FoL faculty at Maastricht University

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht biedt hoogwaardig en uitdagend onderwijs aan op zowel bachelor-, master- als doctoraatsniveau. Een pionier in kleinschalig onderwijs en het doceren van juridische vaardigheden voor toekomstige juridische professionals. Met een duidelijke focus in onderzoek op Europese en internationale aspecten van het recht, op recht en technologie en op de empirische dimensie van het recht. De faculteit hecht zeer aan haar open en inclusieve gemeenschap die het tot een aangename werk- en studieomgeving maken voor staf en studenten.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt een groot aantal bachelor- en masterprogramma's aan. Wil je meer weten over onze opleidingen? Download de brochure voor meer informatie over het programma, de vakken, carrièreperspectieven en toelatingseisen van onze opleidingen.

Download direct een brochure!

Nieuws

 • Met groot genoegen kondigen wij de livegang van onze nieuwe website aan. De nieuwe website heeft als doel te dienen als platform voor informatie over al onze grensoverschrijdende activiteiten zodat u als bezoeker op een gemakkelijke manier alles te weten kunnen komen over onze lopende onderzoeksprojecten, expertisegebieden, publicaties, opleidingsactiviteiten en ons expertteam.

   

  Wat is nieuw?
  U vindt alle grenseffectendossiers, onderzoeken, casussen, rapporten, blogs en meer op de pagina Publicaties, gemakkelijk te filteren op categorie en jaar van publicatie. We werken onze inhoud voortdurend bij met actuele informatie en nieuwe publicaties. Bekijk welke expertises ITEM in huis heeft en houd onze agenda in de gaten voor onze conferenties, webinars, workshops en trainingen.

 • De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de SGW open competitie een subsidie toegekend aan een onderzoeksvoorstel dat is geschreven door Prof. Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) en Prof. Dr J.B.M. Koning (UM School of Business and Economics). Het project heeft een looptijd van twee jaar en beoogd de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en gemeenten in de Euregio Maas-Rijn op een interdisciplinaire manier in kaart te brengen en te analyseren.

 • Wat betekenen de verschuivingen van partijen in de Provinciale Staten voor grensoverschrijdende samenwerking? Hoe staan de grootste partijen tegenover grensoverschrijdende samenwerking? Welke adviezen zijn er mee te geven aan de Statenleden en bij de vorming van een nieuw provinciebestuur, de Gedeputeerde Staten? ITEM voorziet hierop van commentaar.

More news items
 • Grensoverschrijdende samenwerking speelt een bescheiden rol in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht.

 • Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen in Nederland. We stemmen dan voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Zeven van de twaalf Nederlandse provincies grenst aan een buurland. Grensoverschrijdende samenwerking en een oog voor grensregio’s is dan ook extra belangrijk. Volgens de definitie van Eurostat kwalificeert de gehele provincie Limburg als grensregio.

 • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

 • Daan heeft onderzocht hoe medewerkers met elkaar communiceren in een meertalige metaalgieterij in Limburg, vlakbij de Nederlands-Duitse grens. Hij werkte 3,5 maand in deze metaalgieterij om te observeren en ervaren in hoeverre de meertaligheid efficiënte communicatie belemmerde en welke rol verschillende machtsdynamieken daarbij speelden.

 • Professor Bruno de Witte neemt afscheid van Maastricht University, maar niet van het Europees recht. Hij gaat aan het Europese Universiteitsinstituut (EUI) in Florence door met zijn messcherpe juridische analyses.

 • Per 1 januari 2023 is Sarah Schoenmaekers gedeeltelijk aangesteld als hoogleraar bouwrecht aan de rechtenfaculteit van de UHasselt.

 • De afgelopen jaren zijn met extra financiële middelen van het kabinet verschillende lokale, regionale en landelijke projecten gestart om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en in de kiem te smoren. Of die aanpak op de juiste fundamenten en veronderstellingen is gebaseerd, staat echter nauwelijks ter discussie. Het is daarom hoog tijd voor een nadere koersbepaling, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam).

 • Een gebrek aan afgestemde regelingen tussen buurlanden maakt een succesvolle energietransitie in de Duits-Nederlandse grensregio’s erg moeilijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM, onderdeel van de Universiteit Maastricht.

 • Ook dit jaar biedt de jaarlijkse rapportage van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM nieuwe inzichten in de effecten op grensregio’s van Europese- en nationale wetgeving en beleidsinitiatieven. De Grenseffectenrapportage van 2022 is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau om de effecten op de grensregio en grensoverschrijdende samenwerking in beeld te kunnen brengen.

