Onderzoeksinstituten

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.
 

 @ITEM_UM  |   ITEM LinkedIn  |  Meld u aan voor de ITEM nieuwsbrief 

Nieuws

 • Grenseffectenrapportage 2022: aangekondigde onderwerpen

  woensdag, juni 8, 2022

  De onderwerpen voor de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van ITEM voor 2022 zijn geselecteerd en de onderzoeksfase vordert goed. De eindverslagen zullen worden gepresenteerd tijdens de ITEM jaarconferentie op 18 november 2022.

  Lees verder
 • Nieuwe brochure geeft wegwijs voor zelfstandigen over de grens

  vrijdag, maart 25, 2022

  Grensoverschrijdend ondernemen in de Euregio Maas-Rijn (EMR), dat wil zeggen ondernemen in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland, biedt veel kansen. Maar wat zijn de algemene vereisten voor het starten als bedrijf in de verschillende landen? Waar moet ik op letten als ondernemer? Dit soort vragen en meer worden behandeld in de nieuwe brochure ‘Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Nederland en Duitsland’.

  Lees verder
 • (Zeer) mobiele werkende in de creatieve sector in de Euregio Maas-Rijn (EMR) – Hoe creëer je een goede fit?

  vrijdag, februari 18, 2022

  Deze kwestie is op 17 februari 2022 besproken door het Expertisecentrum ITEM met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde advies- en grensinformatiediensten in de culturele sector, alsmede van de politiek en (lokale) overheden van de EMR. In succesvolle samenwerking met de ZZP-fabriek, het GrenzInfoPunt Aken-Eurode (GIP) en de coöperatie Smart werd in het kader van het Interreg V youRegion-project een online expertmeeting in rondetafel-formaat georganiseerd.

  Lees verder
 • ITEM zet thuiswerkrechten grensarbeiders op de kaart

  dinsdag, februari 1, 2022

  De Universiteit Maastricht (UM) ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn. De grenzen zijn nauwelijks zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat ze geen rem kunnen zetten op de ontwikkeling van de regio. De UM zet zich in om deze belemmeringen zichtbaar te maken en op basis van wetenschappelijk onderzoek een discussie op gang te brengen om wet- en regelgeving in Europa aan te passen.

  Lees verder
 • survey_social_media_nl_without_links.jpg

  Enquête - ITEM Grenseffectenrapportage 2022

  donderdag, december 16, 2021

  De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.

  Lees verder
 • thumb_item_jc_2021.png

  Terugblik ITEM Jaarconferentie 2021: Grensregio's versterken - meer dan ooit?

  dinsdag, december 7, 2021

  >Het belang van grensoverschrijdende samenwerking manifesteert zich meer dan ooit tijdens de coronapandemie. Multi-level governance vormt het fundament bij het maken van vervolgstappen; elkaar opzoeken en relaties bestendigen in alle lagen, zowel in bestuur, politiek als praktijk. Dit bleek tijdens de ITEM jaarconferentie van 19 november jl. met als centraal thema de geleerde lessen, kansen en uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking. Bekijk ook de video-terugblik

  Lees verder
 • ITEM Grenseffectenrapportage 2021 gepubliceerd

  vrijdag, november 19, 2021

  Als gevolg van de Coronacrisis zijn ook veel grensarbeiders gedwongen in hun eigen land te werken. Hun is gevraagd de grens niet over te steken om naar hun kantoor in het buurland te komen. Op dit moment is dat alleen mogelijk omdat de Nederlandse, Belgische en Duitse regering speciale vrijstellingen van bepaalde regels zijn overeengekomen tot de rest van dit jaar. Anders zouden deze grensarbeiders te maken krijgen met ingrijpende veranderingen met betrekking tot hun socialezekerheidsbijdragen, belastingen en gezondheidszorg. Maar wat als regeringen en werkgevers voortaan permanent gaan stimuleren dat werknemers meer dagen thuis werken? ITEM is erachter gekomen dat dit enorme gevolgen zou hebben voor grensoverschrijdende arbeid als de wetgeving niet dienovereenkomstig verandert. Dit is een van de vier cases van het onderzoek naar grenseffecten van dit jaar.

  Lees verder
 • Grensbewoner centraal en grensbestuurder meer positie

  donderdag, oktober 21, 2021

  Op 13 oktober j.l. was de start van het eerste gezamenlijke ITEM/HNP side event tijdens de Europese week van Regio’s en Steden in het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. Multilevel governance in praktijk was geagendeerd en dat werd het ook.

  Lees verder
 • zimmerman

  Succesfactoren voor grensoverschrijdende vastgoedtransacties: informatievoorziening en geduld

  dinsdag, juni 8, 2021

  Bij de complexe procedures van regels en formaliteiten die in de wereld van vastgoedtransacties gelden, kan men zich afvragen: welke hindernissen kan ik ondervinden? In haar proefschrift onderzocht Katja Zimmermann de werking en obstakels van verschillende landregistratiesystemen. Haar onderzoek resulteerde in weloverwogen voorstellen ten behoeve van de facilitering van grensoverschrijdende vastgoedtransacties.

  Lees verder
 • fiscale_kwalificatie_buitenlandse_socialezekerheidstelsels.png

  ITEM-speerpunt is opgepakt: aanvulling op het Nederlandse kwalificatiebeleid ten aanzien van Duitse sociale verzekeringen

  woensdag, februari 17, 2021

  Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft de richtlijn omtrent het fiscale kwalificatiebeleid van buitenlandse socialezekerheidsregelingen geactualiseerd. Onder meer de aanvulling betreffende bepaalde Duitse sociale verzekeringen is volgens expertisecentrum ITEM een positieve ontwikkeling, welke in lijn ligt met haar visie en inspanningen omtrent grensoverschrijdende pensioenregelgeving. De fiscale behandeling van onder meer vrije beroepen en beroepsmilitairen komt hierbij aan bod.

