Onderzoeksinstituten

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

ITEM Cross-border Portal

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft?

Bent u geïnteresseerd in achtergrondinformatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?

Stuur het naar ITEM via het portaal

Nieuws

 • item north sea port

  ITEM presenteert onderzoeksresultaten aan Belgische ambassadeur in Nederland

  donderdag, april 18, 2019

  ITEM onderzoeker Martin Unfried presenteerde op 17 April de onderzoeksresultaten van het project North Sea Port aan de Belgische ambassadeur te Nederland, de heer Dirk Achten. 

  Lees verder
 • montebovi

  Hoe ook Nederlandse grensarbeiders van export WW-uitkeringen kunnen profiteren

  dinsdag, april 16, 2019

  In de media verschenen eind maart – begin april weer enkele verontrustende berichten over de geplande wijzigingen in de werkloosheidsregelingen in de Europese verordening over sociale zekerheid en het mogelijke misbruik van Nederlandse uitkeringen door buitenlandse werknemers.

  In dit bericht zetten we de feiten kort op een rijtje. Welke wijzigingen liggen op tafel in Europa? Wat bepaalt de Nederlandse werkloosheidswetgeving? Kloppen de krantenkoppen en vertellen de (Nederlandse) politici het hele verhaal?

  Lees verder
 • Bekendmaking dossiers ITEM Grenseffectenrapportage 2019

  vrijdag, april 12, 2019

  De dossiers voor de ITEM Grenseffectenrapportage van 2019 zijn bekend. De grenseffectenrapportage is een van ITEM’s kernactiviteiten, waarin wordt onderzocht wat de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving zijn op de grensregio’s.

  Lees verder
 • ITEM's Martin Unfried in debat met "Spitzenkandidat" Bas Eickhout (MEP)

  dinsdag, april 9, 2019

  Op 29 april zullen de officiële kandidaten voor de president van de Europese Commissie in Maastricht debatteren in het kader van de campagne voor de Europese verkiezingen die in mei van dit jaar (23-26 mei) worden gehouden. Dit Maastrichtse debat zal in de hele Europese Unie rechtstreeks worden uitgezonden. Tijdens dit 90 minuten durende evenement zullen de koplopers voor de functie van President van de Europese Commissie aanwezig zijn.

  Lees verder
 • B-Solutions Project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions”

  donderdag, april 4, 2019

  The project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions” is aimed at creating two practical documents per highly demanded profession aimed at boosting cross-border mobility and employability by improving recognition. The project was submitted by the Province of Limburg (NL) as lead applicant and is carried out by the ITEM Expertise Centre.

  Lees verder
 • Infringement Procedures

  De Richtlijn Beroepskwalificaties: Drie jaar na implementatie, geen naleving?

  donderdag, maart 28, 2019

  In de EU wordt de mobiliteit van veel professionals geregeld door de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Het instrument is in 2005 ingevoerd en in 2013 aangepast. Ondanks dat de richtlijn op 18 januari 2016 geïmplementeerd moest worden, laat de richtlijn nog veel te wensen over. Op 7 maart 2019 heeft de Commissie daarom een groot aantal inbreukprocedures tegen de lidstaten ingeleid wegens onjuiste omzetting van de richtlijn.

  Lees verder
 • Kinderopvangtoeslag voor elke promovendus

  woensdag, maart 20, 2019

  Inmiddels zijn meerdere gevallen bekend: beurspromovendi waaraan geen kinderopvangtoeslag wordt verleend. Onlangs heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen beantwoord over het recht op kinderopvangtoeslag voor promovendi. In deze beantwoording sluit zij aan bij de bekende argumenten van de Belastingdienst. Expertisecentrum ITEM trekt deze argumenten in twijfel op basis van Europees recht.

  Lees verder
 • item

  ITEM brengt wetenschap, politiek en praktijk samen

  dinsdag, februari 12, 2019

  Op 28 januari vond de achtste editie plaats van het Pensioenseminar Maastricht. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside in – Pensioen in Europa: Nederland de laatste dinosaurus?'.

  Lees verder
 • 'Kansen in grensregio's moeten beter worden benut'

  woensdag, januari 30, 2019

  Het Grenzeloos Ondernemen Magazine Kerkrade interviewde Matthijs Huizing, adviseur externe betrekkingen van ITEM over het belang van het benutten van kansen in grensregio’s.

  Lees verder
 • 'Meer samenwerking nodig in euregionale dienstverlening voor hoogopgeleide nieuwkomers'

  dinsdag, januari 22, 2019

  Er vindt weinig structurele grensoverschrijdende samenwerking plaats tussen organisaties in de Euregio Maas-Rijn (EMR) die diensten aanbieden aan nieuwkomers. De bestaande samenwerking lijkt zich te beperken tot sporadische uitwisseling van informatie, zo concludeert ITEM (Universiteit Maastricht) in het rapport ‘Inventory of Services and Activities for Newcomers in the Euregion Meuse-Rhine’. ​

  Lees verder
 • Effectiever aanpakken van juridische grensobstakels

  donderdag, januari 17, 2019

  Welk soort juridisch instrument kan een effectieve oplossing bieden voor de provincie Limburg om grens-specifieke juridische problemen beter aan te kunnen pakken? Het onderzoeksrapport Statuut voor Limburg geeft hierop antwoord. Het rapport is uitgevoerd door expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht in opdracht van de Provincie Limburg.

