What does this outcome mean for cross-border cooperation based on the party programmes?

ITEM Comments: Results Provincial Elections

What do the shifts of parties in the Provincial Council mean for cross-border cooperation? How do the largest parties view cross-border cooperation? What advice can be given to the members of the States and, when forming a new provincial government, to the Provincial Executive? ITEM provides comments on these issues.

Article only available in Dutch

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023 heeft ITEM een Reflectie gepubliceerd. Zeven van de twaalf provincies in Nederland grenzen aan een buurland. De Provincie Limburg kwalificeert in zijn geheel als ‘grensregio’, volgens de definitie van Eurostat. Of het nu gaat om het versterken van de arbeidsmarkt en economie door de mogelijkheden over de grens te benutten, of het aanpakken van grensoverschrijdende opgaven als de energietransitie: het vereist aandacht voor de grensregio en grensoverschrijdende samenwerking. Uit de verschillende onderzoeken van ITEM blijkt steeds weer dat een goede organisatie van grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk is en het niet als een gegeven kan worden beschouwd. Toch speelde grensoverschrijdende samenwerking een bescheiden rol, was de algemene conclusie van de ITEM Reflectie. Indien benoemd kent het een economische invalshoek, waarbij wensen niet worden bijgestaan met concrete organisatievoorstellen om doelen te verwezenlijken. Opvallend genoeg worden veel grensoverschrijdende kansen en/of noodzaken niet eens benoemd. Denk hierbij aan de energietransitie of zorgsamenwerking. In de Next ITEM zijn de resultaten bediscussieerd met verschillende kandidaten voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer. Hierbij onderschreven allen het belang van grensoverschrijdende samenwerking en de rol van de Provincie daarin.

Inmiddels zijn alle stemmen geteld en is de verkiezingsuitslag per provincie vastgesteld. Op 29 maart 2023 zijn de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. In alle provincies is BBB de grootste partij geworden, zo ook in de grensprovincies. De samenwerkende partijen van GroenLinks en PvdA zijn tezamen na BBB de grootste in veel grensprovincies. Mits de partijen daadwerkelijk inhoudelijk samen gaan werken. Alleen in de provincie Zeeland doen GroenLinks en PvdA daadwerkelijk als gezamenlijke partij mee.

Volt en JA21 zijn eveneens, zoals BBB, partijen die voor de eerste keer met de Provinciale Staten meedoen. Zij hebben daarbij ook één of twee zetels bemachtigd in de grensprovincies. Voor de meer gevestigde partijen, zoals in de screening van de ITEM Reflectie opgenomen, geldt veelal dat zetels zijn verloren of gelijk gebleven.

Wat betekenen de verschuivingen van partijen in de Provinciale Staten voor grensoverschrijdende samenwerking? Hoe staan de grootste partijen tegenover grensoverschrijdende samenwerking? Welke adviezen zijn er mee te geven aan de Statenleden en bij de vorming van een nieuw provinciebestuur, de Gedeputeerde Staten? ITEM voorziet hierop van commentaar.

 Lees hier het commentaar

 

Also read

  • How can and should the government respond to the current low participation in the national immunization programme? Can certain forms of coercion be justified? The book Inducing Immunity? Justifying Immunisation Policies in Times of Vaccine Hesitancy provides answers. 

  • We are delighted to announce the launch of our new website. The aim of the new website is to serve as a platform for information about our cross-border activities, providing you an easy way of learning all about our ongoing research projects, areas of expertise, publications, training activities and...

  • The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has awarded a grant under the SGW open competition to a research proposal written by Prof Dr Math Noortmann (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM) and Prof Dr J.B.M. Koning (UM School of...