  Lees verder
 • Enquête - ITEM Grenseffectenrapportage 2021

  donderdag, december 17, 2020

  De rondvraag over de aankomende grenseffectenrapportage is hierbij van start! Mis de kans niet om uw ervaringen met ITEM te delen! U kunt tot en met 18 januari 2020 uw dossiersuggestie indienen.

  Lees verder
 • Law_heidi_gulix

  Uitbreiding van de DigiD toegang maakt het leven makkelijker voor grenswerkers

  dinsdag, december 15, 2020

  Stel je voor: je woont in België en werkt al tientallen jaren in Nederland. Even vanaf de bank op je laptop je pensioen inzien gaat niet. Je hebt namelijk geen recht op een DigiD. En dus moet je bellen, een afspraak maken en langsgaan op kantoor. Drie weken later heb je je overzicht. Dat kan anders, vond ook Alexander Hoogenboom.

  Lees verder
 • item_cross_border_impact_assessment_print.jpg

  ITEM Grenseffectenrapportage 2020 gepubliceerd!

  vrijdag, november 20, 2020

  In grensregio’s lijkt de nationale aanpak van de corona-crisis soms absurd. Dit blijkt uit de Grenseffectenrapportage 2020 die expertisecentrum ITEM vandaag publiceert. Het onderzoek naar de grensoverschrijdende coördinatie, of niet-coördinatie, van de crisisrespons tijdens de 'eerste golf' van de COVID-19-pandemie is een van de zes dossiers waarin de impact van beleid en wetgeving op grensoverschrijdende regio's wordt onderzocht.

  Lees verder
 • Riviera

  Verdere stap op weg naar ongehinderd genieten van grensoverschrijdend pensioen

  donderdag, oktober 15, 2020

  Minister Koolmees Kamervragen heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven. Dit betreft een casus waarin ITEM, samen met Adviseur Grensarbeid voor het lid van Europees Parlement, zich heeft ingezet ten faveure van personen die in het buitenland een pensioenuitkering krijgen. De huidige aanpak geeft gehoor aan eerdere ITEM-aanbevelingen en zet zoden aan de dijk op weg naar het onbelemmerd genieten van grensoverschrijdende pensioenbetalingen.

  Lees verder
 • DigiD de grens over: Grensarbeiders nu in staat DigiD aan te vragen

  dinsdag, september 29, 2020

  DigiD staat bekend als het snelle en eenvoudige identificatiesysteem voor digitale toegang tot overheidswebsites. Het is echter gebleken dat grensarbeiders in het verleden, tot veel spijt, uitgesloten werden van deze service. Althans tot nu. Conform de uitspraak van de Raad van State heeft de Nederlandse regering de DigiD-voorziening officieel verruimd, waardoor grensarbeiders vanaf heden in staat zijn een DigiD aan te vragen. ITEM bericht hoe dit besluit tot stand is gekomen en wat het betekent.

  Lees verder
 • ITEM kapoenstraat

  Een frisse start voor ITEM

  dinsdag, september 15, 2020

  Sinds augustus 2020 is ITEM een blokje om gegaan en verhuisd naar een prachtig historisch pand aan de Kapoenstraat te Maastricht. Bovendien heeft ITEM sinds het voorjaar een nieuwe coördinator, Pascal Vossen, die het dagelijks bureau leidt.

  Lees verder
 • pixabay_565879_helicopter_rescue_emergency_medical_verkleind.jpg

  PANDEMRIC onderzoekt het profijt van euregionale samenwerking tijdens (gezondheids)crises

  donderdag, september 10, 2020

  Discoördinatie van nationale overheden aan het begin van de COVID-19-uitbraak veroorzaakte talloze knelpunten in de grensregio’s, welke nadelig bleken voor euregionale samenwerking. Het PANDEMRIC-project (Interreg V-A Euregio Maas-Rijn), gericht op het bevorderen van de Euregionale samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg, biedt mogelijk kansen voor optimale grensoverschrijdende crisismanagement.

  Lees verder
 • Lady is looking at her smartphone

  Pensioenfonds ABP geeft navolging aan ITEM-aanbeveling

  dinsdag, juli 28, 2020 Lees verder
 • greyscale-photography-of-person-wearing-academic-dress

  Onduidelijk of je met je diploma in een ander EU-land aan de slag kan

  donderdag, mei 28, 2020

  In een ideale Europese Unie zou iedereen moeten kunnen werken en studeren in een lidstaat naar keuze. Dit is in de praktijk toch lastig, blijkt uit onderzoek van jurist Lavinia Kortese, onderzoeker bij ITEM  Lavinia dook in het doolhof aan regels en heeft aanbevelingen geschreven die de mobiliteit in de EU ten goede komen.

   

  Lees verder
 • item

  Aantal grenswerkers dreigt buiten steunmaatregels van overheid te vallen

  maandag, mei 25, 2020

  ITEM, gespecialiseerd in onderzoek naar het effect van nationale en Europese wetgeving voor de grensstreek, vergeleek de Nederlandse, Duitse en Belgische steunmaatregels voor zelfstandige ondernemers. En wat blijkt zelfstandige ondernemers die in Nederland werken, maar in België of Duitsland wonen, vallen buiten de boot. Hun advies: volg het Belgische model.

  Lees verder
 • item_rapportage_2020

  Grenseffectenrapportage 2020: Corona beheerst vooral de grensoverschrijdende situatie

  vrijdag, maart 20, 2020

  De belangrijkste taak van ITEM is grensbelemmeringen in de EU wegnemen. Daarom brengen we jaarlijks een uitvoerige rapportage uit over welke als de belangrijkste thema’s worden beschouwd die belemmeringen zouden kunnen creëren.

