Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht biedt hoogwaardig en uitdagend onderwijs aan op zowel bachelor-, master- als doctoraatsniveau. Bovendien staat de faculteit nationaal en internationaal bekend om haar wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek. De faculteit biedt een inspirerende omgeving voor studenten en staf.

De Faculteit heeft de volgende kenmerken:

 • Een pionier in kleinschalig onderwijs en het doceren van juridische vaardigheden. De unieke Maastrichtse benadering staat voor kleine groepen en innovatieve onderwijsmethoden. Een unieke leerervaring dankzij kleine onderwijsgroepen, moot courts en gebruik van 21ste eeuwse technologie
 • Toegankelijke en toegewijde staf
 • Een diverse en internationale gemeenschap van studenten en staf
 • Veel aandacht voor de Europese en vergelijkende dimensie van het recht met een degelijke basis in nationaal recht en gedoceerd door nationale en internationale experts
 • Uitstekende mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Een duidelijke focus in onderzoek op Europese en internationale aspecten van het recht, op mensenrechten en de empirische dimensie van het recht
 • Consistent hoge plekken in nationale en internationale rankings voor onze bachelor- en master programma’s en onderzoek
FL_Jubileumboekvoorkant

Ter ere van het 35-jarig bestaan van de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de faculteit een jubileumboek uitgebracht. In het boek wordt de historie en de ontwikkeling tot de hedendaagse faculteit beschreven, aangevuld met vele oude en nieuwe foto’s. Het boek is voor € 34,50 (€ 29,50 voor studenten met een geldige UM-studentenkaart) te koop bij boekhandel De Tribune in Maastricht.

Lees verder

Quick links
 

​Bachelor programma's
Master programma's
Exchange studenten
Courses for professionals
PhD studenten
Huidige studenten
Onderzoek
Publicaties
Conferenties
Instituten
Medewerkers

40 years of fresh wind ...

 • FdR jubileumboek_ een grote familie

  Nu te koop: Jubileumboek Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  dinsdag, februari 20, 2018

  Ter ere van het 35-jarig bestaan van de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft de faculteit een jubileumboek uitgebracht. In het boek wordt de historie en de ontwikkeling tot de hedendaagse faculteit beschreven, aangevuld met vele oude en nieuwe foto’s. Het boek is voor € 34,50 (€ 29,50 voor studenten met een geldige UM-studentenkaart) te koop bij boekhandel De Tribune in Maastricht.
   

   

  Lees verder
 • Image Lady Justice

  Europees Hof boekt succes in strijd tegen social dumping

  woensdag, februari 7, 2018

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitgesproken dat frauduleus verkregen verklaringen van gedetacheerde werknemers buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Prof. dr. Marjon Weerepas, verbonden aan Expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht, schreef een bericht met betrekking tot deze uitspraak.

  Lees verder
 • claudia

  Claudia Helmer wint debattoernooi 2016-2017

  vrijdag, februari 2, 2018

  De titel ‘Beste debater 2016-2017’ is gewonnen door Claudia Helmer, alumna van de opleiding Fiscaal Recht. 
  De heldere structuur in haar betogen, enkele fraaie drieslagen, een prachtige uitspraak als 'we werken niet voor de Quote 500, maar de Quote 18 miljoen' en de allitererende lofrede op haar ‘…leuke, liefdevolle Loyens & Loeff…’  wist de juryleden unaniem in haar voordeel doen beslissen.

  Lees verder
 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Thomas Biermeyer en Marcus Meyer publiceren eerste rapport over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  donderdag, februari 1, 2018

  Het eerste rapport van het ITEM/ICGI-project van Thomas Biermeyer en Marcus Meyer over ‘Grensoverschrijdende Ondernemingsmobiliteit in de EU’ is nu gepubliceerd. Het rapport biedt een eerste overzicht van empirische bevindingen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen. Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van ondernemingen tussen 2013 en 2017.

  Lees verder
 • Samenwerking van start ter bevordering arbeidsbemiddeling over de grens

  woensdag, januari 31, 2018

  Op 31 januari jl. is een nieuwe samenwerking van start gegaan ter bevordering van arbeidsbemiddeling over de grens. Met de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn kunnen werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg bediend worden.

  Lees verder
 • foto_scriptieprijzen_rechten

  Scriptieprijzen

  dinsdag, januari 30, 2018

  Afgelopen vrijdag 26 januari werd op de 42e Diesviering de UM scriptieprijs uitgereikt door Jos Hamers.

  Lees verder
 • Grenswerkers in Europa / Weerepas / ITEM

  Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over gevolgen voorstel beperking heffingskortingen ten aanzien van grenswerkers

  donderdag, januari 25, 2018

  De Staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een bericht in het Financieele Dagblad ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’ van 12 december 2017 waarin werd gerefereerd naar het rapport ‘Grenswerkers in Europa’.

