Logistiek & veiligheid

Voor je vertrek is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de UM-richtlijnen voor studiegerelateerde reizen. En dat je weet wat je moet doen in geval van nood tijdens je verblijf in het buitenland. Hieronder vind je meer informatie over deze onderwerpen.

UM richtlijnen voor studiegerelateerde reizen

Vanuit haar zorgplicht voor studenten stelt de UM alles in het werk om studiereizen naar het buitenland zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit houdt onder meer in dat, op basis van het reisadvies van de Nederlandse overheid, risicogebieden worden gemeden.

Een risicogebied is een gebied met een verhoogd veiligheidsrisico. Dit kan te maken hebben met politieke situatie, terrorismedreiging, criminaliteit of natuurrampen. Voor het bepalen van risicogebieden volgt de UM het reisadvies van de Nederlandse overheid (het ministerie van Buitenlandse Zaken). Het reisadvies is door de overheid gekoppeld aan een kleurcode (groen, geel, oranje, rood) en wordt continu geactualiseerd. De kleurcode geeft aan hoe veilig een land of gebied is. 

GroenVeilig
GeelOpgelet: veiligheidsrisico's
OranjeAlleen noodzakelijk reizen
RoodNiet reizen


Een studiereis naar het buitenland is alleen toegestaan als de bestemming op het moment van vertrek een reisadvies heeft met kleurcode groen of geel. Indien een student zonder toestemming naar een risicogebied (kleurcode oranje of rood) reist, kan de examencommissie besluiten de betreffende studiepunten en/of facultaire beurs niet toe te kennen.

 

Reizen naar risicogebieden tijdens je verblijf in het buitenland

Als de student besluit om vanuit het land/gebied waar de gastinstelling is gevestigd naar een risicogebied te reizen waarop een oranje of rode kleurcode van toepassing is, wordt de reis beschouwd als een privéreis en draagt de student de volledige verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen veiligheid.

Reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het reisadvies van de Nederlandse overheid is te vinden op de website of de reis-app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (alleen in het Nederlands; als je het Nederlands niet machtig bent, kijk dan naar de kleurcode die is toegewezen aan je gastland/gebied). 

Wij adviseren Nederlanders om hun verblijf in het buitenland te registreren bij de informatieservice (24/7) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo informeert het ministerie je over wijzigingen in het reisadvies en wordt je op de hoogte gebracht wanneer een crisissituatie zich voordoet in het buitenland.

Studenten wordt ook aangeraden kennis te nemen van de checklist voor reizen naar het buitenland (beschikbaar in het Engels) die wordt aangeboden door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: we raden niet-Nederlandse studenten aan om te controleren of soortgelijke informatie beschikbaar is op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het betreffende land (in geval van afwijkingen gaat het reisadvies van de Nederlandse overheid altijd voor). 

Bijvoorbeeld:

In geval van nood

In geval van een medisch noodgeval is het advies om hulp te zoeken bij de dichtstbijzijnde medische instelling. Als je niet weet waar deze zich bevindt, of als er vervolg- en ondersteuningsdiensten nodig zijn, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In het geval van een criminele gebeurtenis, zoals diefstal van een bankpas of paspoort, wordt studenten geadviseerd om naar de lokale politie te gaan, conform het advies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In geval van een plotselinge verandering in de veiligheidssituatie – als gevolg van een natuurramp of een politieke gebeurtenis, zoals sociale onrust of een terroristische aanslag – dienen studenten zo snel mogelijk contact op te nemen met hun ambassade en met hun reisverzekering. Studenten met een EU-nationaliteit kunnen ook terecht bij een ambassade van een andere EU-lidstaat. Studenten dienen tevens zo spoedig mogelijk het betreffende Bureau Internationale Betrekkingen of Stagebureau op de hoogte te stellen van hun situatie.

Studenten zijn verplicht om aanwijzingen en/of instructies van de UM op te volgen. Deze instructies kunnen inhouden dat de student het gebied/land moet verlaten. Indien repatriëring noodzakelijk is, dienen de kosten in eerste instantie gedekt te worden door de reisverzekering van de student.
 

Noodnummers (24/7 bereikbaar):

  • Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247
  • Universiteit Maastricht: +31 43 388 4444

     

Stappenplan bij noodgevallen in het buitenland:

  • Stap 1: Student meldt zich bij zijn/haar ambassade in het gastland en zoekt deskundige hulp via een reisverzekering;
  • Stap 2: De student informeert zijn/haar Bureau Internationale Betrekkingen of Stagebureau over de situatie en bespreekt of terugreizen noodzakelijk en mogelijk is;
  • Stap 3: Bureau Internationale Betrekkingen of Stagebureau informeert, indien nodig, het faculteitsbestuur en de woordvoerder van de UM over de noodsituatie en initieert in overleg met de Integrale Veiligheidscoördinator van de UM de noodzakelijke acties richting de student en de studenten die aan huis gebonden zijn. De woordvoerder van de UM informeert het College van Bestuur van de UM.

     

En verder...

Noteer belangrijke adressen en telefoonnummers en geef deze aan je contacten thuis.

Maak kopieën van belangrijke documenten (paspoort, rijbewijs, bewijs van inschrijving bij de gastuniversiteit, diploma's, kaartjes, bankpassen, verzekeringspolis/zorgpas, bewijs van vaccinatie, medische verklaring).