Maastricht Faculty of Law educational books

 

Tactics for D - a methodology for EQE paper D

The idea for this book emanated from a series of courses given at Maastricht University preparing for the European Qualifying Examination (EQE). The book discusses the main themes of the D paper. In particular, it describes a new methodology for answering a Legal Question in Part I. The methodology is put to work in some example questions. In addition, a comprehensive methodology is given for analysing and drafting a Legal Opinion following an inquiry from a client in Part II. The book includes advice in relation to a number of recurring issues as well as checklists with actions. As an Annex, a comprehensive analysis and model solution of Part II of the 2013 EQE D paper is included.

Authors: Cees Mulder and Nyske Blokhuis (EP&C)
Publish date: December 2nd, 2016

 Read more on: Cees Mulder

Smart in C - A new and efficient methodology for EQE Paper C

The book Smart in C provides a new elegant and efficient methodology for the Opposition Paper of the EQE. The new method, which is called "the Maastricht Method" after the university to which the authors are associated, is based on a thorough analysis of in particular the most recent exam papers in combination with a vast experience of opposition proceedings before the EPO.

The Maastricht Method differs from many known methodologies in that it does not require large tables that need to be filled in. Two straightforward tools, in combination with a smart use of colour markers and notes made directly on the exam documents allow the candidate to work directly from those documents. This makes the Maastricht Method both time efficient and accurate.

Authors: Cees Mulder and Nyske Blokhuis (EP&C)
Publish date: September 1st, 2016

 Read more on: Cees Mulder

Van het concern

Het concernrecht geeft een dwarsdoorsnede van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en het vermogensrecht dat vooral bij concernfinanciering een rol speelt. De vele facetten van dit rechtsgebied zijn in de negende druk van deze uitgave volledig geactualiseerd en worden in internationaal perspectief geplaatst. Concernproblematiek speelt bij vele actuele thema’s van het moderne ondernemingsrecht. Denk aan corporate governance (onder andere de taakverdeling tussen bestuur, toezichthouders en de algemene vergadering), de reikwijdte van het enquêterecht en bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor crediteuren van een dochtermaatschappij. Stuk voor stuk thema’s die aan bod komen in Van het concern.

Voor studenten en professionals. In geen enkele andere uitgave vindt u een vergelijkbare inventarisatie en actualisering van het ondernemingsrecht. Van het concern is dan ook ideaal studiemateriaal voor studenten, maar ook een praktisch naslagwerk voor wetenschappers en professionals uit de praktijk.

Authors: prof. mr. Steef Bartman, prof. mr. Adriaan Dorresteijn,prof. dr. Mieke Olaerts.

 Read more on: Mieke Olaerts

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing 2016-2017

De Studenteneditie Loonbelasting en Premieheffing is een speciale bewerking van de uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Omdat de inhoud tot stand is gekomen in overleg met docenten van de universitaire fiscale vakgroepen sluit deze perfect aan bij je fiscale studie. Daarbij heeft de redactie natuurlijk ook rekening gehouden met actuele wet- en regelgeving. Zo vind je in het onderdeel Loonbelasting ook relevante informatie over de ingegane versoberingen in de fiscale regels voor pensioenopbouw, zoals de aftopping en de lagere opbouwpercentages, de stand van zaken met betrekking tot de VAR en de BGL, alsmede de jaarlijks veranderende, complexe regels voor de autobijtelling. Ook de veranderingen per 1 januari 2015 in de werkkostenregeling zijn verwerkt, zoals het noodzakelijkheidscriterium. 

In het deel Premieheffing lees je meer over de premieheffing volksverzekeringen en de premieheffing werknemersverzekeringen en de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tevens vind je in dit deel de heffing van de werkgeversbijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Authors: mr. Heleen Bisschoff-Moonen, prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, Jacques Raaijmakers, mr. Wendy van Roij, drs. Kees van der Spek, mr. dr. Marjon Weerepas,
mr. Gerard van Westen.

 Read more on: Marjon Weerepas
 Read more on: Anouk Bollen-Vandenboorn
 Read more on: Heleen Bisschoff-Moonen

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2016-2017

In deze Studenteneditie Inkomstenbelasting is het onderdeel inkomstenbelasting uit de uitgave 'Cursus Belastingrecht' speciaal bewerkt voor jouw fiscale studie. Je krijgt hierdoor op een logische en gestructureerde manier toegang tot alle aspecten van de inkomstenbelasting. In deze editie is een aantal onder­delen uit het hoofdwerk van de Cursus Belastingrecht (vrijwel) onver­kort opgenomen, zoals de berekening van de jaar­winst. Andere onderdelen zijn daarentegen verkort weergegeven. Deze keuze wat je in deze studenteneditie leest, is vastgesteld in overleg met docen­ten van enkele universitaire fiscale vakgroepen. Om­ beter inzicht te krijgen in de structuur van de wet en de veelomvattende leerstukken, vind je in deze studenteneditie een beknopt overzicht van de behandelde stof met een verwijzing naar de uitgebreide behandeling.

