Samenvattingsdocument

Onderzoek armoede en gezondheid in de Gemeente Utrecht

Samenvattingsdocument: wederzijdse invloeden tussen armoede en gezondheid in de Gemeente Utrecht

Samen met professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers uit de Utrechtse praktijk is een onderzoek uitgevoerd over armoede, schulden en gezondheid in de Gemeente Utrecht.

Onder begeleiding van onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research werkten deelnemers aan het onderzoek in meerdere sessies samen om een systeem-dynamisch model van de problematiek op te stellen. Dit conceptueel model (tevens opgesplitst in twee deelmodellen) laat, op basis van kennis uit de praktijk, zien hoe zaken rondom armoede een invloed kunnen hebben op gezondheid en andere variabelen, en andersom.

In huidig vervolgonderzoek wordt het model gebruikt als conceptuele input voor kwantificering van een aantal van deze relaties: hiermee worden op basis van statistische berekeningen schattingen gemaakt hoe sterk de relaties zijn. Ook kunnen de indirecte effecten van activiteiten die zijn gericht op een of meerdere factoren in het model, zo worden geschat.

Onderzoekers: 

  • Laurens Reumers, Universiteit Maastricht 
  • Marleen Bekker, Wageningen University & Research 
  • Henk Hilderink, RIVM 
  • Maria Jansen, Universiteit Maastricht en GGD Zuid-Limburg 
  • Jan-Kees Helderman, Radboud Universiteit 
  • Dirk Ruwaard, Universiteit Maastricht 

 

Contact: 
Laurens Reumers 
Universiteit Maastricht 
l.reumers@maastrichtuniversity.nl