  Lees verder
 • FL_louise verboeket.jpg

  Louise Verboeket wint Jongbloed scriptieprijs

  dinsdag, januari 23, 2018

  Mr. L.W. (Louise) Verboeket, promovenda van de capgroep Publiekrecht aan de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid, heeft op 12 januari jl. de Jongbloed scriptieprijs gewonnen. Haar masterscriptie getiteld “De publieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen” is daarmee de beste Leidse juridische scriptie van het afgelopen collegejaar. Louise Verboeket studeerde in 2017 cum laude af aan de Universiteit Leiden met een master Staats- en Bestuursrecht. Haar scriptiebegeleiders (en thans promotoren) zijn prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink en prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden.

  Lees ook het interview met Louise in Mr. magazine.

  Lees verder
 • Martin Unfried

  Interview: Een voorstander van het grensoverschrijdend werken

  maandag, januari 8, 2018

  Martin Unfried, ontgrenzer bij het ITEM Expertisecentrum werd door Julian Binn van de Duits-Nederlandse media-site 'AHA24x7' geïnterviewd over zijn kijk op grensoverschrijdende arbeid en zijn taak als 'ontgrenzer'.

  Lees verder
 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Effecten van Duitse tol op grensregio’s nader onderzocht

  vrijdag, december 15, 2017

  De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).

  Lees verder
 • ITEM_Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt_September 2017

  Verkrijg inzicht in de richtlijn beroepskwalificaties: Een handzame gids

  dinsdag, december 12, 2017

  ITEM heeft een beknopte gids opgesteld ter verbetering van de leesbaarheid van de richtlijn 2005/36/EC, ook bekend als de richtlijn beroepskwalificaties, waarmee de mogelijkheid geboden wordt om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de structuur en inhoud van de richtlijn.

  Lees verder
 • pixabay-approved

  ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

  dinsdag, december 12, 2017

  Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan. ITEM geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

  Lees verder
 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  vrijdag, december 8, 2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

  Lees verder
 • Vacature DVDW Den Haag

  maandag, november 27, 2017

  Bij DVDW Advocaten is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/beginnend medeweker insolventie- en ondernemingsrecht. De sluitingstermijn is 30 november a.s. dus indien je interesse hebt, wees er snel bij!

  Klik hier voor meer info: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

  Lees verder
 • Vacature DVDW

  maandag, november 27, 2017

  Bij DVDW Advocaten in Den Haag is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/ beginnend medewerker insolventie- en ondernemingsrecht.

  Voor meer info, klik hier: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

  Let op: de sluitingsdatum van de vacature is 30 november 2017. Dus heb je interesse, reageer dan snel!

  Lees verder
 • FL_Sterren Europa

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s)

  dinsdag, november 21, 2017

  Op 1 januari 2018 begint de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Maastricht aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die betrekking hebben op personen die niet aanwezig zijn geweest in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (verstekveroordelingen). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gegarandeerd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, waarvan het recht om bij de behandeling van de strafzaak aanwezig te zijn onderdeel uitmaakt.

  Lees verder
 • FL_Law building

  Keuzegids Hoger Onderwijs 2018: bachelors Fiscaal Recht en European Law School op de 1e plaats

  woensdag, november 15, 2017

  De Keuzegids 2018 laat een mooie score zien voor de Maastrichtse rechtenopleidingen. Zowel de bachelor Fiscaal Recht als de bachelor European Law School staan op de eerste plaats in deze ranglijst. De bachelor Rechtsgeleerdheid klimt naar een goede derde plaats.

  Lees verder
 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  maandag, november 13, 2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

  Lees verder
 • FL_jan_eijsbouts2.jpg

  Prof. Jan Eijsbouts project leider in Business and Human Rights International Arbitration Project

  maandag, november 13, 2017

  The Hague Institute for Global Justice is launching a project to resolve business and human rights disputes using international arbitration. The aim is to help provide access to remedy within the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

  Lees verder
 • FL_Sjef van Erp.jpg

  Prof. Sjef van Erp gekozen als Secretaris-Generaal van de International Association of Legal Science (IALS)

  donderdag, oktober 26, 2017

  De Executive Committee van de International Association of Legal Science (IALS) heeft prof. Sjef van Erp unaniem gekozen tot Secretaris-Generaal.

  Lees verder
 • FL_Grapperhaus

  Prof. Ferdinand Grapperhaus nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid

  dinsdag, oktober 24, 2017

  Prof. Grapperhaus, Hoogleraar (Europees) Arbeidsrecht aan de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid, wordt de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet Rutte III.

  Lees verder
 • Vlaggen_NL_BE_DE

  Beperking heffingskorting in Nederland werkende grenswerkers: getoetst op grenseffecten?

  maandag, oktober 23, 2017

  In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse grenswerkers alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen te laten toepassen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Met name Belgische en Duitse grenswerkers gaan waarschijnlijk van deze maatregel nadeel ondervinden. Kortom, het lijkt erop dat ten aanzien van dit voorstel geen grenseffectentoets heeft plaatsgevonden.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  vrijdag, oktober 13, 2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

  Lees verder
 • Benoeming David Roef tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen

  dinsdag, oktober 3, 2017

  Per 1 juli is David Roef, UHD aan onze faculteit, benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrecht en Neurowetenschappen (0,2 fte). Het belang van de neurowetenschappen voor het recht is de afgelopen jaren sterk toegenomen en met de bijzondere leerstoel Strafrecht en Neurowetenschappen wil de faculteit tegemoet komen aan de toenemende behoefte om neurowetenschappelijke informatie en juridische beginselen en begrippen op een vruchtbare manier met elkaar in verband te brengen. Deze bijzondere leerstoel beoogt daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van interdisciplinair onderzoek en onderwijs over de relatie tussen recht en neurowetenschap.