  Lees verder
 • nieuwsbericht_pensioen_seminar_2020.dscf1012.jpg

  De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?

  woensdag, februari 12, 2020

  Op 27 januari 2020 vond de negende editie plaats van het Maastricht Pensioenseminar. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside In - De oude dag: een nieuwe rol voor de pensioensector op weg naar meer welvaart, of naar meer welzijn?'.

  Lees verder
 • laptop office

  Discriminatie bij toegang tot online overheidsdiensten mag niet van de rechter

  dinsdag, januari 14, 2020

  Een Belgische inwoner heeft met hulp van Expertisecentrum ITEM met succes een zaak aangespannen omdat ze geen DigiD kreeg.

  Lees verder
 • Child_drawing_item_notebook

  Een tweede categorie gedupeerden bij de kinderopvangtoeslag: de beurspromovendi

  dinsdag, december 17, 2019

  Aangezien beurspromovendi niet door de universiteit betaald worden maar hun financiering via een externe (buitenlandse) beurs krijgen, hebben ze in Nederland geen recht op een kinderopvangtoeslag.

  Lees verder
 • ITEM

  Provincie Limburg steunt ITEM met 3 miljoen euro

  vrijdag, december 13, 2019

  De provincie Limburg ondersteunt expertisecentrum ITEM de komende 5 jaar met 3 miljoen euro.

  Lees verder
 • banner_survey_2020nl_item

  Enquête – ITEM Grenseffectenrapportage 2020

  vrijdag, december 13, 2019

  De rondvraag over de aankomende grenseffectenrapportage is gestart!

  Lees verder
 • ITEM jaarconferentie

  ITEM jubileumconferentie ‘Bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking’ groot succes

  dinsdag, november 26, 2019

  Op 21 en 22 november vond de vijfde jaarconferentie, een jubileum editie dus, van ITEM plaats in Enschede. Beleidsmakers, politici en wetenschappers kwamen samen om te bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking.

  Lees verder
 • kaft item 2019

  ITEM laat opnieuw noodzaak van een goede beoordeling van de grensoverschrijdende effecten zien

  woensdag, november 20, 2019

  De ITEM Grenseffectenrapportage 2019 is gepubliceerd. Het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility / ITEM geeft met haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage meer inzicht in Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven

  Lees verder
 • europe-map

  Werken aan de andere kant van de grens: een bureaucratisch doolhof

  vrijdag, november 8, 2019

  Het vrije verkeer van werknemers is een belangrijk idee waarop de EU is gebouwd. Maastricht University onderzoeker Bastiaan Didden onderzocht hoe het vrije verkeer van werknemers in Nederland, België en Duitsland in de praktijk werkt. Hij onderzocht hoe de EU-grenzen van invloed zijn op pensioenen, sociale zekerheid en belastingen bij het werken over de grens.

   
  Lees verder
 • bag briefcase passport

  ITEM-onderzoeker medeauteur van het WODC-onderzoek naar migratie asielvergunninghouders

  vrijdag, november 1, 2019

  Op donderdag 10 oktober is een rapport over migratie van asielvergunninghouders gepubliceerd door het Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit rapport is mede geschreven door Marloes de Hoon, een promovendus die onderzoek doet naar mobiliteit van vluchtelingen onder de paraplu van het Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit (ITEM) van de Universiteit Maastricht, en verbonden is aan het CBS. Het rapport is geschreven in samenwerking met Arjen Leerkes, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker aan het WODC.

   

  Lees verder
 • f

  Succesvolle afronding van het B-solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen".

  dinsdag, oktober 29, 2019

  Het B-solutions project 'Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen' is succesvol afgerond met de lancering van de eerste roadmaps en factsheets.

  Lees verder
 • mobility

  Schritt für Schritt - Stukje bij beetje

  donderdag, oktober 10, 2019

  Elektrische mobiliteit is de toekomst? Volgens ITEM-onderzoeker Martin Unfried is dat zeker het geval!

  Lees verder
 • s

  Een terugblik op het MoveS seminar

  donderdag, oktober 3, 2019

  Op 23 september 2019 vond het MoveS seminar Netherlands plaats in Maastricht. Het thema van dit seminar was “Freedom of movement in the Euregion Meuse-Rhine” en werd gezamenlijk georganiseerd door MoveS, prof. Anne Pieter van der Mei en Expertisecentrum ITEM.

  Lees verder
 • s

  Impact WNRA vanaf 2020*

  donderdag, september 5, 2019

  Werkt u bij een Nederlandse universiteit of academisch ziekenhuis en tegelijkertijd ook over de grens in België of Duitsland? Dan gaan er mogelijk wijzigingen optreden in uw sociaalzekerheidssituatie ten gevolge van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die ingaat op 1 januari 2020.

  Lees verder
 • ITEM evalueert eerste vijf jaar

  dinsdag, augustus 27, 2019

  ITEM vierde haar vijfde verjaardag op 23 augustus 2019.

  Lees verder
 • Grensoverschrijdende samenwerking: North Sea Port

  dinsdag, augustus 20, 2019

  De Nederlandse en Vlaamse overheid na een eerste inventarisatie door ITEM besloten om verder te kijken naar mogelijke oplossingen voor grensbarrières voor het grensoverschrijdende North Sea Port.

  Lees verder
 • Brief van de Eerste Kamer: grensoverschrijdende effectbeoordeling door ITEM als instrument om grensproblemen te helpen voorkomen

  woensdag, juli 3, 2019

  In een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, verwijst de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer naar de grensoverschrijdende effectbeoordeling, die wordt uitgevoerd door ITEM, als een instrument om grensproblemen te helpen voorkomen.

  Lees verder
 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Derde report over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU gepubliceerd

  donderdag, juni 27, 2019

  Het derde rapport van het ITEM/ICGI-project "Grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de Europese Unie" is nu gepubliceerd. Het verslag bouwt voort op de eerdere rapportage over grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten en bevat een uitgebreide rapportage per land om een vollediger beeld te geven van de grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU.