 • In het ITEM Cross-Border Impact Assessment 2021 zijn de fiscale en sociale gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders in het thuiswerkdossier nader bekeken. Samen met het secretariaat-generaal van de Benelux Unie organiseerde het ITEM Expertisecentrum op donderdag 13 oktober 2022 in Brussel de Benelux - ITEM Conferentie "The Future of Work - Working from Home from a Cross-Border Perspective".

 • Hannah Brodersen, op dit moment werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Université de Neuchâtel (Zwitserland), krijgt de prijs toegekend voor haar proefschrift ‘Longer than life: How the ICTY strengthened the rule of law in Bosnia and Herzegovina and Serbia’.

 • UNESCO heeft dr. Andrea Broderick (UHD bij de capgroep Internationaal en Europees Recht) per 1 september 2022 benoemd tot nieuwe leerstoelhouder (hoogleraar) op de UNESCO-leerstoel Human Rights and Peace aan de Universiteit Maastricht. 

 • "De Europese profvoetbalsector is zeer kwetsbaar voor witwaspraktijken en grote belastingfraudes, maar zowel binnen als buiten de sector wordt collectief de andere kant op gekeken."

 • Het lijken taferelen uit Stanley Kubrick's dystopische film A Clockwork Orange: agressief gedrag verminderen door directe hersenstimulatie. Toch blijkt het mogelijk, zo blijkt uit onderzoek van promovendus Ruben Knehans. Naast de medische complexiteit komen er ook allerlei andere vragen bij kijken. Is het bijvoorbeeld ethisch verantwoord om iemands gedrag aan te passen? Is het iets dat je strafrechtelijk zou mogen opleggen aan criminelen? Wie bepaalt daarbij wat de norm is? In zijn promotieonderzoek aan de rechtenfaculteit probeert Ruben deze vragen te beantwoorden.  

 • Op 15 juli 2022 vond de finale van de Nuremberg Moot Court 2022 plaats. Net als vorig jaar werd de competitie online gehouden vanwege de Corona pandemie. In de finale won het Maastrichtse team, bestaande uit Dylan Jesse Andrian, Ekaterina Fakirova, Fikri Fahmi Faruqi en Nicole Binder (begeleid door Craig Eggett), van het Turkse team van Koç University. Bovendie ging de prijs voor de beste spreker naar Dylan Jesse Andrian. 

 • On 29 June, our faculty hosted the mini-symposium and book presentation 'Restorative Justice through the Eyes of.... Reflections on restorative justice from 27 different perspectives' took place.

 • The Maastricht Centre for Human Rights is proud to present the first three videos in the Let’s Talk Human Rights interview series! In April 2021, the Maastricht Centre for Human rights was awarded a grant from the KNAW 'Gewaardeerd!' pilot fund in order to develop a project to improve the visibility of the research conducted by the Centre. 

 • Hildegard Schneider, emeritus hoogleraar Internationaal en Europees recht, heeft tijdens haar afscheidscollege de prestigieuze Tanspenning ontvangen.

 • De onderwerpen voor de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van ITEM voor 2022 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 18 november 2022.

 • Het College van Bestuur heeft dr. Roland Pierik per 1 augustus 2022 benoemd tot hoogleraar Rechtsfilosofie. Roland Pierik is momenteel nog verbonden aan de UvA als UHD en als directeur van het Paul Scholten Centrum voor Metajuridica. Hij is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie.

 • Kasper Dziurdź volgt per 1 september 2022 Rainer Prokisch op, die in oktober 2022 met emeritaat zal gaan. Kasper werkt momenteel als Senior Tax Manager bij KPMG en hij verzorgt daarnaast onderwijs op het gebied van Belastingrecht aan de Wirtschaftsuniversität Wien (WU Vienna).

 • Van 19 tot en met 23 april vond de internationale finale van de International Client Consultation Competition plaats, georganiseerd door Swansea University in Cardiff, Wales. Helaas was de competitie helemaal online. Maar het Nederlandse team, bestaande uit eerstejaars (!!!) European Law School studenten Dylan Andrian en Vinca Poerawinata (zie foto), heeft een uitstekende prestatie geleverd.
  (De rest van het bericht is alleen beschikbaar in het Engels)

   

   

 • Begin deze maand kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in het Europees Parlement aan dat de Commissie een procedure zal starten om EU-subsidies voor Hongarije in te houden vanwege schending van de beginselen van de rechtsstaat.