  Lees verder
 • Benoeming Cees Mulder tot bijzonder hoogleraar European Patent Law in a Global Context

  dinsdag, oktober 3, 2017

  Per 1 juli 2017 is Cees Mulder benoemd als hoogleraar European Patent Law in a Global Context (0,2 fte).

  Dit bericht is alleen beschikbaar in het Engels.

  Lees verder
 • Bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies 2017

  maandag, oktober 2, 2017

  De bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School staan opnieuw op de eerste plaats in de Elsevier Beste Studies die afgelopen vrijdag werd gepubliceerd. In dit onderzoek presenteert het tijdschrijft Elsevier haar jaarlijkse onderzoek naar de beste opleidingen van Nederland.

  Lees verder
 • Beëdiging Prof. Liesbeth Lijnzaad bij Internationaal Zeerecht Tribunaal op maandag 2 oktober 2017

  dinsdag, september 26, 2017

  Op maandag 2 oktober 2017 wordt Prof. dr. Liesbeth Lijnzaad beëdigd als rechter bij het Internationaal Zeerechttribunaal. Het is voor het eerst dat een Nederlander deze functie bemachtigt bij het in Hamburg gevestigde tribunaal. Lijnzaad is als bijzonder hoogleraar Praktijk van Internationaal Recht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is sinds 1994 in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze de belangrijkste adviseur is van de regering over internationaalrechtelijke vraagstukken. 

  Lees verder
 • ITEM's Martin Unfried aanwezig bij EU Conferentie over grensregio's

  vrijdag, september 22, 2017

  Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

  Lees verder
 • Europese Commissie classificeert ITEM als 'good practice'

  donderdag, september 21, 2017

  In een officieel document van de Commissie's Regionaal Beleid getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om the verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren.

  Lees verder
 • Cover Hoogenboom Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union

  ITEM publicatie over mobiliteitsrechten van studenten en autonomie van nationale hogeronderwijssystemen in de Europese Unie

  woensdag, september 13, 2017

  Het proefschrift ‘Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union’ door Dr. Alexander Hoogenboom, verbonden aan het ITEM Expertisecentrum en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, wordt in oktober 2017 uitgegeven via uitgeverij Brill in de serie ‘Nijhoff Studies in European Union Law’.

  Lees verder
 • alumni homecoming day 9-9-2017

  Geslaagde alumni terugkomdag Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  dinsdag, september 12, 2017

  Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde alumnidag. Na een kort welkomstwoord van onze decaan prof. Hildegard Schneider en een Meet & Greet voor onze alumni vervolgde prof. Bruno de Witte de alumnidag met een bijzonder interessante lezing over “The Future of European Integration beyond Brexit”.

  Lees verder
 • Rijksoverheidsvlag_Wikimedia.jpg

  Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  dinsdag, september 12, 2017

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de Minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

  Lees verder
 • master_kick-off_sbr_.jpeg

  Succesvolle tweede editie Master Kick-Off Staats- en bestuursrecht

  dinsdag, september 12, 2017

  Op donderdag 7 september vond de jaarlijkse Kick-Off van de Master Staats- en bestuursrecht plaats in de Feestzaal. De studenten werden hartelijk welkom geheten door hoogleraar (vergelijkend) Staats- en bestuursrecht Aalt-Willem Heringa.

  Lees verder
 • marjon

  Benoeming Marjon Weerepas tot bijzonder hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid

  woensdag, augustus 30, 2017

  Op 1 augustus jl. is de bijzondere leerstoel Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid (0,2 fte) ingesteld, met Marjon Weerepas als leerstoelhouder. 

  Lees verder
 • Profile CbCM website resized

  Jean Monnet subsidie voor ITEM/ICGI onderzoeksproject over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  dinsdag, augustus 22, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben een subsidie toegewezen gekregen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER. Dit project verruimt een eerder dit jaar gewonnen tender van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) voor een onderzoeksproject van drie jaar over hetzelfde onderwerp. De Jean Monnet-subsidie maakt het mogelijk de tijdspanne waarop het onderzoek toeziet te verlengen naar 20 jaar. Daarmee wordt de periode van 2000-2020 afgedekt. Ook kan daarmee een conferentie op hoog niveau in Brussel georganiseerd worden.

  Lees verder
 • Hannelore Niesten

  Doctoraatonderzoek naar belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon

  dinsdag, juli 18, 2017

  In juli 2017 werd het doctoraatsonderzoek van dr. Hannelore Niesten afgerond. Bij haar verdediging op 12 juli jl. deelde dr. Niesten de resultaten van haar onderzoek en bracht zij aanbevelingen naar voren. Een van de aanbevelingen was een voorstel voor een nieuwe, alternatieve maatstaf voor de toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen voor grensoverschrijdende werknemers. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht / Expertisecentrum ITEM).