  Lees verder
 • ITEM: Minder administratieve rompslomp voor gepensioneerden in buitenland

  maandag, januari 14, 2019

  Gepensioneerden die binnen de EU emigreren en hun pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs insturen naar verschillende instanties. In de praktijk betekent dit dat een gepensioneerde meerdere keren per jaar op eigen kosten naar bevoegde autoriteiten moet reizen om de juiste documenten te laten authentificeren. ITEM wil deze administratieve rompslomp verminderen.

  Lees verder
 • ‘Buitenlandse beurspromovendi moeten kinderopvangtoeslag krijgen’

  donderdag, januari 10, 2019

  Hebben buitenlandse onderzoekers in Nederland recht op kinderopvangtoeslag? Expertisecentrum ITEM deed onderzoek naar een casus en concludeerde dat de Belastingdienst niet voldoende rekening houdt met de Europese regels. ITEM heeft de zaak ingediend bij de rechtbank, die naar verwachting binnenkort uitspraak doet.

  Lees verder
 • marjon

  Lange weg te gaan voor fiscale oplossingen bij grensoverschrijdende arbeid

  vrijdag, december 21, 2018

  Hoewel in de afgelopen jaren verschillende maatregelen zijn genomen om problemen bij grensoverschrijdende arbeid op te lossen, is harmonisatie van fiscaliteit en sociale zekerheid tussen landen nog steeds een brug te ver. Dat stelt prof. dr. Marjon Weerepas in haar oratie getiteld ‘Grenswerkers: coördineren, niet omdat het niet kan, maar omdat het moet?’. Hiermee aanvaardde zij op 21 december het ambt van bijzonder hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

  Lees verder
 • ITEM annual conference

  Toekomstige uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking

  maandag, december 17, 2018

  Op 16 november vond voor de vierde keer de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) plaats. Zo’n 120 ervaringsdeskundigen en wetenschappers uit binnen- en buitenland kwamen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’.

  Lees verder
 • anouk_bollen_l1_avondgasten

  Samenwerken & verbinden: ITEM Directeur op regionale televisie

  woensdag, november 21, 2018

  Op 19 november was Prof. dr. Anouk Bollen, te gast bij regionale televisieprogramma L1 AvondGasten. Samen met leden van het Europees Parlement, nam zij deel aan een discussie over verschillende Europese thema's. De discussie werd geleid door Sander Kleikers van L1.

  Lees verder
 • item-benelux_workshop_erkenning_kwalificaties_15112018.jpg

  Succesvolle ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

  dinsdag, november 20, 2018

  Op 15 november 2018 vond een ITEM-Benelux Workshop over erkenning van kwalificaties plaatsplaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale en Europese niveau samen.

  Lees verder
 • ITEM publiceert Grenseffectenrapportage voor 2018

  donderdag, november 15, 2018

  De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is gepubliceerd! De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s.

  Lees verder
 • pixabay-feelona-child-tower-building-blocks-blocks-1864718.jpg

  Grenswerkers geen aanspraak op Baukindergeld

  donderdag, november 15, 2018

  Afgelopen maart heeft de Duitse coalitie ingestemd met een subsidie die tot doel heeft het eigen woningbezit van jonge gezinnen financieel te stimuleren. Enkel inwoners van Duitsland komen in aanmerking. Wat betekent dit voor belastingplichtige grenswerkers? Het Baukindergeld werd in het kader van ITEM’s jaarlijke Grenseffectenrapportage onderzocht.

  Lees verder
 • ALDE Matthijs van Miltenburg - 18-10-18 ITEM - Martin Unfried

  ITEM neemt deel aan Expertpanel over grensoverschrijdend mechanisme

  maandag, november 12, 2018

  Op uitnodiging van rapporteur Matthijs van Miltenburg was Martin Unfried van Expertisecentrum ITEM aanwezig bij het expertpanel inzake het grensoverschrijdend mechanisme georganiseerd door de ALDE-Fractie op 18 oktober 2018.

  Lees verder
 • Pixabay-Skitterphoto-child-2293839_640

  Update Nederlandse kinderopvangmedewerkers in Noordrijn-Westfalen

  maandag, november 12, 2018

  Om tekorten en overschotten op het gebied van kinderopvang te vereffenen is in het verleden voorgesteld dat Nederlandse kinderverzorgers over de grens in Duitsland aan de slag zouden gaan. Erkenningsprocedures staan echter in de weg aan snelle toegang tot de arbeidsmarkt voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers. Een huidige klachtenprocedure is erop gericht om na te gaan of de grensoverschrijdende mobiliteit van kinderopvangmedewerkers kan worden vergemakkelijkt.

  Lees verder
 • verzoek-30procentregeling.png

  30%-regeling krijgt alsnog overgangsrecht

  donderdag, november 8, 2018

  In de nota van wijziging Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat de verkorting van de 30% regeling van 8 naar 5 jaar alsnog een periode met overgangsrecht krijgt. De nieuwe duur van de regeling hangt af van de huidige einddatum.