 • Een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten of niet, voor hoogopgeleide statushouders is een baan vaak niet weggelegd. Zo had in 2020 slechts 16 procent van de hoogopgeleide Syrische vluchtelingen werk (tegenover 81 procent van de hoogopgeleide Nederlanders).

 • Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio Maas-Rijn (EMR), dat wil zeggen ondernemen in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, biedt veel kansen. Maar wat zijn de algemene vereisten voor het starten als bedrijf in de verschillende landen? Waar moet ik op letten als ondernemer? Dit soort vragen en meer worden behandeld in de nieuwe brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland’.

 • Deze kwestie is op 17 februari 2022 besproken door het Expertisecentrum ITEM met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde advies- en grensinformatiediensten in de culturele sector, alsmede van de politiek en (lokale) overheden van de EMR. In succesvolle samenwerking met de ZZP-fabriek, het GrenzInfoPunt Aken-Eurode (GIP) en de coöperatie Smart werd in het kader van het Interreg V youRegion-project een online expertmeeting in rondetafel-formaat georganiseerd.

 • Onze collega Catalina Goanta ontving het zeer goede nieuws dat zij een prestigieuze ERC Starting Grant heeft ontvangen voor haar onderzoeksproject over "Human Ads: Towards Fair Advertising in Content Monetization of Social Media." 

 • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.

 • >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens de ITEM jaarconferentie van 19 november jl. met als centraal thema de geleerde lessen, kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking. Bekijk ook de video-terugblik. 

 • Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onder andere het LAWNOTATION voorstel wordt gefinancierd via het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. LAWNOTATION is een initiatief van Digital Legal Lab dat Nederlandse universiteiten samenbrengt die werken aan Digital Legal Studies.

 • Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale vrijstellingen van bepaalde regels zijn overeengekomen tot de rest van dit jaar. Anders zouden deze grensarbeiders te maken krijgen met ingrijpende veranderingen met betrekking tot hun socialezekerheidsbijdragen, belastingen en gezondheidszorg. Maar wat als regeringen en werkgevers voortaan permanent gaan stimuleren dat werknemers meer dagen thuis werken? ITEM is erachter gekomen dat dit enorme gevolgen zou hebben voor grensoverschrijdende arbeid als de wetgeving niet dienovereenkomstig verandert. Dit is een van de vier cases van het onderzoek naar grenseffecten van dit jaar.

 • Op 13 oktober j.l. was de start van het eerste gezamenlijke ITEM/HNP side event tijdens de Europese week van Regio’s en Steden in het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. Multilevel governance in praktijk was geagendeerd en dat werd het ook.

 • Bij de complexe procedures van regels en formaliteiten die in de wereld van vastgoedtransacties gelden, kan men zich afvragen: welke hindernissen kan ik ondervinden? In haar proefschrift onderzocht Katja Zimmermann de werking en obstakels van verschillende landregistratiesystemen. Haar onderzoek resulteerde in weloverwogen voorstellen ten behoeve van de facilitering van grensoverschrijdende vastgoedtransacties.

 • Per 1 juni 2021 wordt mr. dr. Bram Akkermans benoemd tot hoogleraar Vermogensrecht, in het bijzonder het Goederenrecht; hij volgt hiermee prof.mr. Sjef van Erp op, die in januari 2021 met emeritaat ging. Tot 1 juni was Bram Universitair Hoofddocent bij de capaciteitsgroep Privaatrecht.

 • Dankzij een regionale samenwerking tussen de Universiteit Maastricht (UM) en de Open Universiteit (OU) leren studenten van de bachelor Rechtsgeleerdheid de vaardigheid Juridisch Presenteren voortaan door middel van een state-of-the-art digitale onderwijsvorm. Met behulp van een serious game leren ze een juridische presentatie te houden en gebruiken de Pe(e)rfect Vaardig feedback-en reflectiemethode voor het online aanleren van vaardigheden.

  “Ik wist wat ik moest gaan verbeteren in mijn volgende pleidooi. Soms is het fijn om niet alleen van een docent, maar ook van je medestudenten te horen wat beter kan”(Annabel, student).

 • De Universiteit Maastricht deed in opdracht van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) onderzoek naar wetgeving die van belang is voor situaties van achterlating en huwelijksdwang in de landen Marokko en Turkije. Dit resulteerde in twee onderzoeksrapporten getiteld ‘Met recht teruggekeerd’.

 • Per 1 maart 2021 is dr. Christopher Heath benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectual Property Foundations, Institutions and Adjudication.

