Missie & strategie

De Universiteit Maastricht is een onderzoeksuniversiteit, waar fundamenteel en toegepast onderzoek onlosmakelijk aan onderwijs en onderwijsvernieuwing zijn verbonden. De Universiteit Maastricht:

  • draagt concreet en tastbaar bij aan een betere wereld
  • is écht internationaal; in studentenpopulatie, onderwijsaanbod en mentaliteit
  • vormt studenten tot wereldburgers in de voorhoede van hun generatie
  • is vernieuwend in onderwijs; studenten gaan zelf op zoek naar antwoorden en naar hun eigen toegevoegde waarde
  • is verankerd in de maatschappij; in Maastricht en de Euregio

De universiteit heeft een aantal kernwaarden gedefinieerd als uitgangspunt voor gedrag en houding van studenten en medewerkers: 

  • maatschappelijke impact realiseren 

  • waarde creëren 
  • issues agenderen 
  • ruimte voor initiatief
  • denken/handelen vanuit zuivere nieuwsgierigheid

Strategisch Programma
De UM strategie is vastgelegd in het Strategisch Programma 2017-2021  (alleen in het Engels)
U kunt ook het beknopte online magazine van het programma bekijken.

Online brochure
In de online brochure 2015 at a glance zijn de meest recente ontwikkelingen uitgelicht.

Prestatieafspraken

In 2011 maakte het Ministerie van OC&W met alle universiteiten en hogescholen prestatieafspraken over de thema's onderwijskwaliteit/excellentie, studiesucces, docentkwaliteit en onderwijsintensiteit. Daarnaast hebben de instellingen hun ambities aangegeven met betrekking tot de thema's overhead en valorisatie. 

Lees het voorstel Prestatieafspraken 2013-2016  van de UM. 

Resultaten prestatieafspraken
In de jaarverslagen zijn de scores op de afgesproken indicatoren te terug te lezen. Uit de scores blijkt dat de UM goed op koers ligt de afgesproken streefwaarden op de indicatoren te realiseren.