  Lees verder
 • Grenswerkers in Europa / Weerepas / ITEM

  Rapport Grenswerkers in Europa leidt tot voorstel wetswijziging door minister

  dinsdag, november 6, 2018

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven die ervoor gezorgd heeft dat een aanbeveling uit het rapport ‘Grenswerkers in Europa’ is opgelost.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_verkleind.png

  Eerste stap in B-solutions project afgerond

  dinsdag, oktober 30, 2018

  Een eerste document is gepubliceerd in het kader van het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen". Het doel van het project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als lead applicant en uitgevoerd door Expertisecentrum ITEM, is het ontwikkelen van roadmaps en factsheets gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende mobiliteit door het verbeteren van erkenning.

  Lees verder
 • um_bachelor_master_130_c_harry_heuts_2015

  Waarom blijf je niet, voor nog een kop koffie en een carrière?

  dinsdag, oktober 16, 2018

  Arbeidsmarktdeskundigen Inge Hooijen en Julia Reinold onderzochten de carrièreplannen en –beslissingen van afgestudeerden in de regio Maas-Rijn, en constateerden dat de grote beslissingen in het leven meer behelzen dan een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_verkleind.png

  B-Solutions Project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen"

  donderdag, september 27, 2018

  De activiteiten voor het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" zijn recentelijk gestart. Dit project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door ITEM, brengt partners langs de Nederlandse grens samen waaronder partners uit Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

  Lees verder
 • Samenwerking MUMC+/ITEM Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum

  donderdag, september 27, 2018

  Het MUMC+ werkt samen met partijen in de Euregio Maas-Rijn aan de oprichting van een Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum. Dit proces leidt tot een groot aantal vraagstukken. Een daarvan heeft betrekking op de opleiding en training van kinderchirurgen in Nederland, België en Duitsland en op hun mobiliteit tussen de drie landen. ITEM doet hier in opdracht van het MUMC+ onderzoek naar.

  Lees verder
 • ITEM publiceert handzame toelichtingsdocumenten over erkenning van kwalificaties

  woensdag, september 26, 2018

  Bij grensoverschrijdend werken komt veel kijken. Een veelbesproken aspect betreft de erkenning van kwalificaties. Tijdens deze procedures controleren bevoegde autoriteiten of de diploma’s en werkervaring van een persoon aan bepaalde standaarden voldoen. Zulke processen zijn allesbehalve voor de hand liggend. Om helderheid in het complexe onderwerp te bieden heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Expertisecentrum ITEM de opdracht gegeven een set toelichtingsdocumenten op te stellen. Met genoegen kondigt Expertisecentrum ITEM de publicatie van deze documenten aan.

  Lees verder
 • ITEM Cross-border portal gelanceerd

  maandag, september 24, 2018

  ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. Dankzij een nieuw gelanceerd grensoverschrijdend portaal kan de samenleving gebruik maken van ITEM's onderzoek. Het ITEM cross-border portal werd op 24 september 2018 tijdens de GIPTOGETHER-bijeenkomst van grensinfopunten in Eupen gelanceerd.

  Lees verder
 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Tweede report over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU gepubliceerd

  vrijdag, september 21, 2018

  Het tweede report van het ITEM/ICGI-project "Grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU" is nu gepubliceerd. Het report identificeert een continue grensoverschrijdende ondernemingsactiviteit en biedt een uitgebreid overzicht per land om een vollediger beeld te geven van de grensoverschrijdende bedrijfsmobiliteit in de EU.

  Lees verder
 • ITEM Proefprocedure: Update DigiD voor grenswerkers

  donderdag, september 20, 2018

  Expertisecentrum ITEM onderzoekt een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén obstakel waar grensarbeiders mee geconfronteerd worden is het verkrijgen van een 'DigiD', het Nederlandse digitale identificatiesysteem. Aangaande dit obstakel is in de afgelopen maanden geprocedeerd, met als resultaat een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Helaas is deze uitspraak niet bevredigend. Er is hoger beroep ingesteld.

  Lees verder
 • Presentatie Neimed tijdens eerste Euregio Summer School

  woensdag, september 19, 2018

  Van 10 t/m 15 september 2018 werd voor het eerst de grensoverschrijdende en multidisciplinaire Euregio Summer School in de Euregio Maas-Rijn georganiseerd. 45 studenten van universiteiten en hogescholen en vertegenwoordigers van alle kennisinstituten uit de euregio kwamen bijeen met één doel: het ontwikkelen van toekomstvisies over het thema ‘Improving inclusive Mobility in the Digital Age’ in de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Cross-border working

  Beperkte aandacht voor grensoverschrijdend beleid in Limburgse coalitieakkoorden

  donderdag, september 13, 2018

  Stichting Geen Grens: "Nieuwe gemeente-coalities Limburg zien buitenland vaak over het hoofd". De pas aangetreden gemeentebesturen in Limburg beseffen wel dat hun gemeente aan het buitenland grenst, maar veel coalities doen daar verder niets mee in hun beleidsplannen. Dat concludeert de Stichting Geen Grens na een vergelijking van de 30 nieuwe Limburgse coalitieakkoorden. 

