Jos Schols benoemd tot visiting professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Per 1 mei 2020 is prof. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de UM, benoemd tot visiting professor aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Deze benoeming komt voort uit het feit dat hij reeds enkele jaren een nauwe samenwerking heeft met de onderzoeksgroep van prof. Dominique Verté die zich onder andere richt op onderzoek m.b.t. de gerontologie en zorg voor ouderen. Verder voert de Belgische groep ook de Belgian Aging Studies (BAS) uit, een periodiek onderzoek in gemeenten naar de behoeften van ouderen. Dit onderzoek is inmiddels ook in een aantal Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

De samenwerking heeft de afgelopen jaren al tot meerdere joint promoties geleid en zal in de toekomst gericht blijven op het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan ouderen, met als doel hen zolang mogelijk in staat te stellen om met behoud van eigen regie een zinvol leven te leiden in hun eigen woonomgeving.

Also read