  Lees verder
 • SMEs hiring highly-skilled workers

  ITEM krijgt SWOL-subsidie toegekend voor grensoverschrijdend onderzoek door studenten

  maandag, juni 24, 2019

  Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft een beurs van 5000 euro toegekend aan bachelor studenten voor het uitvoeren van onderzoek naar de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Nederlandse grensprovincies Limburg en Drenthe.

  Lees verder
 • Autobahn

  Duitse “Autobahnvignet” in strijd met EU recht – ITEM onderzoek bevestigd

  dinsdag, juni 18, 2019

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie stopt de geplande heffing. Onderzoekinstituut ITEM heeft al twee jaar geleden in een onderzoek in het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage geconcludeerd dat de Duitse Autobahn tolheffing juridisch betwistbaar is en in strijd is met het Europees recht.

  Lees verder
 • /

  Advocaat-Generaal van HvJ-EU is voor Nederlandse sociale voorzieningen bij Duitse mini-jobs

  maandag, mei 27, 2019

  De Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie (hierna: A-G) E. Sharpston is tot de conclusie gekomen dat Nederlandse grensarbeiders woonachtig in Nederland en werkzaam in zogeheten mini-jobs in Duitsland, toch in Nederland recht hebben op AOW en kinderbijslag. 

  Lees verder
 • s

  Zuid-Limburg: grenzen remmen de regio af

  maandag, mei 27, 2019

  Naar aanleiding van De Atlas voor Gemeenten 2019   werd duidelijk dat Zuid-Limburg potentie heeft. Niet zomaar potentie, maar zelfs het vermogen heeft om uit te groeien tot “een topregio met een van de grootste (EU) regionale economieën van Nederland”. Zo luidt een passage uit de onlangs verschenen samenwerkingsagenda Zuid-Limburg . Afgelopen vrijdag werd ITEM promovendus Stefan Bemelmans geïnterviewd door RTV Limburg over mogelijke grensbarrières die Zuid-Limburg van groei zouden kunnen weerhouden.

  Lees verder
 • ITEM Europe Student Debate

  Studentendebat: Ga stemmen voor Europa

  maandag, mei 20, 2019 Lees verder
 • Grensoverschrijdende samenwerking een ‘must’

  donderdag, mei 16, 2019

  Aan de vooravond van de Dag van Europa, ter viering van de bewustwording en samenwerking in Europa, ondertekenden ITEM (UM) en UHasselt hun samenwerkingsconvenant.

  Lees verder
 • north

  ITEM onderzoek onderbouwing voor innovatief traject Vlaanderen-Nederland

  zaterdag, mei 11, 2019

  Op woensdag 8 mei, is een innovatief project om grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren door Vlaams minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops gelanceerd. Hierbij wordt onderzocht hoe vergunningen, procedures en overige relevante regelgeving beter op elkaar afgestemd kan worden om zo grensoverschrijdende infrastructuur te stimuleren. Het initiatief werd onderbouwd door een eerste inventarisering over de situatie van North Sea Port, een gefuseerd Belgisch-Nederlands bedrijf

  Lees verder
 • ..

  ITEM en UHasselt doen samen grensoverschrijdend onderzoek

  dinsdag, mei 7, 2019

  Op 8 mei ondertekenen het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van de Universiteit Maastricht (UM) en de UHasselt  in aanwezigheid van de gouverneurs van de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van grensoverschrijdend onderzoek.  

  Lees verder
 • jacques

  Jacques Michel Bloi gestart bij ITEM als adviseur externe betrekkingen

  maandag, mei 6, 2019

  Kandidaat voor de Europese verkiezingen, Jacques Michel Bloi is gestart als adviseur externe betrekkingen bij Expertisecentrum ITEM van Universiteit Maastricht. Jacques Michel Bloi zal zich gaan inzetten als vertegenwoordiger van ITEM om derhalve een link te formeren tussen wetenschap, politiek en beleid. Hierbij zal voornamelijk de focus liggen op de Duitse contacten. 

  Lees verder
 • studiereis

  ISoP 2019: het Zwitserleven-gevoel

  donderdag, april 25, 2019

  Van 7 april 2019 tot en met 10 april 2019 reisden tien studenten van Maastricht University en Tilburg University met zeven begeleiders af naar Zwitserland om daar inzichten op te doen van het Zwitserse pensioenstelsel door het International Study on Pensions (ISoP) bij te wonen. Tijdens deze studiereis presenteerde ITEM promovendus Sander Kramer zijn promotieonderzoek 'Towards cross-border pension information provision: pensions, taxes and securing pension adequacy'

  Lees verder
 • item north sea port

  ITEM presenteert onderzoeksresultaten aan Belgische ambassadeur in Nederland

  donderdag, april 18, 2019

  ITEM onderzoeker Martin Unfried presenteerde op 17 April de onderzoeksresultaten van het project North Sea Port aan de Belgische ambassadeur te Nederland, de heer Dirk Achten. 

  Lees verder
 • montebovi

  Hoe ook Nederlandse grensarbeiders van export WW-uitkeringen kunnen profiteren

  dinsdag, april 16, 2019

  In de media verschenen eind maart – begin april weer enkele verontrustende berichten over de geplande wijzigingen in de werkloosheidsregelingen in de Europese verordening over sociale zekerheid en het mogelijke misbruik van Nederlandse uitkeringen door buitenlandse werknemers.

  In dit bericht zetten we de feiten kort op een rijtje. Welke wijzigingen liggen op tafel in Europa? Wat bepaalt de Nederlandse werkloosheidswetgeving? Kloppen de krantenkoppen en vertellen de (Nederlandse) politici het hele verhaal?

  Lees verder
 • Bekendmaking dossiers ITEM Grenseffectenrapportage 2019

  vrijdag, april 12, 2019

  De dossiers voor de ITEM Grenseffectenrapportage van 2019 zijn bekend. De grenseffectenrapportage is een van ITEM’s kernactiviteiten, waarin wordt onderzocht wat de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving zijn op de grensregio’s.