  Lees verder
 • Portret: Michael Faure en zijn vissen

  dinsdag, juli 18, 2017 Lees verder
 • The right path

  Waarom blijven daders op het rechte pad na bemiddeling?

  maandag, juli 17, 2017 Lees verder
 • Prof. Jan Smits nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  maandag, juli 17, 2017

  Professor Jan Smits volgt per 1 december prof. dr. Hildegard Schneider op als nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Lees verder
 • Expertisecentrum ITEM denkt mee over Commissievoorstellen omtrent socialezekerheidsstelsels

  maandag, juli 17, 2017

  Expertisecentrum ITEM organiseerde op 16 juni jl. in samenwerking met Europarlementariër Jeroen Lenaers een bijeenkomst naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie omtrent socialezekerheidsstelsels. Europa Decentraal maakte een schets van de situatie en deed verslag van de bijeenkomst.

  Lees verder
 • Doctoraat werkt fiscale belemmeringen weg voor EU-burgers die over grens werken

  maandag, juli 17, 2017

  Op 12 juli jl. vond de verdediging van het doctoraatproefschrift van dr. Hannelore Niesten (dubbeldoctoraat UHasselt/UM) plaats. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht). Over het doctoraatsproefschrift met als thema fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de EU plaatste de Universiteit Hasselt een artikel.

  Lees verder
 • van zelst

  Advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Universiteit Maastricht

  dinsdag, juli 11, 2017

  De Universiteit Maastricht heeft advocaat Bas van Zelst benoemd tot bijzonder hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration.

  Lees verder
 • Luxemburg border

  Obstakels wegnemen voor grenswerkers. Hoe doe je dat?

  donderdag, juni 29, 2017 Lees verder
 • Alexander Hoogenboom - Observant © Joey Roberts

  Mythe: Vanuit Brussel worden alleen maar vervelende maatregelen opgelegd

  vrijdag, juni 23, 2017

  Jurist en wetenschappelijk coördinator bij het ITEM Expertisecentrum Dr. Alexander Hoogenboom in weekblad Observant over de stelling dat vanuit de EU alleen maar vervelende maatregelingen worden opgelegd en waarom die misvatting blijft bestaan.

  Lees verder
 • Liesbeth Lijnzaad

  Prof. Liesbeth Lijnzaad eerste Nederlandse rechter bij Internationaal Zeerechttribunaal

  donderdag, juni 15, 2017

  Lijnzaad is als bijzonder hoogleraar Praktijk van Internationaal Recht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is sinds 1994 in dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze de belangrijkste adviseur is van de regering over internationaalrechtelijke vraagstukken.

  Lees verder
 • Louise Verboeket spreekt over publieke prijsvraag op discussiemiddag provincie Friesland

  dinsdag, juni 6, 2017 Lees verder
 • Alessandra Silva

  Op de bres voor cultureel erfgoed in oorlogsgebied

  dinsdag, juni 6, 2017

  The destruction of cultural property by the Islamic State in Mosul and Palmyra: is International Law the answer?’, is the title of Alessandra Silva’s bachelor’s thesis. During the Dies celebration last February, the 23-year-old Italian received the thesis prize, as one of seventeen winners, for the best bachelor's thesis in 2016.

  Lees verder
 • FL_nse_logo.png

  Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017: Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats

  woensdag, mei 24, 2017

  De resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die in januari 2017 werd gehouden zijn voor onze faculteit weer zeer goed. Net zoals voorgaande jaren, vroegen wij aan onze studenten om hun stem te laten horen door deel te nemen aan dit onderzoek. Wij zijn ontzettend blij dat velen van hen ook dit keer weer gehoor hebben gegeven aan onze oproep.

  Lees verder
 • VAR

  Het is weer gelukt: team Maastricht wint nationale VAR-pleitwedstrijd 2017!

  vrijdag, mei 19, 2017

  Het Maastrichtse team heeft dit jaar voor de tweede keer op rij de prestigieuze bestuursrechtelijke VAR-pleitwedstrijd op zijn naam geschreven.

  Lees verder
 • Hoogenboom ELFA award

  ITEM's Alexander Hoogenboom winnaar van ELFA Award 2016

  dinsdag, april 25, 2017

  ITEM’s wetenschappelijk coördinator, dr. Alexander Hoogenboom, heeft de 'eerste plaats' verdiend in de proefschriftcompetitie over Europees recht van de ELFA 2016 voor zijn proefschrift 'Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union'. De prijs werd uitgereikt tijdens ELFA's jaarlijkse algemene vergadering en conferentie 2017 in Brno, Tsjechië.

  Lees verder
 • ‘Sorry seems to be the hardest word’

  maandag, april 24, 2017

  In een recent artikel in het prestigieuze Oxford Journal of Legal Studies onderzoekt professor mr. Gijs van Dijck, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, of door de rechter afgedwongen excuses zin hebben.

  Lees verder
 • Grenseffectenrapportage samenvatting Vera van Vliet

  De ITEM Grenseffectenrapportage: Basis voor Actie

  donderdag, april 20, 2017

  Na de succesvolle afronding van de Grenseffectenrapportage in 2016, worden de dossiers opgevolgd en zijn de onderwerpen voor de rapportage van 2017 geselecteerd.