Authors: dr. Dirk Albregtse, mr. Xander Arends, mr.dr. Mascha Hoogeveen, Prof.mr. Frank Pötgens, mr. dr. Marjon Weerepas.

 Read more on: Marjon Weerepas

Constitutions compared

The new edition of this handbook provides a user-friendly introduction to comparative constitutional law. For each area of constitutional law, a general introduction and a comparative overview is provided, which is then followed by more detailed country chapters on that specific area. In this fourth edition, the author has expanded several chapters to provide for even more detail on national legal systems and constitutional comparison. In addition, he has updated the discussion wherever necessary. Thus, this book most notably takes account of the new election system in Germany; the operation of the constitutional review procedure in France; the Scottish referendum and its aftermath in the UK; the new procedure for the formation of a government in the Netherlands; the discussion about the accession of the EU to the European Convention on Human Rights; and notably the effects on domestic constitutional law in the EU member states by EU membership, the EMU, the political dialogue between national parliaments and the Commission, the banking union and many other relevant developments. The EU has therefore more extensively been woven into this book.

Author: Aalt Willem Heringa.
Aalt Willem Heringa is professor of (comparative) constitutional law at
Maastricht University and director of the Maastricht Montesquieu Institute.

 Read more on: Aalt Willem Heringa

European criminal law

This third edition explains European criminal law as a multi-level field of law, in which the European Union has a normative influence on substantive criminal law, criminal procedure and on the co-operation between Member States. It analyses the contours of the emerging criminal justice system of the European Union and to present a coherent picture of the legislation enacted and the case law on European Union level and its influence on national criminal law and criminal procedure, with specific attention for the position of the accused.

The book is unique in the wealth of court decisions and legal instruments it covers. This makes European Criminal Law an invaluable source for every European and criminal lawyer (be they practitioner, academic or student). This third updated and extended edition fully covers the transitionary period of the Treaty of Lisbon as well as all other developments up to and including autumn 2015.

Author: André Klip.
André Klip (1965) is Professor of Criminal Law, Criminal Procedure and
the Transnational Aspects of Criminal Law at Maastricht University.

 Read more on: André Klip

Comparative concepts of Criminal Law

Comparative Concepts of Criminal Law is unique in the sense that it introduces the reader to the fundamental concepts and rules of substantive criminal law in a comparative way and not just to the criminal law system of one specific jurisdiction. Compared with other fields of law, like contract and property law, comparative research into the so-called general part of criminal law is quite a recent phenomenon within academia. The increasing ‘Europeanisation’ of criminal law and policy makes such a comparative approach even more necessary. 

This handbook therefore fills a legal educational gap by exploring basic concepts of substantive criminal law in three major European legal systems: the common law system of England and Wales and the civil law systems of Germany and the Netherlands. Each chapter focuses on a specific concept or doctrine that is necessary to determine criminal liability. Throughout the book the authors also highlight and discuss some recent legislative and judicial developments that broaden the scope of criminal liability in our modern culture of control.

Authors: Johannes Keiler, David Roef.

 Read more on: Johannes Keiler
 Read more on: David Roef

Staatsrecht

Bij iedere nieuwe druk van dit boek valt weer op hoe veel er ten opzichte van de eerdere drukken in het staatsrecht is veranderd. Het staatsrecht lijkt een stabiel en vast gegeven en toch vinden er steeds vele abrupte en geleidelijke wijzigingen plaats. Daaraan hebben de auteurs ook weer in deze 12e druk recht proberen te doen. De structuur van het boek is grotendeels ongewijzigd gebleven maar vele onderdelen zijn inhoudelijk aangepast en uiteraard waar nodig uitgebreid. Vooral omdat de internationale context verder in belang is toegenomen is de relevante staatsrechtelijke materie ook verder gegroeid. Zo is ook dit boek in omvang toegenomen en beslaat inmiddels 500 pagina’s. Door belangrijke ontwikkelingen op het terrein van de grondrechten (nationaal en internationaal), de toename van de invloed van de EU (gele kaart, bankenunie, Europees semester), de roerige staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk, de majeure decentralisatieoperaties en belangrijke nieuwe wetgeving (zoals de Wet raadgevend referendum), bleken aanzienlijke aanvullingen nodig.

Authors: A.W. Heringa, J. van der Velde, L.F.M. Verhey, W. van der Woude.

Selected National, European and International Provisions from Public and Private Law

The Maastricht Collection (Fourth Edition)
The Maastricht Collection comprises a selection of international, European and national legal instruments and provisions that have proven to be particularly relevant and useful to students and practitioners of European and comparative law. The compilation is based on the Maastricht University Law School’s longstanding expertise in teaching and researching European, international and comparative law.​

Authors: S. Hardt & N. Kornet.
Sascha Hardt is Assistant Professor of comparative constitutional law
at Maastricht University and Nicole Kornet is Senior Lecturer in private law at Maastricht University.