  Lees verder
 • summer_school_flyer_for_recruiting_maastrichtu_online_deadline_7jun_verkleind.png

  Studenten werken samen ter bevordering van inclusieve mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn

  maandag, september 10, 2018

  Tijdens de tweede week van september 2018 wordt de eerste Euregio Summer School gehouden. De week staat in het teken van de grensoverschrijdende mobiliteit in het digitale tijdperk en vindt plaats op verschillende locaties in de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_1.png

  ITEM voert onderzoek uit naar diploma-erkenning in grensregio's

  donderdag, september 6, 2018

  De Provincie Limburg heeft opdracht gegeven aan het ITEM Expertisecentrum om diploma-erkenning in grensregio's te onderzoeken. In mei/juni heeft het B-solutionsproject van de Europese Unie een subsidie toegekend voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma-erkenning voor kansberoepen. 
   

  Lees verder
 • De complexe fiscaliteit en sociale zekerheid van zeer mobiele werknemers

  donderdag, juli 19, 2018

  Door globalisatie en de toenemende geïntegreerde aard van regionale economieën, zijn werkers veelal grensoverschrijdend actief op een zeer mobiele basis. Vanwege dit zeer mobiele karakter van grensoverschrijdende werkzaamheden doen zich moeilijkheden voor met betrekking tot de precieze plaats van uitoefening van werkzaamheden voor belastingdoeleinden, en bijbehorende (dis)coördinatieproblemen tussen belasting- en socialezekerheidsregels.

  Lees verder
 • Extra grote onzekerheden in grensregio’s door verhoging lage BTW tarief

  donderdag, juli 5, 2018

  Wat betekent de aangekondigde BTW verhoging voor Nederlandse grensregio’s? Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in ITEM’s rapport ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief’.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_1.png

  Erkenning van diploma's: roadmap

  woensdag, juli 4, 2018

  Een van de projecten die in het kader van de B-solutions-oproep van de Europese Commissie is ingediend, heeft betrekking op een 'roadmap' voor de erkenning van kwalificaties. De roadmap en de factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen hebben tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit en inzetbaarheid te bevorderen door de erkenning te verbeteren.

  Lees verder
 • Lancering van ITEM's cross-border portal in september

  maandag, juli 2, 2018

  Expertisecentrum ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. De samenleving kan door middel van een grensoverschrijdend portaal, dat in september 2018 gelanceerd zal worden, gebruik maken van ITEM's onderzoek.

  Lees verder
 • Visiegroep Buurtalen

  Manifest Buurtalen ‘Geef Frans en Duits ruimte in het onderwijs!’

  maandag, mei 14, 2018

  De Visiegroep Buurtalen heeft het manifest buurtalen opgesteld om beleidsmakers in het onderwijs ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans is. Sinds de lancering van het manifest op 31 januari 2018 komt het aantal ondertekeningen dichter bij het streefaantal van 10.000 ondertekenaars. De Visiegroep nodigt u uit om het Manifest te ondertekenen en met uw netwerk te delen.

  Lees verder
 • Pixabay-Bru-nO--tax-euro-money-finance-calculator-870756_640

  30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van acht naar vijf jaar

  dinsdag, april 24, 2018

  Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar.

  Lees verder
 • item_jacquline_de_groot.jpg

  Jacqueline de Groot gestart bij ITEM

  donderdag, april 19, 2018

  Jacqueline de Groot kijkt ernaar uit om ITEM in het komende anderhalf jaar te ondersteunen als adviseur externe betrekkingen.

  Lees verder
 • ITEM_digid_survey.png

  Oproep - ITEM DigiD Enquête

  dinsdag, april 17, 2018

  Expertisecentrum ITEM doet onderzoek naar een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén van deze zaken, is de (on)mogelijkheid een DigiD te verkrijgen. Expertisecentrum ITEM wil te weten komen hoeveel mensen ermee te maken hebben dat zij wel een DigiD zouden willen gebruiken, maar deze niet kunnen krijgen.

  Lees verder
 • Pixabay-Skitterphoto-child-2293839_640

  Obstakels overwinnen: Kinderopvangmedewerkers over de grens

  donderdag, april 12, 2018

  Erkenningsprocedures weerhouden Nederlandse kinderopvangmedewerkers ervan om over de grens aan de slag te kunnen gaan. Dit blijkt uit een aantal casussen die aan het licht zijn gebracht via de SGA. Naar aanleiding hiervan is er door, onder meer, het Expertise Centrum ITEM / SGA een procedure gestart waarbij wordt nagegaan of deelerkenning als Erzieher voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers mogelijk is.

  Lees verder
 • "Taaldiversiteit op de werkvloer is de realiteit"

  donderdag, maart 29, 2018

  Promovendus Daan Hovens doet onderzoek naar meertaligheid op de werkvloer. 'Het stond algauw vast dat Daan het zou worden,' zegt zijn begeleider Leonie Cornips. 'Ik bewonder zijn talenkennis en leer van hem vooraf mijn vragen duidelijk te stellen.' Daan: 'Ik vind het mooi om me in een onderwerp vast te bijten.' Hoogleraar en promovendus zijn eenstemmig. 'We moeten de creativiteit waarmee mensen met taalbarrières omgaan leren waarderen.'

