Partners and clients

MEMIC works with its partners to build results for its clients. 

What clients say about MEMIC

 Onze landelijke ZonMW studie, loopt geheel volgens planning. De app werkt prima en we zijn MEMIC veel dank verschuldigd voor de brede support hierbij. Daarmee heeft MEMIC bewezen een hoge standaard te hanteren en onderzoeker gericht te werken.  

Prof. dr. A. Masclee, Hoofd afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, Maag,- Darm- en Leverarts, Opleider

 Mijn ervaring met MEMIC is dat het een heel professionele organisatie is. Dit bleek vooral uit de duidelijke taak- en rolverdeling van project manager en uitvoerend dataspecialist, de goede en tijdige communicatie, en de aandacht voor haalbaarheid en nakomen van gemaakte afspraken  

Dr. Carla Haelermans, Associate Professor Maastricht University

 De samenwerking met de medewerkers van MEMIC ervaar ik als zeer prettig. Het resultaat mag er zijn. Er is in nauwe samenwerking tussen de inhoudsdeskundige van ons project en de technische ondersteuning van MEMIC, een mooi computer programma ontwikkeld.  

Prof.dr. O. van Schayck, Professor of Preventive Medicine