleraar Bestuursrecht 01/09/2023 UM
Sillen J.J.J. Prof.dr. Hoogleraar Staatsrecht 01/09/2022 UM
Smits J.M. Prof.mr. Hoogleraar Europees Privaatrecht 01/09/1999 UM
Sterk C.H.W.M.  Prof.dr. Bijzonder Hoogleraar Europese Rechtspleging 01/06/2020 Stichting Wetenschapsbeoefening UM / Raad voor de Rechtspraak
Vidmar J. Prof.dr. Hoogleraar Internationaal Publiekrecht 01/09/2014 UM
Vliet, L.P.W. van Prof.mr. Bijzonder hoogleraar Kunstrecht, in het bijzonder in zijn privaatrechtelijke aspecten 01/09/2021 Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap
Vonk G.J. Prof.dr. Hoogleraar Sociale Grondrechten 01/09/2023 UM
Vos E.I.L. Prof.dr. Hoogleraar Europees Recht 01/12/2001 UM
Waddington L.B. Prof.dr. Bijzonder hoogleraar European Disability Law 01/12/2004 European Disability Forum
Weerepas, M. Prof.mr. Hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid 01/08/2017 UM
Witte B.E.F.M. de Prof.dr. Emeritus hoogleraar Europees Recht 01/12/1991 UM
Zelst, B. van Prof.mr. Bijzonder hoogleraar Geschiloplossing en Arbitrage 15/07/2017 Stichting Wetenschapsbeoefening UM / Van Doorne Advocaten