Afval & circulariteit

De Universiteit Maastricht wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. In de afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de hoeveelheid afval te reduceren en afvalstromen beter te scheiden. In de komende jaren worden de inspanningen geïntensiveerd om daarmee het gebruik van primaire grondstoffen én tegelijk de CO2-footprint van UM verder te reduceren.

De UM is in 2016 gestart met het gescheiden inzamelen van PBD-verpakkingen (plastic, blik en drankkartons). Sinds 2017 wordt ook koffiedik separaat ingezameld. In 2020 is de UM gestart met het apart inzamelen van piepschuim bij de laboratoria van de faculteit FHML. In onderstaande diagram is de ontwikkeling voor de verschillende afvalstromen te zien tussen 2016 en 2022. Vanwege de coronacrisis was er een forse dip in 2020 en 2021.

afval mei 2024
new waste information

Doelstelling: in 2026 wordt 55% van het afval gerecycled

In 2021 hebben de UM en MUMC+ gezamenlijk het contract voor afvaldienstverlening aanbesteed. Ter voorbereiding van de aanbesteding hebben drie studententeams van FASoS en SBE onderzoek gedaan naar verschillende beleidsopties en de behoeften bij medewerkers en studenten. Uiteindelijk heeft afvalinzamelaar PreZero de aanbesteding gewonnen. De UM en PreZero hebben de gezamenlijke doelstelling afgesproken om ervoor te zorgen dat in 2026 55% van het ingezamelde afval wordt gerecycled. 

Om deze doelstelling te realiseren is er gestart met een grondstoffenanalyse om verbeterkansen te identificeren. In 2023 zijn de afvalbakken voorzien van verbeterde informatie om correcte afvalscheiding beter te faciliteren. Verder is bij de faculteit FASoS gestart met een pilot om organisch afval (etensresten, zoals fruitschillen) gescheiden in te zamelen in de kantoor- en onderwijsomgeving. In 2024 zal dit verder uitgerold worden bij de andere universiteitsgebouwen. 
 

Workshops voor medewerkers

Verder zijn er in 2023 workshop georganiseerd met ondersteunend personeel van verschillende eenheden om de principes van circulariteit te vertalen naar het eigen werkveld. Bij Facility Services is dit bestendig met een werkgroep circulariteit om de kansen te verzilveren rondom circulair gebruik van meubilair en ICT-apparatuur. 

precious plastics

Sustainability Hub

Op Tapijn heeft de UM de Sustainability Hub ter beschikking gesteld voor studenten en staff. De Sustainability Hub is een plek waar duurzame en circulaire initiatieven tot groei mogen worden gebracht.  Hier zijn 3 circulaire ruimtes ingericht:

  • Reroom (Reuse Recycle Repurpose) Deze kamer wordt gebruikt voor alles wat met de 3 R's te maken heeft. Hier vind je een naaimachine en materialen om kleding te naaien en repareren, is er herbruikbaar papier en plastic aanwezig en zijn er machines om plastic te upcyclen. 
  • Swap Room Hier kun je kleding brengen in ruil voor andere kleding. 
  • Library of things Dit is een ruimte met apparaten en decoraties die mensen kunnen gebruiken en weer terugbrengen.