  Lees verder
 • martin unfried bas eickhout

  ITEM's Martin Unfried in debat met "Spitzenkandidat" Bas Eickhout (MEP)

  dinsdag, april 9, 2019

  Op 29 april hebben de officiële kandidaten voor de president van de Europese Commissie in Maastricht gedebatteerd in het kader van de campagne voor de Europese verkiezingen die in mei van dit jaar (23-26 mei) worden gehouden. Dit Maastrichtse debat werd in de hele Europese Unie rechtstreeks uitgezonden. Tijdens dit 90 minuten durende evenement waren de koplopers voor de functie van President van de Europese Commissie aanwezig.

  Lees verder
 • B-Solutions Project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions”

  donderdag, april 4, 2019

  The project “Roadmap and factsheet for the recognition of qualifications for highly demanded professions” is aimed at creating two practical documents per highly demanded profession aimed at boosting cross-border mobility and employability by improving recognition. The project was submitted by the Province of Limburg (NL) as lead applicant and is carried out by the ITEM Expertise Centre.

  Lees verder
 • Infringement Procedures

  De Richtlijn Beroepskwalificaties: Drie jaar na implementatie, geen naleving?

  donderdag, maart 28, 2019

  In de EU wordt de mobiliteit van veel professionals geregeld door de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Het instrument is in 2005 ingevoerd en in 2013 aangepast. Ondanks dat de richtlijn op 18 januari 2016 geïmplementeerd moest worden, laat de richtlijn nog veel te wensen over. Op 7 maart 2019 heeft de Commissie daarom een groot aantal inbreukprocedures tegen de lidstaten ingeleid wegens onjuiste omzetting van de richtlijn.

  Lees verder
 • Kinderopvangtoeslag voor elke promovendus

  woensdag, maart 20, 2019

  Inmiddels zijn meerdere gevallen bekend: beurspromovendi waaraan geen kinderopvangtoeslag wordt verleend. Onlangs heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen beantwoord over het recht op kinderopvangtoeslag voor promovendi. In deze beantwoording sluit zij aan bij de bekende argumenten van de Belastingdienst. Expertisecentrum ITEM trekt deze argumenten in twijfel op basis van Europees recht.

  Lees verder
 • item

  ITEM brengt wetenschap, politiek en praktijk samen

  dinsdag, februari 12, 2019

  Op 28 januari vond de achtste editie plaats van het Pensioenseminar Maastricht. Het thema van de bijeenkomst was 'Pensioen: Outside in – Pensioen in Europa: Nederland de laatste dinosaurus?'.

  Lees verder
 • 'Kansen in grensregio's moeten beter worden benut'

  woensdag, januari 30, 2019

  Het Grenzeloos Ondernemen Magazine Kerkrade interviewde Matthijs Huizing, adviseur externe betrekkingen van ITEM over het belang van het benutten van kansen in grensregio’s.

  Lees verder
 • 'Meer samenwerking nodig in euregionale dienstverlening voor hoogopgeleide nieuwkomers'

  dinsdag, januari 22, 2019

  Er vindt weinig structurele grensoverschrijdende samenwerking plaats tussen organisaties in de Euregio Maas-Rijn (EMR) die diensten aanbieden aan nieuwkomers. De bestaande samenwerking lijkt zich te beperken tot sporadische uitwisseling van informatie, zo concludeert ITEM (Universiteit Maastricht) in het rapport ‘Inventory of Services and Activities for Newcomers in the Euregion Meuse-Rhine’. ​

  Lees verder
 • Effectiever aanpakken van juridische grensobstakels

  donderdag, januari 17, 2019

  Welk soort juridisch instrument kan een effectieve oplossing bieden voor de provincie Limburg om grens-specifieke juridische problemen beter aan te kunnen pakken? Het onderzoeksrapport Statuut voor Limburg geeft hierop antwoord. Het rapport is uitgevoerd door expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht in opdracht van de Provincie Limburg.

  Lees verder
 • ITEM: Minder administratieve rompslomp voor gepensioneerden in buitenland

  maandag, januari 14, 2019

  Gepensioneerden die binnen de EU emigreren en hun pensioen willen blijven ontvangen, moeten periodiek een levensbewijs insturen naar verschillende instanties. In de praktijk betekent dit dat een gepensioneerde meerdere keren per jaar op eigen kosten naar bevoegde autoriteiten moet reizen om de juiste documenten te laten authentificeren. ITEM wil deze administratieve rompslomp verminderen.

  Lees verder
 • ‘Buitenlandse beurspromovendi moeten kinderopvangtoeslag krijgen’

  donderdag, januari 10, 2019

  Hebben buitenlandse onderzoekers in Nederland recht op kinderopvangtoeslag? Expertisecentrum ITEM deed onderzoek naar een casus en concludeerde dat de Belastingdienst niet voldoende rekening houdt met de Europese regels. ITEM heeft de zaak ingediend bij de rechtbank, die naar verwachting binnenkort uitspraak doet.

  Lees verder
 • marjon

  Lange weg te gaan voor fiscale oplossingen bij grensoverschrijdende arbeid

  vrijdag, december 21, 2018

  Hoewel in de afgelopen jaren verschillende maatregelen zijn genomen om problemen bij grensoverschrijdende arbeid op te lossen, is harmonisatie van fiscaliteit en sociale zekerheid tussen landen nog steeds een brug te ver. Dat stelt prof. dr. Marjon Weerepas in haar oratie getiteld ‘Grenswerkers: coördineren, niet omdat het niet kan, maar omdat het moet?’. Hiermee aanvaardde zij op 21 december het ambt van bijzonder hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

  Lees verder
 • ITEM annual conference

  Toekomstige uitdagingen van grensoverschrijdende samenwerking

  maandag, december 17, 2018

  Op 16 november vond voor de vierde keer de jaarlijkse conferentie van ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) plaats. Zo’n 120 ervaringsdeskundigen en wetenschappers uit binnen- en buitenland kwamen in Brussel bijeen om te spreken over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’.