 Read more on: Sacha Hardt
 Read more on: Nicole Kornet

 

Contract Law -
A Comparative Introduction

This innovative and accessible text offers a straightforward and clear introduction to the law of contract suitable for use across geographical boundaries. Unlike most other texts – which tend either to introduce students to the national contract law of their own country, or else to offer global and comparative perspectives to advanced students already familiar with the basics – this book offers a unique introduction to contract law by means of a comparative approach. It treats contract law as a discipline that can be studied on the basis of common principles and methods without being tied to a particular jurisdiction or legal culture.

Author: Jan M. Smits.
Professor of European Private Law, Faculty of Law, Maastricht University, the Netherlands.

 Read more on: Jan M. Smits

Sources of constitunional law

Sources of Constitutional Law contains a selection of constitutions and fundamental legislative instruments from five Western democracies: the United States, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. In addition, it provides the text of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The instruments reproduced in this volume are rendered either in the original English, in the official English version, or in new translations under critical editorship.

Sources of Constitutional Law allows students of constitutional law to understand the peculiarities and similarities of different Western constitutions in direct comparison. With its selection of constitutions and legislative instruments, this volume is the ideal companion to the textbook Constitutions Compared.

Authors: Sascha Hardt and Aalt Willem Heringa.

 Read more on: Sascha Hardt
 Read more on: Aalt Willem Heringa

Introduction to Law

The Introduction to Law is special in the sense that it introduces students to law in general and not to the law of one specific jurisdiction. It has been written with two purposes in mind. In the first place, this book is meant to be used in the course Introduction to Law of the Maastricht European Law School. This course aims to provide law students with global knowledge of the basic legal concepts, elementary philosophy of law, and the main fields of law. Since the European Law School does not exclusively focus on the law of one particular European jurisdiction, there is need for an introductory course that also abstracts from the law of specific jurisdictions. In the second place, and possibly more importantly, this book reflects a special way of looking at legal education.

Authors: Jaap Hage, Bram Akkermans.
Bram Akkermans is Associate Professor in European Private Law and Associate Director of the Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI).

 Read more on: Bram Akkermans

Het Nederlandse recht;
een Maastrichtse inleiding

Deze inleiding in het Nederlandse recht is een Maastrichtse productie.
Het boek is geschreven door deskundigen op hun vakgebied die werken of gewerkt hebben bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Zij geven een overzicht van hun onderdeel van het recht, vanuit hun eigen invalshoek, en volgen daarbij ieder hun eigen aanpak.Het boek is ook een Maastrichtse productie, doordat het is geschreven voor het Maastrichtse onderwijs.

Authors: Ellen Hardy, Ton Hartlief, Aalt Willem Heringa, Menno Kamminga, Gerrit van Maanen, Gerard Mols, Sofie Polleunis, J.M. Smits, Maartje de Visser, Wytze van der Woude Fokke Fernhout (red.).

 Read more on: Aalt Willem Heringa

Cases, Materials and Text on Property Law

This casebook presents a deep comparative analysis of property law systems in Europe (ie the law of immovables, movables and claims), offering signposts and stepping stones for the reader wishing to explore this fascinating area. The subject matter is explained with careful attention given to its history, foundations, thought-patterns, underlying principles and basic concepts. This book reveals that today property law systems are closer to one another than previously assumed, that common ground can be found and that differences can be analysed in a new light to enable comparison and further the development of property law in Europe. 

Authors: Sjef van Erp and Bram Akkermans.

 Read more on: Sjef van Erp
 Read more on: Bram Akkermans

Cases, Materials and Text on National,
Supranational and International Non-Discrimination Law

This is the fourth book in the Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe series, developed for use throughout Europe and aimed at those who teach, learn or practise law with a comparative or European perspective. It is the result of the collaborative efforts of a panel of experts from various EU Member States. In common with earlier books in the series, this casebook presents cases and other materials (legislative materials, international and European materials, excerpts from books or articles, etc.). As non-discrimination law is a comparatively new subject, the chapters search for and develop the concepts of discrimination law on the basis of a wide variety of young and often still emerging case law and legislation. The result is a comprehensive textbook with materials from a wide variety of EU Member States. The book illustrates the distinct relationship between international, European and national legislation in the field of non-discrimination law. It covers the grounds of discrimination addressed in the Racial Equality and Employment Equality Directives, as well as non-discrimination law relating to gender. In so doing, it covers the law of a large number of EU Member States, alongside some international comparisons.

Authors: Dagmar Schiek, Lisa Waddington, Mark Bell.
 Read more on: Lisa Waddington

Socialezekerheidsrecht

Socialezekerheidsrecht biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn er voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema's. Ook wordt er in het boek gewezen op de achtergronden van de rechtsregels. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is er aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen.

Authors: Saskia Klosse, Gijs Vonk.
 Read more on: Saskia Klosse