'Helpers' en 'doeners'

De rol van dienstverlening voor succes in de wetenschap in Nederland

Dienstverlenend of organisatorisch burgerschapsgedrag wordt gedefinieerd als vrijwilligers- en helpend gedrag dat kwantitatief of kwalitatief geen deel uitmaakt van iemands formele arbeidscontract. Als academici geen dienstverlenende taken op zich zouden nemen (bv. een extra werkstuk nakijken, vrijwillig naar een bepaalde vergadering gaan, een noodzakelijk document schrijven), zouden bijna alle aspecten van het academische leven ernstig in het gedrang komen. De goede wil van academische medewerkers om extra taken op zich te nemen is dus essentieel, maar wordt meestal niet formeel erkend door middel van tastbare waardering.

Dienstverlening en het 'Erkennen en Waarderen' initiatief bij UM

We brengen nu een enquête uit voor alle UM-medewerkers die momenteel werkzaam zijn in een onderwijs- of onderzoekfunctie - van onderwijsassistent tot hoogleraar.

Met dit project, gefinancierd door een subsidie ​​voor diversiteit en inclusiviteit, dragen we bij aan het Erkennen & Waarderen-initiatief van onze rector Rianne Letschert. Ons project zich op de vraag wie, waarom en onder welke omstandigheden academici aan de UM zich bezighouden met burgerschapsgedrag en hoe dit hun welzijn, persoonlijke ontwikkeling en academisch succes beïnvloedt.

Het project is dus een belangrijke strategische, sociale en politieke stap om de UM te helpen de normen en waarden na te leven die zij zichzelf heeft gesteld als een inclusieve en eerlijke organisatie.

Luana Russo, Annika Nubold, Danai Petropoulou Ionescu

Hoe kun je meehelpen?

Vul onze enquête in, die je kunt vinden door op de groene knop te klikken. Het project omvat een kwantitatief onderzoeksgedeelte en kwalitatieve interviews. Je kunt je voor alle of slechts delen van de studie inschrijven. Met jouw deelname draag je direct bij aan advies voor management en beleid van de UM, bijvoorbeeld meer structurele erkenning van dienstverlening bij loopbaanbeslissingen! Bovendien maak je kans op één van de negen vouchers van € 50!

Als je vragen hebt over de inhoud van de focusgroepen of meer wilt weten over het onderzoek, neem dan contact op met  Dr Luana Russo or Dr Annika Nübold.

Luana Russo (PI) is Assistant Professor in Quantitative Methods bij FASoS, en bestuurslid van FEM. Annika Nubold (PI) is Assistant Professor van Work and Social Psychology bij FPN, en expert in leiderschap (inclusief vrouwelijk leiderschap) gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling. Danai Petropoulou Ionescu (assistent) is Research Master student op het gebied van European Studies, specialiserend in kwantitatieve onderzoeksmethodes.

Voorgaande activiteiten

In de eerste fase van ons onderzoek hebben we focusgroepen gehouden om met de UM-gemeenschap te discussiëren over het onderwerp servicewerk op de werkvloer en hoe dit hun succes in de academische wereld al dan niet kan beïnvloeden.

Goedkeuring ethische commissie

Ons onderzoek is goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit voor Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht (ERCPN-231_154_12_2020). De gegevensverzameling is volledig vertrouwelijk, en de gegevensanalyse en rapportage zullen volledig anoniem zijn. Alle gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit project, en je bent vrij om je op elk moment terug te trekken uit dit onderzoek, zonder negatieve gevolgen, en zonder opgaaf van redenen.

 

'Helper' of 'Doener'?
Vul de enquete in! (Engels)