  Lees verder
 • CbCM foto Biermeyer Meyer verkleind

  ITEM/ICGI start nieuw onderzoeksproject over grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU

  dinsdag, april 11, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben recent een tender van het Europees Vakbondsinstituut gewonnen voor een onderzoeksproject van drie jaar over grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER-landen.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Vergelijken blijft moeilijk: studie naar de definities en succesindicatoren van de grensoverschrijdende EURES-samenwerking

  maandag, april 3, 2017

  Een nieuwe ITEM-studie naar de definities en processen van grensoverschrijdende arbeidsvoorziening in opdracht van EURES en de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Pixabay office-1209640_1280 verkleind

  Onderzoek naar grensoverschrijdende stages in de Euregio Maas-Rijn

  vrijdag, maart 31, 2017

  Expertisecentrum ITEM is gestart met een onderzoeksproject over grensoverschrijdende stages in de Euregio Maas-Rijn. In opdracht van de Euregio Maas-Rijn en EURES zal het onderzoek onder leiding van ITEM's ontgrenzer worden uitgevoerd in de periode maart 2017 t/m juli 2017.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Aankondiging ITEM Promovendibundel 'Beyond the refugee crisis'

  vrijdag, maart 24, 2017

  Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM heeft een promovendibundel gepubliceerd over de vluchtelingencrisis. De bundel is geschreven door ITEM promovendi en bestaat uit aparte bijdragen waarin ieder van hun de vluchtelingenthemathiek vanuit hun eigen intressegebied benadert.  Daarmee komen thema’s aan bod die uiteenlopen van migratierecht en crimineel gedrag tot sociale zekerheid.

  Lees verder
 • blogs eu vlag vierkant

  ITEM adviseert in de zaak Stichting We Gaan Ze Halen tegen de Staat der Nederlanden

  vrijdag, maart 10, 2017

  Ingevolge twee Besluiten van de Raad van de Europese Unie uit 2015 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht een bepaald aantal asielzoekers, wier verzoek om asiel een hoge kans op slagen heeft, van Italië en Griekenland over te nemen en te herplaatsen naar het eigen grondgebied. Voor Nederland volgt uit de Besluiten dat het 8712 asielzoekers moet herplaatsen en opvangen. Tot op heden is deze herplaatsing echter beperkt gebleven tot 1487 personen. In het kader van deze zaak is Expertisecentrum ITEM verzocht deskundig advies te geven inzake de rechtstreekse werking van de betrokken besluiten naar Europees recht.

  Lees verder
 • Maastrichtse team wederom in finale European Law Moot Court in Luxemburg

  donderdag, maart 9, 2017

  Van 23 tot 25 februari, nam het Maastrichtse European Law Moot Court team deel aan de regionale finale in Gothenburg, Zweden. Het team, bestaande uit Dina Grego, Jihane Mirode, Christine Recker en Ilja Terwinghe won de eindstrijd en gaat daarmee wederom door naar de all-European finale in Luxemburg die op 31 maart gespeeld wordt. Het team werd gecoached door Pauline Melin en Alexander Hoogenboom.

  Lees verder in het Engels

  Lees verder
 • Team Maastricht University door naar de internationale ronde van de Philip C. Jessup pleitwedstrijd

  donderdag, maart 9, 2017

  Op 23 en 24 februari, nam het team van Maastricht University deel aan de Dutch Qualifying Rounds van de 2017 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition in Amsterdam. Het UM-team, bestaande uit Céline Fäh, Caitlin MacMillan, Hanna Moller en Diya Dilan behaalde de internationale qualificatieronde die zal plaatsvinden van 9-16 april in Washinton D.C. Het team wordt gecoached door Laura Visser, Jure Vidmar en Jennifer Sellin.

  Lees verder
 • NDFR feb 2017 Anouk Bollen

  Interview Anouk Bollen-Vandenboorn in NFDR Exclusief

  dinsdag, maart 7, 2017

  Op 17 januari jl. gaf prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht aan de Universiteit Maastricht en directeur van ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility) een interview aan economisch journalist drs. Freek Andriesse. Het interview werd geproduceerd in opdracht van Sdu (NDFR).

  Lees verder
 • Foto gebouw FDR voorkant

  Master International and European Tax Law ‘Topopleiding’ en master Nederlands Recht klimt naar eerste plaats in de Keuzegids Masters 2017

  woensdag, maart 1, 2017

  “De grote uitzondering vormt de tax-master uit Maastricht: de interessante lesstof wordt op stimulerend wijze gepresenteerd, er is ruimschoots aandacht voor analytisch en kritisch denken en voor het probleemoplossend vermogen van studenten”

  Uit de, op dinsdag 28 februari 2017, verschenen Keuzegids Masters 2017 blijkt dat de masterprogramma’s van de Maastrichtse rechtenfaculteit wederom goed worden gewaardeerd. Net als voorgaande jaren blijkt dit onder andere uit de hoge tevredenheid over de inhoud van de verschillende opleidingen en de docenten.