 • Donderdag 4 maart:  Hoe laat je een onschuldige bekennen?

  Stel je voor: je vindt je partner neergestoken in de woonkamer. Je probeert tevergeefs te reanimeren en belt de politie. Het is één grote nachtmerrie. Maar het wordt erger: jij bent de hoofdverdachte. Rechtspsycholoog Robert Horselenberg (Maastricht University) analyseert politieverhoren. In dit college legt hij uit hoe jij als onschuldige toch achter de tralies kan belanden.

 • Het Maastrichtse team won de prijs tijdens de 16e editie van de ICC-competitie. De prijs, een van de tien speciale onderscheidingen, is een primeur voor de Universiteit Maastricht sinds haar eerste deelname in 2014. De competitie, gehouden van 5 tot 11 februari 2021, werd georganiseerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Het is de eerste editie ooit die volledig online werd gehouden.

 • Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft de richtlijn omtrent het fiscale kwalificatiebeleid van buitenlandse socialezekerheidsregelingen geactualiseerd. Onder meer de aanvulling betreffende bepaalde Duitse sociale verzekeringen is volgens expertisecentrum ITEM een positieve ontwikkeling, welke in lijn ligt met haar visie en inspanningen omtrent grensoverschrijdende pensioenregelgeving. De fiscale behandeling van onder meer vrije beroepen en beroepsmilitairen komt hierbij aan bod.

 • Was 2020 misschien een jaar waarvan je denkt dat onze rechtenfaculteit stil heeft gestaan vanwege corona? Ondanks tegenslag en opstartproblemen, alles en iedereen moest immers binnen korte tijd over naar online, is er vorig jaar veel positiefs gebeurd.

 • De rondvraag over de aankomende grenseffectenrapportage is hierbij van start! Mis de kans niet om uw ervaringen met ITEM te delen! U kunt tot en met 18 januari 2020 uw dossiersuggestie indienen.

 • Veel Europese landsgrenzen gingen dit voorjaar op slot doordat overheden simpelweg niet in staat waren onderlinge afspraken te maken over de verschillende nationale coronamaatregelen, niet omdat het belang van de volksgezondheid voorop stond. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van het expertisecentrum ITEM, verbonden aan de Universiteit Maastricht.

 • In het domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen heeft Vigjilenca Abazi de KNAW Early Career Award gewonnen met haar onderzoek over het vrij jonge onderwerp klokkenluiden in de Europese Unie.

 • De faculteit verstevigt haar toch al sterke positie in de 2021 ranking door op te schuiven van de 40e naar de 34e plaats. Kijkende naar de andere Nederlandse rechtenfaculteiten, zien we dat we in goed gezelschap verkeren en dat alleen de rechtenfaculteiten van Leiden, Tilburg en Amsterdam ook in de top 34 van deze prestigieuze ranglijst staan. Van alle Europese rechtenfaculteiten in deze ranking neemt onze faculteit nu een zeer sterke 12e positie in.

 • De faculteit consolideert haar sterke positie op de 23e plaats in de 2023 ranking. Van alle rechtenfaculteiten in de EU in deze ranking neemt onze faculteit ook nog steeds een zeer sterke 3e positie in.

 • Minister Koolmees Kamervragen heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven. Dit betreft een casus waarin ITEM, samen met Adviseur Grensarbeid voor het lid van Europees Parlement, zich heeft ingezet ten faveure van personen die in het buitenland een pensioenuitkering krijgen. De huidige aanpak geeft gehoor aan eerdere ITEM-aanbevelingen en zet zoden aan de dijk op weg naar het onbelemmerd genieten van grensoverschrijdende pensioenbetalingen.

 • DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. Conform de uitspraak van de Raad van State heeft de Nederlandse regering de DigiD-voorziening officieel verruimd, waardoor grensarbeiders vanaf heden in staat zijn een DigiD aan te vragen. ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.

 • Elvira Loibl heeft van de selectiecommissie van de Moddermanprijs 2020 een eervolle vermelding ontvangen voor haar proefschrift, getiteld ‘The Transnational Illegal Adoption Market. A Criminological Study of the German and Dutch Intercountry Adoption Systems’. Zij schreef dit proefschrift onder begeleiding van prof. mr. A.H. Klip, prof. mr. S.W.E. Rutten en prof. dr. E. Wesseling.

