UM ondertekent Maastrichts Energie Akkoord

De Universiteit Maastricht ondertekent op 2 november een Energie Akkoord met de Gemeente Maastricht. De UM is samen met het Academisch ziekenhuis Maastricht en de Waterleiding Maatschappij Limburg een van de eerste ondertekenaars. De ondertekening vindt plaats tijdens de Tegenlicht|Meet Up, De Klimaatzaak georganiseerd door Sphinx debatcentrum.

Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030. De Universiteit Maastricht levert met het project Sustainability vision 2030 een inspanning aan de versnelling van de Maastrichtse energietransitie waarbij de UM er naar streeft om in 2020 35% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken (op eigen locatie of via participatieprojecten). Onderdeel hiervan vormen de inspanningen resulterend uit de Meerjarenafspraak energie waarbij de UM streeft naar een verbetering van de energie-efficiency van 2% per jaar. Afronding van dit project is voorzien voor 2020. 

Also read