  Lees verder
 • ITEM Matthijs Huizing (Law)

  Matthijs Huizing bij ITEM gestart als adviseur externe betrekkingen

  vrijdag, maart 23, 2018

  Matthijs Huizing is per 15 maart 2018 gestart bij Expertisecentrum ITEM. Als adviseur externe betrekkingen zal hij zich gaan inzetten als vertegenwoordiger van het expertisecentrum om zodoende een link te vormen tussen wetenschap, politiek en beleid.

  Lees verder
 • Signing TEIN membership declaration Prof. dr. Anouk Bollen ITEM and Georg Walter Euro-Institut

  ITEM lid van TEIN-netwerk voor grensoverschrijdende organisaties

  vrijdag, maart 23, 2018

  Expertisecentrum laat met veel genoegen weten sinds kort lid te zijn van TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) aan, het netwerk voor grensoverschrijdende instituten en universiteiten. Met haar lidmaatschap, wordt de samenwerking met andere instituten en universiteiten in grensregio’sversterkt.

  Lees verder
 • kaft_item_grenseffectenrapportage_2018.png

  Bekendmaking dossierselectie ITEM Grenseffectenrapportage 2018

  donderdag, maart 8, 2018

  Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Op basis van de stakeholderraadpleging is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

  Lees verder
 • item_anouk_bollen_staatssecretaris_raymond_knops_rapport_gespecialiseerde_verpleegkundigen_ic.jpg

  Rapport over gespecialiseerde verpleegkundigen IC gepresenteerd (ITEM)

  donderdag, maart 8, 2018

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ITEM verzocht de casus omtrent de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen Intensive Care (IC) te onderzoeken. Op 7 maart jl. werden de resultaten van het rapport door ITEM gepresenteerd.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Expertisecentrum ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

  dinsdag, februari 27, 2018

  De lokale media besteedde deze week aandacht aan loonverschillen van grenswerkers in het onderwijs. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM) voor een herziening van het verdrag.

  Lees verder
 • Border traffic blog

  Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

  maandag, februari 26, 2018

  De Belgische en Nederlandse belastingadministraties zijn op 23 februari jl. tot een akkoord gekomen op het gebied van belasting van Belgische grensarbeiders. De Nederlandse maatregel om aanvullende pensioenen tevens in Nederland te belasten, zorgde ervoor dat aanvullende pensioenen opeens dubbel werden belast. Nederland zal in het vervolg enkel belasting heffen op aanvullende pensioenen, wanneer deze pensioenen niet in België zullen worden belast. In het kader van effecten voor grensarbeiders, deelt Expertisecentrum ITEM dit persbericht.

  Lees verder
 • Image Lady Justice

  Europees Hof boekt succes in strijd tegen social dumping

  woensdag, februari 7, 2018

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitgesproken dat frauduleus verkregen verklaringen van gedetacheerde werknemers buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Prof. dr. Marjon Weerepas, verbonden aan Expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht, schreef een bericht met betrekking tot deze uitspraak.

  Lees verder
 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Thomas Biermeyer en Marcus Meyer publiceren eerste rapport over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  donderdag, februari 1, 2018

  Het eerste rapport van het ITEM/ICGI-project van Thomas Biermeyer en Marcus Meyer over ‘Grensoverschrijdende Ondernemingsmobiliteit in de EU’ is nu gepubliceerd. Het rapport biedt een eerste overzicht van empirische bevindingen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen. Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van ondernemingen tussen 2013 en 2017.

  Lees verder
 • Samenwerking van start ter bevordering arbeidsbemiddeling over de grens

  woensdag, januari 31, 2018

  Op 31 januari jl. is een nieuwe samenwerking van start gegaan ter bevordering van arbeidsbemiddeling over de grens. Met de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn kunnen werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg bediend worden.

  Lees verder
 • Grenswerkers in Europa / Weerepas / ITEM

  Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over gevolgen voorstel beperking heffingskortingen ten aanzien van grenswerkers

  donderdag, januari 25, 2018

  De Staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een bericht in het Financieele Dagblad ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’ van 12 december 2017 waarin werd gerefereerd naar het rapport ‘Grenswerkers in Europa’.

  Lees verder
 • workshop_hcrd_item.png

  Menselijk kapitaal en regionale ontwikkeling

  woensdag, januari 10, 2018

  Afgelopen jaar vond in Maastricht de workshop ‘Human Capital and Regional Development’ plaats. De resultaten van de workshop zijn voor beleidsmakers samengevat in een Factsheet. In dit artikel volgen enkele highlights.

  Lees verder
 • Martin Unfried

  Interview: Een voorstander van het grensoverschrijdend werken

  maandag, januari 8, 2018

  Martin Unfried, ontgrenzer bij het ITEM Expertisecentrum werd door Julian Binn van de Duits-Nederlandse media-site 'AHA24x7' geïnterviewd over zijn kijk op grensoverschrijdende arbeid en zijn taak als 'ontgrenzer'.

  Lees verder
 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Effecten van Duitse tol op grensregio’s nader onderzocht

  vrijdag, december 15, 2017

  De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).

