News

  • Het migratiebeleid staat kansen in de weg in de grensregio’s

    01-12-2016

    Migratierecht en -beleid gaan veelal uit van een eenheid: verblijf en ‘bezigheid’ — werk, studie/stage, onderzoek, et cetera — in één land. Maar diezelfde eenheid levert problemen op in de grensstreken. Niet zozeer voor EU-burgers, die het ‘recht op vrij verkeer’ hebben, maar wel voor zogenoemde ‘derdelanders’, grof gezegd mensen zonder EU, EER of Zwitserse nationaliteit.

  • Inauguration Prof. Dr. Theo de Kok

    11-03-2016

    Theo de Kok will give his Inaugural Lecture, entitled “Genes in Concert: a Toxicogenomics Hymn towards disease prevention” on Friday 22 April 2016. The lecture will take place at the University Auditorium - MBB. Time: 16:30

Subscribe to News