Onderzoeksinstituten

Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

ITEM Jaarconferentie 2017 - ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking’

Op vrijdag 10 november 2017 vond de ITEM Jaarconferentie 2017 plaats. Expertisecentrum ITEM wil u graag bedanken voor uw bijdrage aan de inspirerende conferentie.

Meer informatie en documentatie naar aanleiding van het evenement kunt u binnenkort vinden via de onderstaande pagina:
ITEM Jaarconferentie 2017

Save the date!
ITEM's Jaarconferentie 2018 zal gehouden worden op vrijdag, 16 november 2018. Noteert u alvast de datum!

kaft_voorkant_ITEM Grenseffectenrapportage 2017

ITEM Grenseffectenrapportage 2017

Een van de kernactiviteiten is het onderzoeken van de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving in de grensregio door middel van de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage. Met dank aan ons onderzoeksteam is de rapportage van 2017 afgerond.
 

10 november 2017
Met genoegen kondigt ITEM de officiële vrijgave van de grenseffectenrapportage 2017 aan.

De digitale versies kunt u raadplegen via de onderstaande link, samenvattingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans:
 

 

ITEM Grenseffectenrapportage 2017

ITEM Grenseffectenrapportage 2018 - oproep

ITEM Grenseffectenrapportage 2018 - Enquête
Elk jaar worden ITEM’s stakeholders door middel van een enquête gevraagd dossiersuggesties te doen afhankelijk van hun ervaringen. Via deze enquête kunt u problematieken inzake wet- en regelgeving, beleid en handhaving op Europees, nationaal en regionaal niveau bij ITEM aanleveren.

Mis de kans niet om uw ervaringen met ITEM te delen! U kunt tot en met 9 januari 2018 uw dossiersuggestie via de volgende link bij ITEM indienen:

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8CyqU4vVzWG0Jq5

ITEM Cross-border Portal

Heeft u een structureel of fundamenteel grensoverschrijdend probleem dat wetenschappelijk onderzoek behoeft?

Bent u geïnteresseerd in achtergrondinformatie en analyse op het gebied van grensoverschrijdende kwesties?

Stuur het naar ITEM via het portaal

ITEM Nieuws

 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  vrijdag, december 8, 2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

  Lees verder
 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  maandag, november 13, 2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

  Lees verder
 • Vlaggen_NL_BE_DE

  Beperking heffingskorting in Nederland werkende grenswerkers: getoetst op grenseffecten?

  maandag, oktober 23, 2017

  In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse grenswerkers alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen te laten toepassen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Met name Belgische en Duitse grenswerkers gaan waarschijnlijk van deze maatregel nadeel ondervinden. Kortom, het lijkt erop dat ten aanzien van dit voorstel geen grenseffectentoets heeft plaatsgevonden.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  vrijdag, oktober 13, 2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

  Lees verder
 • ITEM's Martin Unfried aanwezig bij EU Conferentie over grensregio's

  vrijdag, september 22, 2017

  Martin Unfried van het Institute for Transnational and Euregional Cross-border cooperation and Mobility / ITEM van de Universiteit Maastricht was aanwezig bij de lanceringsconferentie 'Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions' van de Europese Commissie in Brussel. Op het evenement gaf Unfried achtergrondinformatie over ITEM's jaarlijkse Grenseffectenrapportage, welke door de Commissie genoemd was als praktijkvoorbeleld voor de verbetering van het wetgevingsproces binnen de Europese Unie.

  Lees verder
 • Europese Commissie classificeert ITEM als 'good practice'

  donderdag, september 21, 2017

  In een officieel document van de Commissie's Regionaal Beleid getiteld Communication “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions”, werd de Grenseffectenrapportage van het ITEM Expertisecentrum naar voren gebracht door de Europese Commissie als praktijkvoorbeeld om the verbetering van het wetgevingsprocedure binnen de Europese Unie te faciliteren.

  Lees verder
 • Cover Hoogenboom Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union

  ITEM publicatie over mobiliteitsrechten van studenten en autonomie van nationale hogeronderwijssystemen in de Europese Unie

  woensdag, september 13, 2017

  Het proefschrift ‘Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union’ door Dr. Alexander Hoogenboom, verbonden aan het ITEM Expertisecentrum en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, wordt in oktober 2017 uitgegeven via uitgeverij Brill in de serie ‘Nijhoff Studies in European Union Law’.

  Lees verder
 • Rijksoverheidsvlag_Wikimedia.jpg

  Reactie rapport ‘Grenswerkers in Europa’ door Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  dinsdag, september 12, 2017

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een Kamerbrief een reactie gegeven op het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Naast de reactie op het rapport informeert de Minister over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking.

  Lees verder
 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  ITEM oproep voor deelname aan enquête over internationale migranten in de Euregio Maas-Rijn

  dinsdag, september 5, 2017

  Onderzoekers van de Universiteit Maastricht doen momenteel een oproep aan mensen om deel te nemen aan een enquête om inzicht te krijgen in de redenen voor hooggekwalificeerde internationale migranten om te wonen en/of te werken in Limburg (NL) of de Euregio Maas-Rijn.

  Lees verder
 • Profile CbCM website resized

  Jean Monnet subsidie voor ITEM/ICGI onderzoeksproject over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  dinsdag, augustus 22, 2017

  ITEM’s Marcus Meyer en Thomas Biermeyer hebben een subsidie toegewezen gekregen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen in de EU en EER. Dit project verruimt een eerder dit jaar gewonnen tender van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) voor een onderzoeksproject van drie jaar over hetzelfde onderwerp. De Jean Monnet-subsidie maakt het mogelijk de tijdspanne waarop het onderzoek toeziet te verlengen naar 20 jaar. Daarmee wordt de periode van 2000-2020 afgedekt. Ook kan daarmee een conferentie op hoog niveau in Brussel georganiseerd worden.

  Lees verder

ITEM evenementen

ITEM Blogs

 • In november 2016 kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan een civiele procedure in voorbereiding te hebben tegen de Bandidos Motorcycle Club (MC). De overheid hoort de burger te beschermen. De vrijheid van vereniging houdt op waar de aansporing en uitvoering van strafbare feiten begint.

  Lees verderinAlgemeen
 • De Belgische en Nederlandse ombudsman hebben afgelopen week een verzoek gericht aan hun regeringen om te komen met een oplossing voor de pensioenproblematiek waarmee een in België woonachtige 65-jarige grenswerknemer die in Nederland heeft gewerkt en werkloos is geworden, wordt geconfronteerd. In...

  Lees verderinAlgemeen
 • Temidden van het publieke debat over de mogelijk discriminerende gevolgen van de Duitse tolheffing voor personenwagens en de verwachte inkomsten, verheffen de grensregio's hun stem over de mogelijke negatieve effecten op grensoverschrijdende interactie. Nadere beschouwing leert dat potentiële...

  Lees verderinAlgemeen

Volg ITEM op Twitter!

Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility / ITEM

Twitter