  Lees verder
 • ITEM_Professionele erkenning inzichtelijk gemaakt_September 2017

  Verkrijg inzicht in de richtlijn beroepskwalificaties: Een handzame gids

  dinsdag, december 12, 2017

  ITEM heeft een beknopte gids opgesteld ter verbetering van de leesbaarheid van de richtlijn 2005/36/EC, ook bekend als de richtlijn beroepskwalificaties, waarmee de mogelijkheid geboden wordt om gemakkelijk inzicht te verkrijgen in de structuur en inhoud van de richtlijn.

  Lees verder
 • pixabay-approved

  ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

  dinsdag, december 12, 2017

  Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan. ITEM geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

  Lees verder
 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  vrijdag, december 8, 2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

  Lees verder
 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  maandag, november 13, 2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

  Lees verder
 • ITEM event

  Een frisse wind waait door de grensgebieden

  woensdag, november 8, 2017

  De aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking lijkt steeds sterker te worden binnen de Europese Unie, zegt het Institute for Transnational en Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht. Haar grenseffectenrapportage levert wetenschappelijk inzichten in thema’s die te maken hebben met grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking

  Lees verder
 • Vlaggen_NL_BE_DE

  Beperking heffingskorting in Nederland werkende grenswerkers: getoetst op grenseffecten?

  maandag, oktober 23, 2017

  In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse grenswerkers alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen te laten toepassen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Met name Belgische en Duitse grenswerkers gaan waarschijnlijk van deze maatregel nadeel ondervinden. Kortom, het lijkt erop dat ten aanzien van dit voorstel geen grenseffectentoets heeft plaatsgevonden.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  vrijdag, oktober 13, 2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

  Lees verder
 • ITEM's Martin Unfried aanwezig bij EU Conferentie over grensregio's

  vrijdag, september 22, 2017

  Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

  Lees verder
 • Europese Commissie classificeert ITEM als 'good practice'

  donderdag, september 21, 2017

  In een officieel document van de Commissie's Regionaal Beleid getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om the verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren.

  Lees verder
 • Cover Hoogenboom Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union

  ITEM publicatie over mobiliteitsrechten van studenten en autonomie van nationale hogeronderwijssystemen in de Europese Unie

  woensdag, september 13, 2017

  Het proefschrift ‘Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union’ door Dr. Alexander Hoogenboom, verbonden aan het ITEM Expertisecentrum en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, wordt in oktober 2017 uitgegeven via uitgeverij Brill in de serie ‘Nijhoff Studies in European Union Law’.

  Lees verder
 • Rijksoverheidsvlag_Wikimedia.jpg

  Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  dinsdag, september 12, 2017

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de Minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  ITEM oproep voor deelname aan enquête over internationale migranten in de Euregio Maas-Rijn

  dinsdag, september 5, 2017

  Onderzoekers van de Universiteit Maastricht doen momenteel een oproep aan mensen om deel te nemen aan een enquête om inzicht te krijgen in de redenen voor hooggekwalificeerde internationale migranten om te wonen en/of te werken in Limburg (NL) of de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • marjon

  Benoeming Marjon Weerepas tot bijzonder hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid

  woensdag, augustus 30, 2017

  Op 1 augustus jl. is de bijzondere leerstoel Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid (0,2 fte) ingesteld, met Marjon Weerepas als leerstoelhouder. 

  Lees verder
 • Motorbendes & grenzen

  dinsdag, augustus 22, 2017

  Promovenda Kim Geurtjens doet onderzoek naar het grensoverschrijdende karakter van criminele motorclubs.

  Lees verder
 • Profile CbCM website resized

  Jean Monnet subsidie voor ITEM/ICGI onderzoeksproject over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  dinsdag, augustus 22, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben een subsidie toegewezen gekregen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER. Dit project verruimt een eerder dit jaar gewonnen tender van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) voor een onderzoeksproject van drie jaar over hetzelfde onderwerp. De Jean Monnet-subsidie maakt het mogelijk de tijdspanne waarop het onderzoek toeziet te verlengen naar 20 jaar. Daarmee wordt de periode van 2000-2020 afgedekt. Ook kan daarmee een conferentie op hoog niveau in Brussel georganiseerd worden.

  Lees verder
 • Hannelore Niesten

  Doctoraatonderzoek naar belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon

  dinsdag, juli 18, 2017

  In juli 2017 werd het doctoraatsonderzoek van dr. Hannelore Niesten afgerond. Bij haar verdediging op 12 juli jl. deelde dr. Niesten de resultaten van haar onderzoek en bracht zij aanbevelingen naar voren. Een van de aanbevelingen was een voorstel voor een nieuwe, alternatieve maatstaf voor de toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen voor grensoverschrijdende werknemers. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht / Expertisecentrum ITEM).

  Lees verder
 • Expertisecentrum ITEM denkt mee over Commissievoorstellen omtrent socialezekerheidsstelsels

  maandag, juli 17, 2017

  Expertisecentrum ITEM organiseerde op 16 juni jl. in samenwerking met Europarlementariër Jeroen Lenaers een bijeenkomst naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie omtrent socialezekerheidsstelsels. Europa Decentraal maakte een schets van de situatie en deed verslag van de bijeenkomst.