  Lees verder
 • Lancering website NIEM

  vrijdag, februari 24, 2017

  Hoe kunnen we de integratie van vluchtelingen verbeteren? Het meest omvangrijke onderzoeksproject in de Europese Unie over het integratiebeleid ten aanzien van vluchtelingen lanceert zijn website ‘Forintegration.eu’.

  Lees verder
 • Minister Ploumen bezoekt ITEM

  Minister Ploumen bezoekt ITEM

  dinsdag, februari 21, 2017

  Op dinsdag 20 februari bezocht minister Ploumen het expertisecentrum ITEM, gevestigd in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM.

  Lees verder
 • Herstelrecht moet beter verankerd worden in het strafrecht

  maandag, februari 20, 2017

  Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) en de Universiteit Maastricht (UM) bieden de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie aanstaande dinsdagmiddag een wetsvoorstel aan. Daarmee willen ze herstelrecht steviger verankeren in het Wetboek van Strafvordering.

  Lees verder
 • LAW_pensioen_seminar_2017.dscf1284.jpg

  Boeiend en succesvol 6e Pensioenseminar

  maandag, februari 13, 2017

  Op 30 januari vond het 6e Pensioenseminar plaats met als thema ‘De pensioenmarkt wikt, de fiscaliteit beschikt. Worden de neveneffecten door u onderkend?’.

   

  Lees verder
 • dreamstimefree_3920430_deduct_tax.jpg

  Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de X-case omtrent recht op hypotheekrenteaftrek

  maandag, februari 13, 2017

  Het Europese Hof van Justitie heeft arrest gewezen in de X-zaak waarin een in Spanje wonende belastingplichtige beroep deed op zijn recht op hypotheekrenteaftrek.

  Lees verder
 • ITEM Grenseffectenrapportage Enquete

  Onderzoek ITEM grenseffectenrapportage 2017 - oproep

  dinsdag, januari 24, 2017

  ITEM voert onderzoek uit naar actuele transnationale en grensoverschrijdende problematieken. Een van de kernactiviteiten is het onderzoeken van de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving in de grensregio en om deze aan het licht te brengen door middel van de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage. ITEM maakt elk jaar opnieuw een selectie van de belangrijkste onderwerpen die het meest geschikt zijn voor onderzoek en nauwkeurige analyse, op basis van input van belanghebbenden. Dossier suggesties kunnen tot en met 25 januari 2017 aangeleverd worden.

  Lees verder
 • LAW rene de groot

  Prof. Gerard René de Groot gekozen tot lid van het Comité van Experts van de Europese Charter voor regionale en minderheidstalen

  donderdag, december 22, 2016

  Op 14 december 2016 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa Prof. René de Groot gekozen tot lid van het Comité van Experts van de Europese Charter voor regionale en minderheidstalen.

  Lees verder
 • ITEM Stagiaires gezocht

  Stageplaatsen beschikbaar bij ITEM per februari 2017

  donderdag, december 22, 2016

  Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM is per februari 2017 op zoek naar versterking van haar team in de vorm van:  Stagiaire communicatie; Stagiaire 'Event organizer ITEM'; Stagiaire (1.0 fte) (Monitoring Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling).

  Lees verder
 • Inauguratie prof. Bollen-Vandenboorn - Grensoverschrijdende fiscale organisatie van pensioen

  dinsdag, december 20, 2016

  Op vrijdag 16 december 2016 aanvaarde Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn de unieke leerstoel ‘Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht’. De beelden van de oratie van Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, getiteld 'Grensoverschrijdende fiscale organisatie van pensioen' zijn nu beschikbaar.

  Lees verder
 • Social dumping beter te bestrijden met vernieuwen detacheringsrichtlijn?

  donderdag, december 15, 2016 Lees verder
 • ITEM’s Alexander Hoogenboom wint Ius Commune Prijs

  vrijdag, december 9, 2016

  Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator bij ITEM, is de winnaar van de Ius Commune Prijs van 2016. Alexander Hoogenboom won de Ius Commune Prijs 2016 voor zijn paper ‘In Search of a Rationale for the EU Citizenship Jurisprudence’. De prijs werd uitgereikt bij het 15e Ius Commune Congres op 24 november 2016.

  Lees verder
 • wearables in class

  Team Rechtenfaculteit Maastricht tweemaal genomineerd voor prestigieuze Reimagine Education Awards

  dinsdag, november 8, 2016

  Catalina Goanta, Gwen Noteborn en Bram Akkermans zijn, evenals het afgelopen jaar, voorgedragen voor de Wharton-QS-Stars Reimagine Education Awards 2016 (www.reimagineeducation.com). Het vorig jaar waren Goanta, Noteborn en Akkermans genomineerd vanwege hun inspanningen voor de toepassing van wearables tijdens colleges rechtsgeleerdheid. Dit jaar hebben twee van hun projecten de prestigieuze shortlist gehaald: “Implementing Wearables in the Classroom: Making IT Real” en “The SkillsChannel”.

