23 Nov 2018

PhD Conferral Mrs. Carolien van den Bogert-Dekker, MSc.

Supervisor: prof.dr. J.A.M.C.F. Verbunt
Co-supervisors: dr. M.E.J.B. Goossens, dr. C.H.G. Bastiaenen