  Lees verder
 • Doctoraat werkt fiscale belemmeringen weg voor EU-burgers die over grens werken

  maandag, juli 17, 2017

  Op 12 juli jl. vond de verdediging van het doctoraatproefschrift van dr. Hannelore Niesten (dubbeldoctoraat UHasselt/UM) plaats. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht). Over het doctoraatsproefschrift met als thema fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de EU plaatste de Universiteit Hasselt een artikel.

  Lees verder
 • Voorbij de vluchtelingencrisis

  maandag, juli 3, 2017

  ITEM-onderzoekers reflecteren vanuit hun discipline op de 'vluchtelingencrisis' in Europa.

  Lees verder
 • Luxemburgse grens

  Obstakels wegnemen voor grenswerkers. Hoe doe je dat?

  donderdag, juni 29, 2017 Lees verder
 • Observant © Joey Roberts

  Mythe: Vanuit Brussel worden alleen maar vervelende maatregelen opgelegd

  vrijdag, juni 23, 2017

  Jurist en wetenschappelijk coördinator bij het ITEM Expertisecentrum Dr. Alexander Hoogenboom in weekblad Observant over de stelling dat vanuit de EU alleen maar vervelende maatregelingen worden opgelegd en waarom die misvatting blijft bestaan.

  Lees verder
 • Hoogenboom ELFA award

  ITEM's Alexander Hoogenboom winnaar van ELFA Award 2016

  dinsdag, april 25, 2017

  ITEM’s wetenschappelijk coördinator, dr. Alexander Hoogenboom, heeft de 'eerste plaats' verdiend in de proefschriftcompetitie over Europees recht van de ELFA 2016 voor zijn proefschrift 'Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union'. De prijs werd uitgereikt tijdens ELFA's jaarlijkse algemene vergadering en conferentie 2017 in Brno, Tsjechië.

  Lees verder
 • Grenseffectenrapportage samenvatting Vera van Vliet

  De ITEM Grenseffectenrapportage: Basis voor Actie

  donderdag, april 20, 2017

  Na de succesvolle afronding van de Grenseffectenrapportage in 2016, worden de dossiers opgevolgd en zijn de onderwerpen voor de rapportage van 2017 geselecteerd.

  Lees verder
 • CbCM foto Biermeyer Meyer verkleind

  ITEM/ICGI start nieuw onderzoeksproject over grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU

  dinsdag, april 11, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben recent een tender van het Europees Vakbondsinstituut gewonnen voor een onderzoeksproject van drie jaar over grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER-landen.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Vergelijken blijft moeilijk: studie naar de definities en succesindicatoren van de grensoverschrijdende EURES-samenwerking

  maandag, april 3, 2017

  Een nieuwe ITEM-studie naar de definities en processen van grensoverschrijdende arbeidsvoorziening in opdracht van EURES en de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Pixabay office-1209640_1280 verkleind

  Onderzoek naar grensoverschrijdende stages in de Euregio Maas-Rijn

  vrijdag, maart 31, 2017

  Expertisecentrum ITEM is gestart met een onderzoeksproject over grensoverschrijdende stages in de Euregio Maas-Rijn. In opdracht van de Euregio Maas-Rijn en EURES zal het onderzoek onder leiding van ITEM's ontgrenzer worden uitgevoerd in de periode maart 2017 t/m juli 2017.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Aankondiging ITEM Promovendibundel 'Beyond the refugee crisis'

  vrijdag, maart 24, 2017

  Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM heeft een promovendibundel gepubliceerd over de vluchtelingencrisis. De bundel is geschreven door ITEM promovendi en bestaat uit aparte bijdragen waarin ieder van hun de vluchtelingenthemathiek vanuit hun eigen intressegebied benadert.  Daarmee komen thema’s aan bod die uiteenlopen van migratierecht en crimineel gedrag tot sociale zekerheid.

  Lees verder
 • blogs eu vlag vierkant

  ITEM adviseert in de zaak Stichting We Gaan Ze Halen tegen de Staat der Nederlanden

  vrijdag, maart 10, 2017

  Ingevolge twee Besluiten van de Raad van de Europese Unie uit 2015 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht een bepaald aantal asielzoekers, wier verzoek om asiel een hoge kans op slagen heeft, van Italië en Griekenland over te nemen en te herplaatsen naar het eigen grondgebied. Voor Nederland volgt uit de Besluiten dat het 8712 asielzoekers moet herplaatsen en opvangen. Tot op heden is deze herplaatsing echter beperkt gebleven tot 1487 personen. In het kader van deze zaak is Expertisecentrum ITEM verzocht deskundig advies te geven inzake de rechtstreekse werking van de betrokken besluiten naar Europees recht.

  Lees verder
 • NDFR feb 2017 Anouk Bollen

  Interview Anouk Bollen-Vandenboorn in NFDR Exclusief

  dinsdag, maart 7, 2017

  Op 17 januari jl. gaf prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht aan de Universiteit Maastricht en directeur van ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility) een interview aan economisch journalist drs. Freek Andriesse. Het interview werd geproduceerd in opdracht van Sdu (NDFR).

  Lees verder
 • Minister Ploumen bezoekt ITEM

  Minister Ploumen bezoekt ITEM

  dinsdag, februari 21, 2017

  Op dinsdag 20 februari bezocht minister Ploumen het expertisecentrum ITEM, gevestigd in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UM.