 • Sinds augustus 2020 is ITEM een blokje om gegaan en verhuisd naar een prachtig historisch pand aan de Kapoenstraat te Maastricht. Bovendien heeft ITEM sinds het voorjaar een nieuwe coördinator, Pascal Vossen, die het dagelijks bureau leidt.

 • Discoördinatie van nationale overheden aan het begin van de COVID-19-uitbraak veroorzaakte talloze knelpunten in de grensregio’s, welke nadelig bleken voor euregionale samenwerking. Het PANDEMRIC-project (Interreg V-A Euregio Maas-Rijn), gericht op het bevorderen van de Euregionale samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg, biedt mogelijk kansen voor optimale grensoverschrijdende crisismanagement.

 • De rechtbank Amsterdam en de Universiteit Maastricht gaan opnieuw gezamenlijk onderzoek doen naar het Europese aanhoudingsbevel in de rechtsordes van de lidstaten van de Europese Unie. Het onderzoek moet in kaart brengen op welke onderdelen  verdere ontwikkeling van het Europees aanhoudingsbevel mogelijk zou kunnen zijn.

 • SURF, een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stimuleert projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen. Zij heeft naast de subsidie van onze collega’s Gijs van Dijck en Gwen Noteborn waar al eerder een melding van gemaakt is, ook een project van de Open Universiteit toegekend, waar onze collega Natasja van der Meer aan meewerkt.

 • Per 1 juni is mr.dr. Kees Sterk benoemd tot bijzonder hoogleraar Europese Rechtspleging; de leerstoel zal worden ondergebracht bij de capgroep Publiekrecht en is gericht op de vermeerdering en disseminatie van kennis aangaande de toepassing van het Europese recht in brede zin (daaronder mede begrepen het EVRM) in de Nederlandse rechtspraak, mede in rechtsvergelijkend perspectief.

 • Per 1 juni 2020 is dr.mr. Eric van de Luytgaarden benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventive Law aan Universiteit Maastricht. Deze leerstoel (0,2 fte), die gefinancierd wordt door Zuyd Hogeschool, wordt ondergebracht bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. Eric van de Luytgaarden blijft naast zijn bijzonder hoogleraarschap als lector Preventive Law verbonden aan Zuyd Hogeschool.

 • SURF dat projecten op het gebied van Online onderwijs en Open leermaterialen stimuleert, heeft de subsidie voor het project Web of Law, Training Students for the 21st Century Using Web-Based Network Analysis gehonoreerd.

   

 • Per 1 mei 2020 wordt aan onze faculteit een leerstoel European Data Protection and Privacy Law ingesteld. De leerstoelhouder is dr. Herke Kranenborg. Binnen onze faculteit is expertise op het gebied van data, privacy en cybersecurity ingebed in het European Centre on Privacy and Cybersecurity, het Maastricht Centre for European Law (MCEL) en het Maastricht Law & Tech Lab. De aanstelling van Herke Kranenborg heeft tot doel de huidige groep van academische experts van de faculteit in dit snelgroeiende vakgebied te vergroten en te versterken.

 • Per 1 april 2020 wordt mr.dr. Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation; de leerstoel wordt ondergebracht bij de capgroep Privaatrecht. Deze nieuwe leerstoel beoogt het profiel van de UM op het gebied van Corporate Governance te versterken.

 • Op zaterdag 15 februari jl. werd de vijfde editie van de Abraham de Pinto-competitie gewonnen door Nordine Lgarah en Daan Groenewoud van de Universiteit Maastricht. De competitie werd zoals steeds georganiseerd door de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

 • Vrijdag 31 januari jl. werden tijdens de 44ste editie van de Dies Natalis van de Universiteit Maastricht de scriptieprijzen uitgereikt. Christian Dewindt heeft met zijn bachelorscriptie ‘De tenuitvoerlegging van de tbs bij onuitzetbare vreemdelingen in het licht van artikel 3 EVRM’, onder begeleiding van mw. mr. Natasja van der Meer, de scriptieprijs voor de bachelor Rechtsgeleerdheid gewonnen.

 • Zaterdag 1 februari jl. werd op onze rechtenfaculteit de tweede editie van de Strafrechtelijke Gaius Pleitstrijd gehouden. Uiteindelijk wisten Maastrichtse studenten Roel Niemark en Christian Dewindt de 1e prijs te behalen!

 • De rondvraag over de aankomende grenseffectenrapportage is gestart!

 • De provincie Limburg ondersteunt expertisecentrum ITEM de komende 5 jaar met 3 miljoen euro.