  Lees verder
 • ITEM start haalbaarheidsstudie ‘grensregionale beroepenkaart’

  donderdag, oktober 27, 2016

  Een van de obstakels uit de Grenseffectenrapportage 2016 is de erkenning van beroepskwalificaties. ITEM kondigt daarom aan een haalbaarheidsstudie te gaan uitvoeren naar een “grensregionale beroepenkaart”. De uiteindelijke “grensregionale beroepenkaart” kan een instrument zijn om erkenningsprocedures speciaal voor grensregio’s te versnellen en vereenvoudigen.

  Lees verder
 • Grenseffectenrapportage samenvatting Vera van Vliet

  ITEM maakt effecten voor grensregio’s bekend in eerste Grenseffectenrapportage

  woensdag, oktober 26, 2016

  Het in 2015 opgerichte Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM heeft als belangrijke doelstelling de effecten van wet- en regelgeving voor grensregio’s in kaart te brengen. Derhalve startte ITEM in 2016 met haar grenseffectenbeoordeling. De resultaten van deze beoordeling worden nu bekendgemaakt in de Grenseffectenrapportage 2016 en maken duidelijk dat er nog veel belemmeringen bestaan op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit.

  Lees verder
 • Elsevier Beste Studies 2016: bachelorprogramma Fiscaal Recht en masterprogramma Fiscale Economie op de eerste plaats

  donderdag, oktober 20, 2016

  Ons bachelorprogramma Fiscaal Recht staat dit jaar voor het vijfde jaar op rij bovenaan de ranglijst van studentenoordelen.  Uit het onderzoek van Elsevier blijkt dat onze studenten van de bachelor Fiscaal Recht van mening zijn dat vooral de toetsing en de organisatie en communicatie bovengemiddeld goed geregeld zijn. Ons bachelorprogramma Fiscale Economie behaalt een mooie tweede plaats.

  Lees verder
 • Rene de Groot

  “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”

  woensdag, oktober 12, 2016

  Afscheidsrede prof. mr. Gerard-René de Groot

  Lees verder
 • BOU1-3 location image

  Elsevier Beste Studies 2016: bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats, masterprogramma Nederlands Recht deelt eerste plaats met Nijmegen

  donderdag, september 29, 2016

  En ook dit jaar ligt er weer een Elsevier Beste Studies uitgave waarin het tijdschrift haar jaarlijkse onderzoek naar de beste opleidingen van Nederland presenteert.

  Onze bachelorprogramma’s Fiscaal Recht en European Law School staan bovenaan de ranglijst van studentenoordelen. Onze masteropleiding Nederlands Recht deelt de eerste plaats met de Radbouduniversiteit Nijmegen.

  Lees verder
 • Alexander Hoogenboom

  Start Alexander Hoogenboom bij ITEM

  maandag, september 5, 2016

  Met veel genoegen kan het Institute for Transnational and Euregional Cross border cooperation and Mobility / ITEM mededelen dat per 01 september 2016, mr. drs. Alexander Hoogenboom in dienst is getreden als wetenschappelijk coördinator.

  Lees verder
 • eurocrim.png

  ITEM’s studie met betrekking tot motorbendes in de Euregio Maas-Rijn zal worden gepresenteerd bij Criminologiecongres

  maandag, augustus 22, 2016

  ITEM’s onderzoek met betrekking tot motorbendes in de Euregio Maas-Rijn zal worden besproken bij het 16e Jaarlijkse congres van de European Society of Criminology in Münster, Duitsland.

  Lees verder
 • Gijs van Dijck

  Benoeming Gijs van Dijck als hoogleraar Privaatrecht

  donderdag, juli 21, 2016

  Per 1 september 2016 gaat Gijs van Dijck aan de slag als hoogleraar Privaatrecht. Van Dijck is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht en onderzoeksmethodologie, waaronder empirisch-juridisch onderzoek.

  Lees verder
 • Summerschool Septfontaines

  Succesvolle eerste Summerschool on EU Law in Septfontaines

  donderdag, juli 21, 2016

  Op 3 juli arriveerde een groep van gespecialiseerde EU-advocaten, PhD onderzoekers en studenten bij de Abbaye de Septfontaines in Frankrijk om deel te nemen aan de ‘Summerschool on EU Law’, die voor de eerste keer werd georganiseerd door de Maastrichtse rechtenfaculteit. Ze werden ondergedompeld in een afgelegen, unieke en prachtige omgeving, in combinatie met bijzonder interessante lezingen over de functie en het functioneren van het Europese Hof van Justitite.

  Lees verder
 • Jacobine van den Brink benoemd tot hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht

  woensdag, juli 20, 2016

  De capgroep Publiekrecht laat met veel genoegen weten dat het faculteitsbestuur mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink heeft benoemd tot hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht. De benoeming gaat in per 1 juli 2016. De leerstoel kwam vacant door het vertrek van prof. Chris Backes die een lectoraat accepteerde bij de universiteit van Utrecht.

  Lees verder
 • Livia Wyss wint de Schoemaker-Sustainalytics Student Competition 2016

  dinsdag, juli 19, 2016

  Livia Wyss, student ‘Globalisation and Law’ aan Maastricht University winnaar van de ‘2016 Schoemaker-Sustainalytics Student Competition on Business and Human Rights’...