  Lees verder
 • dreamstimefree_3920430_deduct_tax.jpg

  Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de X-case omtrent recht op hypotheekrenteaftrek

  maandag, februari 13, 2017

  Het Europese Hof van Justitie heeft arrest gewezen in de X-zaak waarin een in Spanje wonende belastingplichtige beroep deed op zijn recht op hypotheekrenteaftrek.

  Lees verder
 • LAW_pensioen_seminar_2017.dscf1284.jpg

  Boeiend en succesvol 6e Pensioenseminar

  maandag, februari 13, 2017

  Op 30 januari vond het 6e Pensioenseminar plaats met als thema ‘De pensioenmarkt wikt, de fiscaliteit beschikt. Worden de neveneffecten door u onderkend?’.

   

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Nieuw ITEM-onderzoeksproject over meertaligheid op de werkvloer

  donderdag, februari 9, 2017

  25 jaar geleden werd in Maastricht de geboorteakte van de Europese Unie ondertekend. Een historisch moment dat de Limburgse hoofdstad internationaal op de kaart heeft gezet. Toch zouden Maastricht en Limburg nog veel meer van ‘Europa’ kunnen profiteren dan nu. Taal vormt echter nog altijd een obstakel. Een nieuw project van onderzoeksinstituut ITEM zoomt hier op in.

  Lees verder
 • Resolutie "Verdieping van de Europese samenwerking aan de Limburgs-Duitse binnengrens"

  vrijdag, januari 27, 2017

  Deutsch-Niederlandische Gesellschaft zu Aachen: Resolutie van burgers wonend in de grensregio’s van de provincie Limburg en de Duitse deelstaat

  Nordrhein Westfalen zoals vastgesteld in de Kloosterbibliotheek van Wittem d.d. 4 en 5 maart 2016.

  Lees verder
 • ITEM Grenseffectenrapportage Enquete

  Onderzoek ITEM grenseffectenrapportage 2017 - oproep

  dinsdag, januari 24, 2017

  ITEM voert onderzoek uit naar actuele transnationale en grensoverschrijdende problematieken. Een van de kernactiviteiten is het onderzoeken van de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving in de grensregio en om deze aan het licht te brengen door middel van de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage. ITEM maakt elk jaar opnieuw een selectie van de belangrijkste onderwerpen die het meest geschikt zijn voor onderzoek en nauwkeurige analyse, op basis van input van belanghebbenden. Dossier suggesties kunnen tot en met 25 januari 2017 aangeleverd worden.

  Lees verder
 • ITEM Stagiaires gezocht

  Stageplaatsen beschikbaar bij ITEM per februari 2017

  donderdag, december 22, 2016

  Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM is per februari 2017 op zoek naar versterking van haar team in de vorm van:  Stagiaire communicatie; Stagiaire 'Event organizer ITEM'; Stagiaire (1.0 fte) (Monitoring Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling).

  Lees verder
 • Inauguratie prof. Bollen-Vandenboorn - Grensoverschrijdende fiscale organisatie van pensioen

  dinsdag, december 20, 2016

  Op vrijdag 16 december 2016 aanvaarde Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn de unieke leerstoel ‘Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht’. De beelden van de oratie van Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, getiteld 'Grensoverschrijdende fiscale organisatie van pensioen' zijn nu beschikbaar.

  Lees verder
 • Featured Konferenz Grenzüberschreitende Zusammenarbeit an der deutschen Außengrenze - 12-13 December 2016 Martin Unfried ITEM expertisecentrum © Euro-Institut

  ITEM's Martin Unfried presenteert Grenseffectenrapportage 2016 in Berlijn

  dinsdag, december 20, 2016

  Martin Unfried, ontgrenzer bij expertisecentrum ITEM heeft bij de Conferentie "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit an der deutschen Außengrenze - Herausforderungen, Hindernisse und Entwicklungschancen" in Berlijn op 12 en 13 december 2016 de ITEM Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd.

  Lees verder
 • Social dumping beter te bestrijden met vernieuwen detacheringsrichtlijn?

  donderdag, december 15, 2016 Lees verder
 • ITEM’s Alexander Hoogenboom wint Ius Commune Prijs

  vrijdag, december 9, 2016

  Alexander Hoogenboom, wetenschappelijk coördinator bij ITEM, is de winnaar van de Ius Commune Prijs van 2016. Alexander Hoogenboom won de Ius Commune Prijs 2016 voor zijn paper ‘In Search of a Rationale for the EU Citizenship Jurisprudence’. De prijs werd uitgereikt bij het 15e Ius Commune Congres op 24 november 2016.

  Lees verder
 • ITEM start haalbaarheidsstudie ‘grensregionale beroepenkaart’

  donderdag, oktober 27, 2016

  Een van de obstakels uit de Grenseffectenrapportage 2016 is de erkenning van beroepskwalificaties. ITEM kondigt daarom aan een haalbaarheidsstudie te gaan uitvoeren naar een “grensregionale beroepenkaart”. De uiteindelijke “grensregionale beroepenkaart” kan een instrument zijn om erkenningsprocedures speciaal voor grensregio’s te versnellen en vereenvoudigen.

  Lees verder

Evenementen

Blogs

Volg ITEM op Twitter!

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility / ITEM

Twitter | LinkedIn