  Lees verder
 • anouk_bollen_l1_avondgasten

  Samenwerken & verbinden: ITEM Directeur op regionale televisie

  woensdag, november 21, 2018

  Op 19 november was Prof. dr. Anouk Bollen, te gast bij regionale televisieprogramma L1 AvondGasten. Samen met leden van het Europees Parlement, nam zij deel aan een discussie over verschillende Europese thema's. De discussie werd geleid door Sander Kleikers van L1.

  Lees verder
 • item-benelux_workshop_erkenning_kwalificaties_15112018.jpg

  Succesvolle ITEM-Benelux Workshop over Kwalificatie-erkenning in Europa

  dinsdag, november 20, 2018

  Op 15 november 2018 vond een ITEM-Benelux Workshop over erkenning van kwalificaties plaatsplaats bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel. De workshop bracht verschillende stakeholders op het regionale, nationale en Europese niveau samen.

  Lees verder
 • ITEM publiceert Grenseffectenrapportage voor 2018

  donderdag, november 15, 2018

  De ITEM Grenseffectenrapportage 2018 is gepubliceerd! De rapportage is bedoeld als waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers op regionaal, Nationaal en Europees niveau bij het nemen van beslissingen rondom wet- en regelgeving met (bijkomende) effecten voor grensregio’s.

  Lees verder
 • pixabay-feelona-child-tower-building-blocks-blocks-1864718.jpg

  Grenswerkers geen aanspraak op Baukindergeld

  donderdag, november 15, 2018

  Afgelopen maart heeft de Duitse coalitie ingestemd met een subsidie die tot doel heeft het eigen woningbezit van jonge gezinnen financieel te stimuleren. Enkel inwoners van Duitsland komen in aanmerking. Wat betekent dit voor belastingplichtige grenswerkers? Het Baukindergeld werd in het kader van ITEM’s jaarlijke Grenseffectenrapportage onderzocht.

  Lees verder
 • ALDE Matthijs van Miltenburg - 18-10-18 ITEM - Martin Unfried

  ITEM neemt deel aan Expertpanel over grensoverschrijdend mechanisme

  maandag, november 12, 2018

  Op uitnodiging van rapporteur Matthijs van Miltenburg was Martin Unfried van Expertisecentrum ITEM aanwezig bij het expertpanel inzake het grensoverschrijdend mechanisme georganiseerd door de ALDE-Fractie op 18 oktober 2018.

  Lees verder
 • Pixabay-Skitterphoto-child-2293839_640

  Update Nederlandse kinderopvangmedewerkers in Noordrijn-Westfalen

  maandag, november 12, 2018

  Om tekorten en overschotten op het gebied van kinderopvang te vereffenen is in het verleden voorgesteld dat Nederlandse kinderverzorgers over de grens in Duitsland aan de slag zouden gaan. Erkenningsprocedures staan echter in de weg aan snelle toegang tot de arbeidsmarkt voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers. Een huidige klachtenprocedure is erop gericht om na te gaan of de grensoverschrijdende mobiliteit van kinderopvangmedewerkers kan worden vergemakkelijkt.

  Lees verder
 • verzoek-30procentregeling.png

  30%-regeling krijgt alsnog overgangsrecht

  donderdag, november 8, 2018

  In de nota van wijziging Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat de verkorting van de 30% regeling van 8 naar 5 jaar alsnog een periode met overgangsrecht krijgt. De nieuwe duur van de regeling hangt af van de huidige einddatum.

  Lees verder
 • Grenswerkers in Europa / Weerepas / ITEM

  Rapport Grenswerkers in Europa leidt tot voorstel wetswijziging door minister

  dinsdag, november 6, 2018

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven die ervoor gezorgd heeft dat een aanbeveling uit het rapport ‘Grenswerkers in Europa’ is opgelost.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_verkleind.png

  Eerste stap in B-solutions project afgerond

  dinsdag, oktober 30, 2018

  Een eerste document is gepubliceerd in het kader van het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen". Het doel van het project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als lead applicant en uitgevoerd door Expertisecentrum ITEM, is het ontwikkelen van roadmaps en factsheets gericht op het stimuleren van grensoverschrijdende mobiliteit door het verbeteren van erkenning.

  Lees verder
 • um_bachelor_master_130_c_harry_heuts_2015

  Waarom blijf je niet, voor nog een kop koffie en een carrière?

  dinsdag, oktober 16, 2018

  Arbeidsmarktdeskundigen Inge Hooijen en Julia Reinold onderzochten de carrièreplannen en –beslissingen van afgestudeerden in de regio Maas-Rijn, en constateerden dat de grote beslissingen in het leven meer behelzen dan een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

  Lees verder
 • Samenwerking MUMC+/ITEM Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum

  donderdag, september 27, 2018

  Het MUMC+ werkt samen met partijen in de Euregio Maas-Rijn aan de oprichting van een Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum. Dit proces leidt tot een groot aantal vraagstukken. Een daarvan heeft betrekking op de opleiding en training van kinderchirurgen in Nederland, België en Duitsland en op hun mobiliteit tussen de drie landen. ITEM doet hier in opdracht van het MUMC+ onderzoek naar.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_verkleind.png

  B-Solutions Project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen"

  donderdag, september 27, 2018

  De activiteiten voor het B-Solutions project "Roadmap en factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen" zijn recentelijk gestart. Dit project, ingediend door de Provincie Limburg (NL) als hoofdaanvrager en uitgevoerd door ITEM, brengt partners langs de Nederlandse grens samen waaronder partners uit Nederland, België, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

  Lees verder
 • ITEM publiceert handzame toelichtingsdocumenten over erkenning van kwalificaties

  woensdag, september 26, 2018

  Bij grensoverschrijdend werken komt veel kijken. Een veelbesproken aspect betreft de erkenning van kwalificaties. Tijdens deze procedures controleren bevoegde autoriteiten of de diploma’s en werkervaring van een persoon aan bepaalde standaarden voldoen. Zulke processen zijn allesbehalve voor de hand liggend. Om helderheid in het complexe onderwerp te bieden heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Expertisecentrum ITEM de opdracht gegeven een set toelichtingsdocumenten op te stellen. Met genoegen kondigt Expertisecentrum ITEM de publicatie van deze documenten aan.