 • Op 15 december 2019 wordt Jacques Claessen (universitair hoofddocent strafrecht, UM Faculteit der Rechtgeleerdheid), benoemd tot bijzonder hoogleraar Herstelrecht. De leerstoel wordt ingesteld door de Stichting Restorative Justice Nederland en ondergebracht bij de vakgroep Strafrecht & Criminologie, waar Jacques sinds 2003 werkzaam is. De leerstoel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Bianchi Herstelrecht Stichting. 

   

 • Op 21 en 22 november vond de vijfde jaarconferentie, een jubileum editie dus, van ITEM plaats in Enschede. Beleidsmakers, politici en wetenschappers kwamen samen om te bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking.

 • De ITEM Grenseffectenrapportage 2019 is gepubliceerd. Het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility / ITEM geeft met haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage meer inzicht in Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven

 • Het begon met een overzees telefoontje, afkomstig van de advocaten van het Californische Norton Simon Museum. Niet veel later was universitair docent Lars van Vliet als getuige-deskundige betrokken bij een geruchtmakende rechtszaak. De inzet: een tweeluik van Lucas Cranach de Oudere, als roofkunst terug- geclaimd door de erfgename van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Mede door het onderzoek van Van Vliet ving zij na een proces van twaalf jaar bot. 

 • Het vrije verkeer van werknemers is een belangrijk idee waarop de EU is gebouwd. Maastricht University onderzoeker Bastiaan Didden onderzocht hoe het vrije verkeer van werknemers in Nederland, België en Duitsland in de praktijk werkt. Hij onderzocht hoe de EU-grenzen van invloed zijn op pensioenen, sociale zekerheid en belastingen bij het werken over de grens.

   
 • Na toetreding tot de top 50 in de THE Law ranking vorig jaar, is onze faculteit aanzienlijk verder gestegen en klom van de 46e naar de 40e plek. Van alle Nederlandse rechtenfaculteiten lukte het alleen Maastricht, Leiden, Amsterdam and Utrecht om de top 40 van deze prestigieuze ranking te bereiken. Onze faculteit stijgt daarmee ook in de ranking van Europese rechtenfaculteiten van de 16e plaats in 2019 naar de 9e plaats in 2020.

 • Op donderdag 10 oktober is een rapport over migratie van asielvergunninghouders gepubliceerd door het Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit rapport is mede geschreven door Marloes de Hoon, een promovendus die onderzoek doet naar mobiliteit van vluchtelingen onder de paraplu van het Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit (ITEM) van de Universiteit Maastricht, en verbonden is aan het CBS. Het rapport is geschreven in samenwerking met Arjen Leerkes, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker aan het WODC.

   

 • Rechterlijke autoriteiten moeten bij het uitvaardigen en uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) met betrekking tot verstekveroordelingen niet van hun nationale recht, maar van het Europese recht uitgaan. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rechtsvergelijkend onderzoek van de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

 • Rabobank neemt met het weren van clubs uit het betaald voetbal een bijzonder besluit. De bank neemt dit besluit uit angst voor witwasschandalen. Prof. Hans Nelen, hoogleraar Criminologie aan de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid, werd door verschillende journalisten gevraagd naar zijn mening over het besluit van de bank.

 • Erasmus Plus programma subsidie toewijzing

  Jean Monnet successen!

  Andrea Ott en Thomas Biermeyer, samen met Justine Yansenne, zijn er opnieuw in geslaagd financiële steun van de EU te ontvangen. Deze keer voor een project over " Innoveren van de Europese Unie en transformeren van Europa", respectievelijkhun 'European Corporate Finance Law Excellence Course'. De financiering komt uit de Jean Monnet acties, onderdeel van het Erasmus-Plus programma.

 • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is zeer verheugd met de toekenning van ruim 4 miljoen euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de versterking van haar juridisch onderzoek. De faculteit zal dit geld gebruiken om twee nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroepen te vormen.

 • Marjan Peeters, hoogleraar klimaatbeleid & -recht, in gesprek met Roelof Hemmen over het Europese klimaatbeleid m.b.t. de big five van de Europese uitdagingen  @BNR "Ook al zijn er duidelijke klimaatdoelen gesteld, probeer al die 28 lidstaten er maar eens aan te houden." Podcast http://ow.ly/E0oG50uTdur 

 • Het derde rapport van het ITEM/ICGI-project "Grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de Europese Unie" is nu gepubliceerd. Het verslag bouwt voort op de eerdere rapportage over grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten en bevat een uitgebreide rapportage per land om een vollediger beeld te geven van de grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU.

