Hoogleraren Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Naam Titel Geslacht Type leerstoel Leerstoel Datum benoeming Financierder
Aa, S. van der Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Straf(proces)recht 01/05/2018 UM
Balboni P. Prof. dr. Man Hoogleraar Privacy, Cybersecurity and IT Contractenrecht 01/09/2017 UM
Barents R. Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Europees Gemeenschapsrecht 01/11/1989 n.v.t.
Berkvens A.M.J.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria 01/06/1998 UM
Bollen A.H.H. Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht 01/03/2016 UM
Bossche P.L.C. van den Prof.dr. Man Hoogleraar Internationaal Economisch Recht 01/09/1999 UM
Boven T.C. van Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Internationaal Recht 26/05/1999 n.v.t.
Brink J.E. van den Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Europees en Nationaal Bestuursrecht 01/06/2016 UM
Brouwer D.V.A. Prof.mr. Man Bijzonder hoogleraar Verdediging in Strafzaken 01/02/2016 Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten
Campo J.M.L.G. à Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Transforensische Psychiatrie 01/06/2018 Stichting Mondriaan
Claes M.L.H.K. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Europees en Vergelijkend Constitutioneel Recht 01/09/2010 UM
Coomans A.P.M. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Mensenrechten en Vrede 01/04/2007 UNESCO
Dam C. van Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Europees Aansprakelijkheidsrecht 01/01/2015

Stichting Wetenschapsbeoefening UM

Devroe W. Prof.dr. Man Hoogleraar Mededingingsrecht 01/08/2009 UM
Dijck G. van Prof.mr. Man Hoogleraar Nederlands en Europees Vermogensrecht 01/09/2016 UM
Doesum A.J. van Prof.mr. Man Hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen 01/09/2012 UM
Duijst-Heesters W.L.J.M. Prof.mr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht 01/09/2016 NFI en GGD Ijsselland
Eijsbouts A.J.A.J. Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap 01/10/2010 n.v.t.
Eliantonio, M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar European and Comparative Administrative Law and Procedure 01/02/2018 UM
Engelen, Th.C.J.A. van Prof.dr Man Bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Procedures en Praktijk 01/02/2016 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Erp J.H.M. van Prof.mr. Man Hoogleraar Vermogensrecht en Europees Privaatrecht 01/09/1997 UM
Faure M.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Vergelijkend en Internationaal Milieurecht 01/07/1998 UM
Flinterman C. Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Toezicht op Naleving Rechten van de Mens in het Kader van de VN 01/01/1985 n.v.t.
Groot G.R. de Prof.mr. Man Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking 01/11/1988 n.v.t.
Hage J.C. Prof.mr. Man Hoogleraar Algemene Rechtsleer 01/11/2006 UM
Hamers J.J.A. Prof.mr. Man Hoogleraar Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en Personenvennootschapsrecht 01/07/2018 UM
Hartlief T. Prof.mr. Man Hoogleraar Privaatrecht 01/09/1999 UM
Heringa A.W. Prof.mr. Man Hoogleraar Vergelijkend Staats- en Bestuursrecht 15/11/1995 UM
Hofstraeten B. van Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria 15/06/2018 Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Hoo S.C. de. Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie 01/06/2010 n.v.t.
Hurk H.T.P.M. van den Prof.dr. Man Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelastingen 01/08/2005 UM
Jansen O.J.D.M.L. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Europees Bestuursrecht en Openbaar Bestuur 01/01/2015 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Jelicic, M. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Neuropsychologie en Recht 01/09/2015 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Kamperman Sanders A.W.J. Prof.mr. Man Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht 01/11/2004 UM
Klip A.H. Prof.mr. Man Hoogleraar Straf(proces)recht en Grensoverschrijdende Aspecten van het Strafrecht 01/09/2001 UM
Klosse S. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar (Europees) Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht 01/01/2001 UM
Koppen P.J. van Prof.dr. Man Hoogleraar Rechtspsychologie 01/07/2003 UM
Leeuw F.L. Prof.dr. Man Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek 01/05/2006 UM
Lijnzaad E. Prof.mr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Praktijk van het Internationale Recht 01/06/2011 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Letschert R.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar (Rector Magnificus UM) Victimologie en Internationaal Recht 01/09/2016 UM
Luja R.H.C. Prof.mr. Man Hoogleraar Vergelijkend Belastingrecht 01/04/2006 UM
Maanen G.E. van Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Vermogensrecht en Privaatrechtsgeschiedenis 01/09/1989 n.v.t.
Mei A.P. van der Prof.dr. Man Hoogleraar Europees Sociaal Recht 01/06/2018 UM
Mols G.P.M.F. Prof.mr. Man Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht 01/01/1988 UM
Mulder C.A.M. Prof.dr.dr. Man Bijzonder hoogleraar European Patent Law in a Global Context 01/07/2017 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Nelen J.M. Prof.mr. Man Hoogleraar Criminologie 01/01/2007 UM
Nicolaides Ph.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Europees Economische Recht en Beleid 01/01/2015 UM
Olaerts, M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Vergelijkend en Nationaal Ondernemingsrecht 01/10/2015 UM
Ott, A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar EU External Relations Law 01/02/2018 UM
Peeters M.G.W. M. Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Milieubeleid en Recht, in het bijzonder inzake klimaatverandering 01/04/2008 UM
Pertégas, M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Internationaal en Transnationaal Privaatrecht 15/04/2018 UM
Prokisch R.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht 01/04/2000 UM
Pugatch M.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Valorisation, Entrepreneurship and Management 01/09/2013 UM
Rhee C.H. van Prof.mr. Man Hoogleraar (Europese) Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Procesrecht 01/06/1998

UM

Roef D. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen 01/07/2017 Stichting Wetenschapsbeoefening UM
Rutten S.W.E. Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Islamitisch Familierecht in een Europese Context 01/05/2016 UM
Schneider H.E.G.S. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Europees Migratierecht 01/11/2000 UM
Schwarz C.A. Prof.mr. Man Hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht 01/11/1987 UM
Simmelink J.B.H.M Prof.mr. Man Bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie 01/03/2013 Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal
Smits J.M. Prof.mr. Man Hoogleraar Europees Privaatrecht 01/10/2010 UM
Spronken T.N.B.M. Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Straf(proces)recht 01/09/2002 UM
Steins Bisschop B.T.M. Prof.mr. Man Honorair hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance 01/07/2007 n.v.t.
Vidmar J. Prof.dr. Man Hoogleraar Internationaal Publiekrecht 01/09/2014 UM
Vos E.I.L. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Europees Recht 01/12/2001 UM
Waddington L.B. Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar European Disability Law 01/12/2004 European Disability Forum
Weerepas, M. Prof.mr. Vrouw Hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid 01/08/2017 UM
Witte B.E.F.M. de Prof.dr. Man Hoogleraar Europees Recht 01/12/1991 UM
Zelst, B. van Prof.mr. Man Bijzonder hoogleraar Geschiloplossing en Arbitrage 15/07/2017 Van Doorne Advocaten