  Lees verder
 • 23 Juni Promovendi-meeting

  Promovendi-meeting Pensioenen: de veelzijdigheid van pensioenen

  donderdag, juli 14, 2016

  Op 23 juni jl. vond de eerste Promovendi-meeting Pensioenen plaats. Een gezamenlijk initiatief van het Institute of Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht en het Competence Centre for Pension Research / CCP van Tilburg University. Het doel van de meeting was om promovendi en onderzoekers op het gebied van pensioenen en samenhangende vakgebieden samen te brengen.

  Lees verder
 • ITEM thumbnail image

  Belastingdienst reageert op ITEM's vragen met betrekking tot de inkomensverklaring

  woensdag, juli 13, 2016

  Naar aanleiding een brief, waarin ITEM vragen stelt inzake de inkomensverklaring (met betrekking tot de kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen), stuurde de Belastingdienst een reactie.

  Lees verder
 • ITEM Seminar 29062016 Recognition of Qualifications

  Succesvolle ITEM Seminar “The Recognition of Qualifications: Improving Recognition to Enhance Labour Mobility”

  dinsdag, juli 5, 2016

  Op 29 juni 2016 vond het succesvolle ITEM seminar over de erkenning van kwalificaties plaats. Deelnemers afkomstig van verschillende organisaties en instellingen die betrokken zijn in het proces omtrent de erkenning van kwalificaties kwamen samen om de kwalificaties en erkenningsprocedures voor zeer uiteenlopende beroepen nader te bekijken. Het uiteindelijke doel van de dag was om mogelijke oplossingen en actieplannen te definiëren om erkenning te verbeteren ten behoeve van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

  Lees verder
 • MI

  Nieuwsbrief: de Hofvijver

  vrijdag, juli 1, 2016

  De nieuwe Hofvijver is gepubliceerd (juni 2016)

  Lees verder
 • 23 Juni Promovendi-meeting

  Eerste editie van Promovendi-meeting voor Pensioenen

  donderdag, juni 23, 2016

  Vandaag, op donderdag 23 juni 2016, vindt de eerste editie van de promovendi-meeting pensioenen plaats aan te kondigen. Deze promovendi-meeting is een initiatief van het Institute of Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht en Tilburg University.

  Lees verder
 • Sabrina Wollmann

  Proefschrift Anna Sabrina Wollmann - Nationality Requirements in Olympic Sports

  dinsdag, juni 21, 2016

  Wie mag voor een land aan de olympische spelen deelnemen?

  Lees verder
 • Niels Philipsen

  Bijzonder hoogleraar ‘Shifts in Private and Public Regulation’

  vrijdag, juni 17, 2016

  Benoeming Niels Philipsen tot Bijzonder hoogleraar ‘Shifts in Private and Public Regulation’ aan de Erasmus School of Law.

  Lees verder
 • jacobine_vd_brink.jpg

  Mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink per 1 januari 2017 benoemd tot lid van de Kiesraad

  woensdag, juni 15, 2016 Lees verder
 • DVDW Scriptieprijs

  woensdag, juni 1, 2016

  Ook in 2016 looft DVDW Advocaten een DVDW Scriptieprijs uit voor de beste scriptie op het gebied van het Ondernemingsrecht.

  Lees verder
 • Project WeMediate van rechtenfaculteit krijgt stimuleringssubsidie van OC&W

  donderdag, april 14, 2016

  Bram Akkermans (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) heeft ruim € 97.000 subsidie gekregen vanhet Ministerie van OC&W, voor het project WeMediate in het kader van het Open en Online onderwijs project van Surf.

  Lees verder
 • Rechtenfaculteit UM organiseert forumdiscussie over EU-Oekraïne Associatieakkoord

  maandag, maart 7, 2016

   

  Op woensdag 23 maart organiseert de Maastrichtse rechtenfaculteit, in samenwerking met het Montesquieu Instituut, een informatieve forumdiscussie over het eerste raadgevende referendum op 6 april 2016.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor prof. Jaap Spier

  vrijdag, maart 4, 2016

  Op vrijdag 4 maart ontving prof. mr. Jaap Spier uit handen van burgemeester Penn-te Strake de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor zijn rol  in de rechtsontwikkeling op nationaal, supranationaal en mondiaal niveau op het terrein van aansprakelijkheidsrecht

  Lees verder
 • Universiteit van Aruba en UM tekenen overeenkomst voor Double Degree Master Programme in International and European Tax Law

  donderdag, februari 11, 2016

  Op donderdag 11 februari 2016 hebben de Universiteit van Aruba en de Universiteit Maastricht een overeenkomst getekend voor het aanbieden van een Double Degree Master Programme in International and European Tax Law.

  Lees verder
 • Prof. Ton Hartlief benoemd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

  maandag, januari 18, 2016

  Ton Hartlief wordt Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

  Lees verder
 • Faculteiten universiteit Bandung werken samen met UM

  dinsdag, december 8, 2015

  De Universitas Padjadjaran (UNPAD) in Bandung, Indonesië en de UM hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend

  Lees verder
 • Een korte terugblik op het ICGI Lustrumcongres, 20 november 2015

  dinsdag, november 24, 2015

  Op 20 november 2015 vierde het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies haar vijfjarig bestaan. 

  Lees verder