 • Het Hof van Justitie van de Europese Unie stopt de geplande heffing. Onderzoekinstituut ITEM heeft al twee jaar geleden in een onderzoek in het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage geconcludeerd dat de Duitse Autobahn tolheffing juridisch betwistbaar is en in strijd is met het Europees recht.

 • Team Law behaalde dit jaar een mooie tweede plaats in de Nationale Pleitmarathon 2019.
   

 • Richard Chancellor, de Engelse Willem Barentsz, ontdekte tijdens de eerste Engelse expeditie de Noordkaap. Maar het schip Edward Bonaventura ‘werd bij terugkomst in 1554 door Vlamingen beroofd’. Historici Remco van Rhee en Louis Sicking ontdekten de details over deze beroving in Zeeuwse archieven.

 • Het team van de UM Faculteit der Rechtsgeleerdheid behaalde de halve finale van de International Migration and Refugee Law Moot Court Competition. Een prachtig resultaat in een zeer uitdagende competitie.

 • Maja Brkan was onlangs te zien op Sloveense nationale TV voor het programma 'Slovenia and Europe'. 

 • De Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie (hierna: A-G) E. Sharpston is tot de conclusie gekomen dat Nederlandse grensarbeiders woonachtig in Nederland en werkzaam in zogeheten mini-jobs in Duitsland, toch in Nederland recht hebben op AOW en kinderbijslag. 

 • Op 14 mei 2019 reikte de jury van Stichting Beer impuls de scriptieprijs 2019 uit aan auteur Valérie Beulen en de winnende vakgroep, Maastricht University. Deze prijs kreeg zij voor haar ingezonden scriptie ‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: the damage lies where it falls’.

 • Op 8 mei ondertekenen het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht (UM) en de UHasselt  in aanwezigheid van de gouverneurs van de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek.  

 • Dilek Kurban krijgt één van de vijf dissertatieprijzen van de Stichting Praemium Erasmianum voor haar proefschrift ‘The Limits of Transnational Justice: The European Court of Human Rights, Turkey and the Kurdish Conflict’. Dilek promoveerde op 23 februari 2018 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De prijs bestaat uit € 3.000 en een oorkonde.

 • Per 1 maart jl. is prof. Britta Böhler benoemd tot hoogleraar Advocatuur & Ethiek. De leerstoel is ondergebracht bij de capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht. De instelling van deze leerstoel past bij het beleid van de faculteit om het palet aan vaardigheden van onze afgestudeerden verder te versterken door systematisch aandacht te besteden aan de steeds belangrijker wordende ethische aspecten van de beroepsuitoefening door togadragers.

 • Per 1 april a.s. wordt prof.mr. Steef M. Bartman benoemd tot honorair hoogleraar Corporate Group Liability in de faculteit; de leerstoel wordt organisatorisch geplaatst binnen de capaciteitsgroep Privaatrecht.

 • Gijs van Dijck en Marcel Schaper hebben vorig jaar in samenwerking met collega's van IDS en twee van onze studenten een projectaanvraag ingediend bij het NRO voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus.

 • Inmiddels zijn meerdere gevallen bekend: beurspromovendi waaraan geen kinderopvangtoeslag wordt verleend. Onlangs heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen beantwoord over het recht op kinderopvangtoeslag voor promovendi. In deze beantwoording sluit zij aan bij de bekende argumenten van de Belastingdienst. Expertisecentrum ITEM trekt deze argumenten in twijfel op basis van Europees recht.

 • Van 28 februari tot 2 maart nam het team uit Maastricht met succes deel aan de regionale finale van de European Law Moot Court die gehouden werd in Athene, in de National and Kapodistrian University.

 • The recognition of Guaidó as the new leader of Venezuela is only an illusion. 

 • Onlangs is de donkere, groene bestuurskamer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid opgefrist met een smaakvol herontwerp van creatief interieurontwerpster Margarita Gaier. Op maandag 11 februari 2019 hebben we deze geslaagde herinrichting zelf kunnen ervaren en geproost op het resultaat.

Agenda

 • 06 apr 31 jul
  16:00 - 17:30

  Environmental Law Lecture Series

  Informatie alleen in Engels. Klik op EN rechts bovenaan deze pagina. 

 • 19 apr 31 dec
  11:00 - 14:00

  Globalization & Law Network Seminar Series

  Informatie alleen in Engels. Klik op EN rechts bovenaan deze pagina. 

