Research project

Innovatie, implementatie en impact van de maatschappelijke beweging ‘Alles is Gezondheid…’ 2018-2021: een actiegerichte evaluatie.

Over het project

Pledges, maatschappelijke beweging en gezondheid
Hoe kunnen de partners, de Programmaraad en het Programmabureau van ‘Alles is Gezondheid…’ de activiteiten en opbrengsten uit de pledges borgen en verduurzamen, en tegelijkertijd de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties ten behoeve van de gezondheid bevorderen?
En hoe kan de relatie tussen deze maatschappelijke beweging en gezondheid worden geoperationaliseerd en onderzocht, en welke inzichten levert dit op over de mate waarin de beweging een bijdrage levert aan de programmadoelen?

Drie deelonderzoeken
Deze vragen zullen beantwoord worden binnen de volgende deelonderzoeken:
1. Een kwalitatieve procesevaluatie van de programma-aanpak;
2. Actiegericht onderzoek door een periodiek dialoog met partners;
3. Een verkennende uitkomstenevaluatie door middel van een Health Impact Assessment.

Meer informatie op de ZonMw website. 

Hier kunt u het eindrapport downloaden.

Contact

Prof. dr. Dirk Ruwaard
+31 (0)43 388 16 96
d.ruwaard@maastrichtuniversity.nl

Duur

2018 - 2022

Betrokken research line

 Creating Value-Based Health Care 
 

Partners

Betrokken CAPHRI onderzoekers

Financiering

ZonMw
749.630 Euro

Meer informatie

ZonMw website 

Publicaties

Publicaties kunnen op de ZonMw website gevonden worden.