  Lees verder
 • ITEM Cross-border portal gelanceerd

  maandag, september 24, 2018

  ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. Dankzij een nieuw gelanceerd grensoverschrijdend portaal kan de samenleving gebruik maken van ITEM's onderzoek. Het ITEM cross-border portal werd op 24 september 2018 tijdens de GIPTOGETHER-bijeenkomst van grensinfopunten in Eupen gelanceerd.

  Lees verder
 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Tweede report over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU gepubliceerd

  vrijdag, september 21, 2018

  Het tweede report van het ITEM/ICGI-project "Grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU" is nu gepubliceerd. Het report identificeert een continue grensoverschrijdende ondernemingsactiviteit en biedt een uitgebreid overzicht per land om een vollediger beeld te geven van de grensoverschrijdende bedrijfsmobiliteit in de EU.

  Lees verder
 • ITEM Proefprocedure: Update DigiD voor grenswerkers

  donderdag, september 20, 2018

  Expertisecentrum ITEM onderzoekt een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén obstakel waar grensarbeiders mee geconfronteerd worden is het verkrijgen van een 'DigiD', het Nederlandse digitale identificatiesysteem. Aangaande dit obstakel is in de afgelopen maanden geprocedeerd, met als resultaat een uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Helaas is deze uitspraak niet bevredigend. Er is hoger beroep ingesteld.

  Lees verder
 • Presentatie Neimed tijdens eerste Euregio Summer School

  woensdag, september 19, 2018

  Van 10 t/m 15 september 2018 werd voor het eerst de grensoverschrijdende en multidisciplinaire Euregio Summer School in de Euregio Maas-Rijn georganiseerd. 45 studenten van universiteiten en hogescholen en vertegenwoordigers van alle kennisinstituten uit de euregio kwamen bijeen met één doel: het ontwikkelen van toekomstvisies over het thema ‘Improving inclusive Mobility in the Digital Age’ in de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Cross-border working

  Beperkte aandacht voor grensoverschrijdend beleid in Limburgse coalitieakkoorden

  donderdag, september 13, 2018

  Stichting Geen Grens: "Nieuwe gemeente-coalities Limburg zien buitenland vaak over het hoofd". De pas aangetreden gemeentebesturen in Limburg beseffen wel dat hun gemeente aan het buitenland grenst, maar veel coalities doen daar verder niets mee in hun beleidsplannen. Dat concludeert de Stichting Geen Grens na een vergelijking van de 30 nieuwe Limburgse coalitieakkoorden. 

  Lees verder
 • summer_school_flyer_for_recruiting_maastrichtu_online_deadline_7jun_verkleind.png

  Studenten werken samen ter bevordering van inclusieve mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn

  maandag, september 10, 2018

  Tijdens de tweede week van september 2018 wordt de eerste Euregio Summer School gehouden. De week staat in het teken van de grensoverschrijdende mobiliteit in het digitale tijdperk en vindt plaats op verschillende locaties in de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_1.png

  ITEM voert onderzoek uit naar diploma-erkenning in grensregio's

  donderdag, september 6, 2018

  De Provincie Limburg heeft opdracht gegeven aan het ITEM Expertisecentrum om diploma-erkenning in grensregio's te onderzoeken. In mei/juni heeft het B-solutionsproject van de Europese Unie een subsidie toegekend voor een pilotproject ter vergroting van de transparantie op het gebied van diploma-erkenning voor kansberoepen. 
   

  Lees verder
 • De complexe fiscaliteit en sociale zekerheid van zeer mobiele werknemers

  donderdag, juli 19, 2018

  Door globalisatie en de toenemende geïntegreerde aard van regionale economieën, zijn werkers veelal grensoverschrijdend actief op een zeer mobiele basis. Vanwege dit zeer mobiele karakter van grensoverschrijdende werkzaamheden doen zich moeilijkheden voor met betrekking tot de precieze plaats van uitoefening van werkzaamheden voor belastingdoeleinden, en bijbehorende (dis)coördinatieproblemen tussen belasting- en socialezekerheidsregels.

  Lees verder
 • Extra grote onzekerheden in grensregio’s door verhoging lage BTW tarief

  donderdag, juli 5, 2018

  Wat betekent de aangekondigde BTW verhoging voor Nederlandse grensregio’s? Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in ITEM’s rapport ‘Verkenning van grenseffecten van verhoging van lage Btw-tarief’.

  Lees verder
 • pixabay-jarmoluk-innovation-business-information-561388_recognition_of_qualifications_1.png

  Erkenning van diploma's: roadmap

  woensdag, juli 4, 2018

  Een van de projecten die in het kader van de B-solutions-oproep van de Europese Commissie is ingediend, heeft betrekking op een 'roadmap' voor de erkenning van kwalificaties. De roadmap en de factsheet voor de erkenning van kwalificaties voor kansrijke beroepen hebben tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit en inzetbaarheid te bevorderen door de erkenning te verbeteren.

  Lees verder
 • Lancering van ITEM's cross-border portal in september

  maandag, juli 2, 2018

  Expertisecentrum ITEM ondersteunt en bevordert - vanuit de wetenschap - het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving. De samenleving kan door middel van een grensoverschrijdend portaal, dat in september 2018 gelanceerd zal worden, gebruik maken van ITEM's onderzoek.

