News

  • Het migratiebeleid staat kansen in de weg in de grensregio’s

    01-12-2016

    Migratierecht en -beleid gaan veelal uit van een eenheid: verblijf en ‘bezigheid’ — werk, studie/stage, onderzoek, et cetera — in één land. Maar diezelfde eenheid levert problemen op in de grensstreken. Niet zozeer voor EU-burgers, die het ‘recht op vrij verkeer’ hebben, maar wel voor zogenoemde ‘derdelanders’, grof gezegd mensen zonder EU, EER of Zwitserse nationaliteit.

  • Livia Wyss Wins the 2016 Schoemaker-Sustainalytics Student Competition

    19-07-2016

    Livia Wyss, student ‘Globalisation and Law’ at Maastricht University wins ‘2016 Schoemaker-Sustainalytics Student Competition on Business and Human Rights’...

Subscribe to News