Amazone: Information for patients

Welkom bij de Amazone studie. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt als deelnemend patiënt in de Amazone studie. Mocht je nog informatie missen, neem dan contact op via fpn-amazone[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

De Amazone studie wordt geleid door Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+. De medisch-ethische commissie van het Maastricht UMC+ heeft de studie goedgekeurd.

Twee behandelingen

fpn_amazone_flowchart_nl.png

Er zullen twee verschillende behandelingen worden vergeleken met de gebruikelijke postoperatieve begeleiding.

Therapie A is gericht op het omgaan met angst. Door middel van concrete oefeningen leert u naar uzelf te kijken en om te gaan met emoties en gedachten. Behandeling B is gericht op het wegnemen van en omgaan met onzekerheden. Ook geven we u leefregels voor de periode na de operatie. Welke behandeling aan u wordt aangeboden, wordt per lot bepaald (zie schema hiernaast).

Als de behandelingen effectief blijken te zijn kunnen deze via internet toekomstig aan alle vrouwen die een borstkankerbehandeling ondergaan worden aangeboden.

We hopen dat u mee wilt helpen bij de verbetering van het herstel na borstkankerbehandeling.

Wilt u deelnemen aan de AMAZONE studie?

Maak dit svp kenbaar bij uw behandelteam of stuur een mail naar: fpn-amazone[at]maastrichtuniversity[dot]nl