  Lees verder
 • Visiegroep Buurtalen

  Manifest Buurtalen ‘Geef Frans en Duits ruimte in het onderwijs!’

  maandag, mei 14, 2018

  De Visiegroep Buurtalen heeft het manifest buurtalen opgesteld om beleidsmakers in het onderwijs ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans is. Sinds de lancering van het manifest op 31 januari 2018 komt het aantal ondertekeningen dichter bij het streefaantal van 10.000 ondertekenaars. De Visiegroep nodigt u uit om het Manifest te ondertekenen en met uw netwerk te delen.

  Lees verder
 • Pixabay-Bru-nO--tax-euro-money-finance-calculator-870756_640

  30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van acht naar vijf jaar

  dinsdag, april 24, 2018

  Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar.

  Lees verder
 • item_jacquline_de_groot.jpg

  Jacqueline de Groot gestart bij ITEM

  donderdag, april 19, 2018

  Jacqueline de Groot kijkt ernaar uit om ITEM in het komende anderhalf jaar te ondersteunen als adviseur externe betrekkingen.

  Lees verder
 • ITEM_digid_survey.png

  Oproep - ITEM DigiD Enquête

  dinsdag, april 17, 2018

  Expertisecentrum ITEM doet onderzoek naar een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén van deze zaken, is de (on)mogelijkheid een DigiD te verkrijgen. Expertisecentrum ITEM wil te weten komen hoeveel mensen ermee te maken hebben dat zij wel een DigiD zouden willen gebruiken, maar deze niet kunnen krijgen.

  Lees verder
 • Pixabay-Skitterphoto-child-2293839_640

  Obstakels overwinnen: Kinderopvangmedewerkers over de grens

  donderdag, april 12, 2018

  Erkenningsprocedures weerhouden Nederlandse kinderopvangmedewerkers ervan om over de grens aan de slag te kunnen gaan. Dit blijkt uit een aantal casussen die aan het licht zijn gebracht via de SGA. Naar aanleiding hiervan is er door, onder meer, het Expertise Centrum ITEM / SGA een procedure gestart waarbij wordt nagegaan of deelerkenning als Erzieher voor Nederlandse kinderopvangmedewerkers mogelijk is.

  Lees verder
 • "Taaldiversiteit op de werkvloer is de realiteit"

  donderdag, maart 29, 2018

  Promovendus Daan Hovens doet onderzoek naar meertaligheid op de werkvloer. 'Het stond algauw vast dat Daan het zou worden,' zegt zijn begeleider Leonie Cornips. 'Ik bewonder zijn talenkennis en leer van hem vooraf mijn vragen duidelijk te stellen.' Daan: 'Ik vind het mooi om me in een onderwerp vast te bijten.' Hoogleraar en promovendus zijn eenstemmig. 'We moeten de creativiteit waarmee mensen met taalbarrières omgaan leren waarderen.'

  Lees verder
 • ITEM Matthijs Huizing (Law)

  Matthijs Huizing bij ITEM gestart als adviseur externe betrekkingen

  vrijdag, maart 23, 2018

  Matthijs Huizing is per 15 maart 2018 gestart bij Expertisecentrum ITEM. Als adviseur externe betrekkingen zal hij zich gaan inzetten als vertegenwoordiger van het expertisecentrum om zodoende een link te vormen tussen wetenschap, politiek en beleid.

  Lees verder
 • Signing TEIN membership declaration Prof. dr. Anouk Bollen ITEM and Georg Walter Euro-Institut

  ITEM lid van TEIN-netwerk voor grensoverschrijdende organisaties

  vrijdag, maart 23, 2018

  Expertisecentrum laat met veel genoegen weten sinds kort lid te zijn van TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) aan, het netwerk voor grensoverschrijdende instituten en universiteiten. Met haar lidmaatschap, wordt de samenwerking met andere instituten en universiteiten in grensregio’sversterkt.

  Lees verder
 • kaft_item_grenseffectenrapportage_2018.png

  Bekendmaking dossierselectie ITEM Grenseffectenrapportage 2018

  donderdag, maart 8, 2018

  Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Op basis van de stakeholderraadpleging is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

  Lees verder
 • item_anouk_bollen_staatssecretaris_raymond_knops_rapport_gespecialiseerde_verpleegkundigen_ic.jpg

  Rapport over gespecialiseerde verpleegkundigen IC gepresenteerd (ITEM)

  donderdag, maart 8, 2018

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ITEM verzocht de casus omtrent de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen Intensive Care (IC) te onderzoeken. Op 7 maart jl. werden de resultaten van het rapport door ITEM gepresenteerd.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Expertisecentrum ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

  dinsdag, februari 27, 2018

  De lokale media besteedde deze week aandacht aan loonverschillen van grenswerkers in het onderwijs. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM) voor een herziening van het verdrag.

  Lees verder
 • Border traffic blog

  Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

  maandag, februari 26, 2018

  De Belgische en Nederlandse belastingadministraties zijn op 23 februari jl. tot een akkoord gekomen op het gebied van belasting van Belgische grensarbeiders. De Nederlandse maatregel om aanvullende pensioenen tevens in Nederland te belasten, zorgde ervoor dat aanvullende pensioenen opeens dubbel werden belast. Nederland zal in het vervolg enkel belasting heffen op aanvullende pensioenen, wanneer deze pensioenen niet in België zullen worden belast. In het kader van effecten voor grensarbeiders, deelt Expertisecentrum ITEM dit persbericht.

  Lees verder

Evenementen

Blogs

ITEM Cross-border Portal

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft?

Bent u geïnteresseerd in achtergrondinformatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?

 

Volg ITEM op Twitter!

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility / ITEM

Twitter | LinkedIn