40e Dies Natalis UM januari 2016

40e Dies Natalis in 2016

Corporate evenementen

Met elkaar het academisch debat aangaan, jonge talentvolle onderzoekers een podium bieden of de Europese banden verstevigen. Het zijn maar een paar doelstellingen van de diverse vieringen en activiteiten die de Universiteit Maastricht jaarlijks kent.

Dies Natalis

Dies Natalis is Latijn voor geboortedag. Elk jaar viert de Universiteit Maastricht aan het begin van het jaar haar verjaardag met een academische zitting. Een groot deel van het hooglerarencorps is erbij, in toga. De ‘diesrede’ wordt uitgesproken en er worden eredoctoraten toegekend, aan wetenschappers voor hun bijdrage aan onderwijs en/of onderzoek, of andere bijzondere personen voor uitzonderlijke maatschappelijke prestaties. Daarnaast wordt een aantal prijzen uitgereikt: de Wynand Wijnen Onderwijsprijs aan medewerkers die een buitengewone bijdrage aan het UM-onderwijs leverden, de Proefschriftenprijs voor het beste proefschrift in het afgelopen academisch jaar en de Studentenprijzen voor de beste bachelor- en masterscripties. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Voorgaande edities van de Dies Natalis:

 2024
 2023
 2022
 2021
 2020
 

Opening academisch jaar

De opening van het academisch jaar (OAJ) vieren we traditioneel op één van de eerste dagen van het nieuwe collegejaar (eind augustus/begin september). De dag heeft steevast een thema, waarop een middagprogramma wordt gestoeld, gevolgd door de officiële opening tijdens de academische zitting. Die zitting wordt bijgewoond door een groot deel van het hooglerarencorps, in toga. Er is een openingsspeech door de voorzitter van het College van Bestuur en een gastspreker die aansluit bij het thema. Ten slotte worden er nog twee prijzen uitgereikt: de Edmond Hustinxprijs aan een veelbelovende jonge onderzoeker, en de UM studentenprijs aan een UM-student(engroep) die naast de studie een opmerkelijke maatschappelijke, sociale of culturele prestatie heeft geleverd. De dag wordt afgesloten met een borrel.

De volgende opening van het academisch jaar vindt plaats op 2 september 2024.

OAJ 2015/16

Voorgaande edities van de OAJ

 2024/24
 2022/23  
 2021/22
 2020/21
 2019/20
 2018/19  
 

Rectoraatsoverdracht

Pamela Habibovic

Prof. dr. Rianne Letschert heeft formeel het ambt van rector magnificus overgedragen aan prof. dr. Pamela Habibović tijdens een speciale ceremonie op de 46ste Dies Natalis van de Universiteit Maastricht op donderdag 12 mei 2022.

 Lees verder voor meer informatie en een foto-impressie.

Jubileum Universiteit Maastricht

Ondertekening Koningin Juliana

In 2016 bestonden we veertig jaar. Dat was een mooie gelegenheid om stil te staan bij het vele dat de universiteit heeft gebracht én vooruit te kijken naar een beloftevolle toekomst. Als dank organiseerden wij activiteiten voor iedereen die bijgedragen heeft aan het ontstaan en succes.

De rode draad die door onze activiteiten liep, was 'de verbinding met de mensen in de stad'. We zetten de deuren open zodat iedereen in Maastricht mee kon genieten van het bijzondere programma. Want zo doen we dat in Limburg: als je jarig bent nodig je familie, buren en vrienden uit om mee te vieren. De 44ste Dies Natalis wordt gevierd op 31 januari 2020.