Creating Value-Based Healthcare

Reports

2020

Prof.dr. Dirk Ruwaard e.a., Kennisagenda; Zorg op de Juiste plek, editie mei 2020.

 

2017

Dr. Arianne Elissen, Dr. Silke Metzelthin,  Drs. Anne van den Bulck, Dr. Hilde Verbeek, Prof.dr. Dirk Ruwaard, juni 2017. Case‐mix classificatie als basis voor bekostiging van wijkverpleging; een verkennend onderzoek in opdracht van MeanderGroep Zuid‐Limburg.

Drs. Niels Hameleers, Dr. Arianne Elissen, Dr. Mariëlle Kroese, Prof. dr. Dirk Ruwaard, 11 mei 2017. Op weg naar een integraal programma chronische zorg: Resultaten deelonderzoek in de zorggroep Huisartsenzorg Drenthe.

2016

Bekker M., Helderman J.K., Lecluijze I., Jansen M., Ruwaard D., Universiteit Maastricht/Radboud Universiteit, 7 oktober 2016. Voorlopige hoofdpunten studie ‘Gezondheid door sturing, borging en verantwoording in het Nationaal Programma Preventie, ‘Alles is Gezondheid…’ bij Kamerbrief 03-11-2016

Maastricht University: Dr. Reina J.A. de Kinderen, Drs. Ben F.M. Wijnen, Prof. dr. mr. Silvia M.A.A. Evers, Dr. Mickael Hiligsmann, Dr. Aggie T.G. Paulus. RIVM: Dr. G. Ardine de Wit, Dr. Paul F. van Gils, Dr. Eelco A. B. Over, Drs. Anita W.M. Suijkerbuijk. Trimbos Instituut: Prof. dr. Filip Smit, Prof. dr. mr. Silvia M.A.A. Evers. ‘Social cost-benefit analysis of tobacco control policies in the Netherlands / Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging’. Klik hier voor meer informatie >

Prof.dr. C.D. Dirksen, Prof.dr.mr. S.M.A.A. Evers, Broad Consultation as Part of the Standardization of Economic Evaluation Research in the Youth Sector.

2015

Karen Schelleman-Offermans, Maike Tietschert, Mieke Derickx, Dirk Ruwaard & Maria Jansen. Wijkgericht werken en integrale zorg; De kijk van eerstelijnszorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en patiënten op het integreren van gemeentelijke basiszorg en eerstelijnszorg.

Nathalie Janssen, Silvia Evers, Dirk Ruwaard, Cor Spreeuwenberg, Maria Jansen. Effectevaluatie en economische evaluatie Voor Elkaar in Parkstad.