12 Mar 2018

Derde Actualiteitenavond: Gemeenteraadsverkiezingen

Op 12 maart organiseren de studie Rechtsgeleerdheid, de master Nederlands Recht, het Montesquieu Instituut en Jsv Ouranos een avond over de gemeenteraadsverkiezingen. Locatie: Statenzaal (C1.302), van 19.00-21.00 uur met borrel na.
Met een aantal sprekers uit de Maastrichtse politiek gaan we spreken en nadenken over het belang en de waarde van lokale politiek. Wat kan en mag en doet een gemeenteraad? Hoe verhouden raadsverkiezingen zich tot inspraak en burgerfora; hoe gaan de raad en de lokale politiek om met de decentralisatie van de zorg; en wat moeten we vinden van de invloed van de nationale politiek op lokale verkiezingen. Belangrijke thema’s. Kom en discussieer mee!

Sprekers zijn: Manon Fokke, lijsttrekker PvdA en oud Tweede Kamerlid; Bert Jongen, lijsttrekker D66 en wethouder; Vivianne Heijnen, lijsttrekker CDA en Marlise Korsten, fractievoorzitter Groen Links.

Geen verkiezingsavond in strikte zin over de partijprogramma’s, maar een avond voor inzicht in belang en waarde van lokale politiek.

De avond wordt voorgezeten door Prof Aalt Willem Heringa, hoogleraar staatsrecht.

Belangstelling voor staatsrecht en politiek? Bezig met het vak 1.4 (ISBR)? Ingeschreven voor de master Nederlands recht? Kom en denk en discussieer mee: onderhoudend en nuttig en ook nog goed voor het begrip van de vakken die je volgt.
 

Aanmelden: www.jfvouranos.nl/gemeenteraad

actualiteitenavond