Onderzoeksinstituten

Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

ITEM Jaarconferentie 2017 - ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking’

De ITEM Jaarconferentie 2017 ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking’ wordt gehouden op vrijdag, 10 november 2017 in Düsseldorf. 

Lees meer over de ITEM Jaarconferentie 2017 hier.

Programma
Registratie
ITEM Brochures Vera van Vliet

Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken en benadrukt me n het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

Lees het volledige artikel hier:

Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

ITEM Cross-border Portal

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft?

Bent u geïnteresseerd in achtergrondinformatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?

Stuur het naar ITEM via het portaal

ITEM evenementen

ITEM Nieuws

 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  vrijdag, oktober 13, 2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

  Lees verder
 • ITEM's Martin Unfried aanwezig bij EU Conferentie over grensregio's

  vrijdag, september 22, 2017

  Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

  Lees verder
 • Europese Commissie classificeert ITEM als 'good practice'

  donderdag, september 21, 2017

  In een officieel document van de Commissie's Regionaal Beleid getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om the verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren.

  Lees verder
 • Cover Hoogenboom Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union

  ITEM publicatie over mobiliteitsrechten van studenten en autonomie van nationale hogeronderwijssystemen in de Europese Unie

  woensdag, september 13, 2017

  Het proefschrift ‘Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union’ door Dr. Alexander Hoogenboom, verbonden aan het ITEM Expertisecentrum en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, wordt in oktober 2017 uitgegeven via uitgeverij Brill in de serie ‘Nijhoff Studies in European Union Law’.

  Lees verder
 • Rijksoverheidsvlag_Wikimedia.jpg

  Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  dinsdag, september 12, 2017

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de Minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  ITEM oproep voor deelname aan enquête over internationale migranten in de Euregio Maas-Rijn

  dinsdag, september 5, 2017

  Onderzoekers van de Universiteit Maastricht doen momenteel een oproep aan mensen om deel te nemen aan een enquête om inzicht te krijgen in de redenen voor hooggekwalificeerde internationale migranten om te wonen en/of te werken in Limburg (NL) of de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Profile CbCM website resized

  Jean Monnet subsidie voor ITEM/ICGI onderzoeksproject over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  dinsdag, augustus 22, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben een subsidie toegewezen gekregen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER. Dit project verruimt een eerder dit jaar gewonnen tender van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) voor een onderzoeksproject van drie jaar over hetzelfde onderwerp. De Jean Monnet-subsidie maakt het mogelijk de tijdspanne waarop het onderzoek toeziet te verlengen naar 20 jaar. Daarmee wordt de periode van 2000-2020 afgedekt. Ook kan daarmee een conferentie op hoog niveau in Brussel georganiseerd worden.

  Lees verder
 • Hannelore Niesten

  Doctoraatonderzoek naar belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon

  dinsdag, juli 18, 2017

  In juli 2017 werd het doctoraatsonderzoek van dr. Hannelore Niesten afgerond. Bij haar verdediging op 12 juli jl. deelde dr. Niesten de resultaten van haar onderzoek en bracht zij aanbevelingen naar voren. Een van de aanbevelingen was een voorstel voor een nieuwe, alternatieve maatstaf voor de toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen voor grensoverschrijdende werknemers. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht / Expertisecentrum ITEM).

  Lees verder
 • Expertisecentrum ITEM denkt mee over Commissievoorstellen omtrent socialezekerheidsstelsels

  maandag, juli 17, 2017

  Expertisecentrum ITEM organiseerde op 16 juni jl. in samenwerking met Europarlementariër Jeroen Lenaers een bijeenkomst naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie omtrent socialezekerheidsstelsels. Europa Decentraal maakte een schets van de situatie en deed verslag van de bijeenkomst.

  Lees verder
 • Doctoraat werkt fiscale belemmeringen weg voor EU-burgers die over grens werken

  maandag, juli 17, 2017

  Op 12 juli jl. vond de verdediging van het doctoraatproefschrift van dr. Hannelore Niesten (dubbeldoctoraat UHasselt/UM) plaats. Het dubbeldoctoraat van dr. Hannelore Niesten verliep onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en mr. dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht). Over het doctoraatsproefschrift met als thema fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de EU plaatste de Universiteit Hasselt een artikel.

  Lees verder

ITEM Blogs

 • In november 2016 kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan een civiele procedure in voorbereiding te hebben tegen de Bandidos Motorcycle Club (MC). De overheid hoort de burger te beschermen. De vrijheid van vereniging houdt op waar de aansporing en uitvoering van strafbare feiten begint.

  Lees verderinAlgemeen
 • De Belgische en Nederlandse ombudsman hebben afgelopen week een verzoek gericht aan hun regeringen om te komen met een oplossing voor de pensioenproblematiek waarmee een in België woonachtige 65-jarige grenswerknemer die in Nederland heeft gewerkt en werkloos is geworden, wordt geconfronteerd. In...

  Lees verderinAlgemeen
 • Temidden van het publieke debat over de mogelijk discriminerende gevolgen van de Duitse tolheffing voor personenwagens en de verwachte inkomsten, verheffen de grensregio's hun stem over de mogelijke negatieve effecten op grensoverschrijdende interactie. Nadere beschouwing leert dat potentiële...

  Lees verderinAlgemeen

Volg ITEM op Twitter!

Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM

Twitter