 • 21 apr 23 jun
  08:15 - 15:30

  Meeloopdag | Rechtsgeleerdheid & Fiscaal Recht

  Tijdens de Meeloopdag ervaar je hoe het is om rechtenstudent te zijn. Dit betekent dat je een échte onderwijsgroep gaat observeren*. Deze onderwijsgroep bestaat uit huidige rechtenstudenten die over een actueel juridisch onderwerp discussiëren onder leiding van een tutor. Zo krijg je een goed beeld van hoe Probleemgestuurd Onderwijs in de praktijk werkt.

More event items
 • 14 jun
  09:30 - 17:15

  Geglobaliseerde misdaad en strafrecht: Europese en internationale strafrechtelijke perspectieven

  Tijdens deze conferentie willen we de ontwikkelingen in het Europees strafrecht en het internationaal strafrecht met elkaar vergelijken en kritisch beoordelen, verschillen en overeenkomsten analyseren met betrekking tot een verscheidenheid aan verschillende aspecten van strafrecht in een geglobaliseerde wereld. 

 • 16 jun
  09:00 - 17:00

  Conferentie “Law, Change, and Time in the Age of Cognitive Sciences” 

  Op 16 juni 2023 vindt in Maastricht (NL) de LACS-conferentie over “Law, Change, and Time in the Age of Cognitive Sciences” plaats met een keynote van dr. Mitch Travis (Leeds).
  Voor meer informatie, klik op EN rechts bovenaan deze pagina.

 • 20 jun
  14:00 - 15:30

  MCEL Seminars

  MCEL organiseert regelmatig academische conferenties en workshops, evenals maandelijkse onderzoeksseminars waarvoor interessante sprekers worden uitgenodigd om een ​​specifiek onderwerp op het gebied van Europees recht te bespreken. 

 • 21 jun
  16:00 - 18:00

  Maastricht Foundations of Law Colloquia

  Dr. Tamar de Waal, Associate Professor van rechtsfilosofie en burgerschap bij Universiteit Amsterdam - Titel: Unconditional Belonging: the case for welcoming refugees as if they will stay

 • 23 jun
  10:00 - 16:00

  Afstudeerceremonies

  Afstudeer Ceremonies voor Masters

   

 • 04 sep 22 sep
  09:00 - 17:00

  Cursus Belastingrecht 2023 in Spaans

  Cursus Belastingrecht 2022 in Spaans, locatie: Brussel.

  informatie alleen in spaans. Klik op EN rechts bovenaan de pagina.

 • 05 okt 06 okt
  00:00

  17e GREIT Conferentie

  We zijn verheugd aan te kondigen dat de 'Group for Research on European and International Taxation' (GREIT) zijn conferentie "National (Tax) Autonomy and the European Union: Revival or Demise?" op 5 en 6 oktober 2023 op Universiteit Maastricht organiseert.

 • 07 okt
  09:30 - 16:30

  Bachelor Open Dag

  Tijdens de Bachelor Open Dag kun je écht sfeer proeven en een goed beeld krijgen van onze bacheloropleidingen, de unieke manier van onderwijs, de universiteit en het leven in onze studentenstad Maastricht.

 • 12 okt 28 mrt
  10:30 - 14:15

  Verdiepingsdag | Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

  Tijdens een verdiepingsdag ervaar je hoe het is om één dag rechtenstudent te zijn.

 • 17 nov
  00:00

  ITEM Jaarconferentie 2023

  Wij nodigen u van harte uit voor de volgende ITEM Jaarconferentie onder gastheerschap van de Provincie Zuid-Holland en Commissaris van de Koning Jaap Smit, op 17 november 2023 te Den Haag.
   

   

Blogs

More blog items
 • Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de SP (ingediend door Ronald van Raak en nu verdedigd door Renske Leijten ) wordt gehaald. Het wetsvoorstel zondert allerlei voorstellen uit van de mogelijkheid om er een correctief referendum over te houden. En daar zit één categorie bij die curieus is: de Grondwet.

 • Veel van het juristenwerk is een reactie op problemen die zich voordeden, en in het constitutionele domein is veel van wat wij bedenken en voorstellen voer voor politici. Staatsrecht is daarnaast ook politiek. De branche van de politiek die ook door het recht geregeerd en aan banden gelegd moet worden, bepaalt zelf de regels en ziet voor een deel ook toe op die regels. Een veel gebruikte uitdrukking in de politiek is dan dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Volg ons op social media

 Twitter
 Instagram
 Facebook
 Linkedin