10 March 2017

ITEM advises in the case Let's Bring Them Here against the state of the Netherlands

This news article is written in Dutch.


Ingevolge twee Besluiten van de Raad van de Europese Unie uit 2015 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht respectievelijk 40.000 (Besluit 2015/1523) en 120.000 (Besluit 2015/1601) asielzoekers, wier verzoek om asiel een hoge kans op slagen heeft, van Italië en Griekenland over te nemen en te herplaatsen naar het eigen grondgebied. Dit omdat Italië en Griekenland, die normaliter verantwoordelijk zouden zijn voor deze asielzoekers op basis van het zogenoemde Dublin systeem, niet voldoende capaciteit hebben om deze vluchtelingen overeenkomstig mensenrechtenstandaarden op te vangen.