Amazone: Information for patients

Welkom bij de Amazone studie. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt als deelnemend patiënt in de Amazone studie. Mocht je nog informatie missen, neem dan contact op via fpn-amazone@maastrichtuniversity.nl.

De Amazone studie wordt geleid door Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+. De medisch-ethische commissie van het Maastricht UMC+ heeft de studie goedgekeurd.

Waarom Amazone?  

De behandeling van borstkanker is zeer effectief en de meeste patiënten genezen volledig. Toch blijft elke kankerbehandeling voor lichaam en geest een zware behandeling.

Daarom is er steeds meer aandacht voor het herstel na de behandeling en het voorkomen van blijvende klachten als gevolg van de behandeling.

Door hier al voor de borstkankerbehandeling aandacht aan te besteden bent u beter voorbereid op fysieke en psychische uitdagingen tijdens de behandeling en in de herstelfase.

De Amazone studie onderzoekt of een online aangeboden psychologische behandeling met als doel angsten en onzekerheden te verminderen en het omgaan ermee te vergemakkelijken, blijvende pijn en andere lichamelijke en psychische klachten rondom een borstkankerbehandeling vermindert.

Twee behandelingen

Er zullen twee verschillende behandelingen worden vergeleken met de gebruikelijke postoperatieve begeleiding.

Therapie A is gericht op het omgaan met angst. Door middel van concrete oefeningen leert u naar uzelf te kijken en om te gaan met emoties en gedachten. Behandeling B is gericht op het wegnemen van en omgaan met onzekerheden. Ook geven we u leefregels voor de periode na de operatie. Welke behandeling aan u wordt aangeboden, wordt per lot bepaald (zie schema hiernaast).

Als de behandelingen effectief blijken te zijn kunnen deze via internet toekomstig aan alle vrouwen die een borstkankerbehandeling ondergaan worden aangeboden.

We hopen dat u mee wilt helpen bij de verbetering van het herstel na borstkankerbehandeling. Wij hebben op dit moment nog 48 deelneemsters nodig voor één van beide behandelgroepen.

Wilt u deelnemen aan de AMAZONE studie?

Maak dit svp kenbaar bij uw behandelteam of stuur een mail naar: fpn-amazone@maastrichtuniversity.nl