21 Sep
20:00 - 21:30
Studium Generale | Dr. Lou Spronk Lecture, in Dutch

Standardisation of Dutch in North and South: Separate language paths?

In deze lezing geeft Rik Vosters een overzicht van de standaardisatie-geschiedenis van de Nederlandse taal in het Noorden en het Zuiden van ons taalgebied. Hij focust onder andere op vroege uitingen van taalcultuur in het Zuiden en het zeventiende-eeuwse Noorden. Ook staat hij stil bij de vraag in welke mate de Laaglandse hereniging onder Willem I cruciaal was voor de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen en wat dit betekent voor de relatie tussen Noordelijk en Zuidelijk Nederlands. De rol van Limburg en het Limburgs in dit taalhistorisch overzicht komt eveneens aan bod. Tot slot gaat Vosters in op de vraag of het Nederlands in Noord en Zuid gescheiden taalwegen bewandel(d)en in de twintigste eeuw. Hij sluit af met enkele bespiegelingen over de toekomst van het Nederlands in de Lage Landen.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel Taalcultuur in Limburg van de Universiteit Maastricht waardering voor de kwaliteit van het onderzoek van Lou Spronck tot uitdrukking brengen, met name op het gebied van Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Dr. Lou Spronck-lezing
De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek.

De eerste LS-lezing in 2016 werd gehouden door Petra Stienen, de tweede in 2018 door prof. Martin Paul en de derde in 2021 door Michiel de Vaan.


Rik Vosters is hoofddocent Nederlandse taalkunde en historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij doceert er onder andere klank-, woord- en zinsleer van het Nederlands, evenals taalgeschiedenis, sociolinguïstiek en taalcontact. Zijn onderzoek situeert zich binnen de historische sociolinguïstiek: een benadering van taalgeschiedenis waar niet de taalstructuren, maar hun gebruik in een bredere maatschappelijke en historische context voorop staan. Hij leidde diverse onderzoeksprojecten over taalplanning en de standaardisatie van het Nederlands, de invloed van andere talen als het Frans en het Engels, en de zogenaamde taalgeschiedenis van onderop. 

Also read

 • 30 May 31 Dec
  14:00 - 16:30

  European Administrative Law Dialogues

  These online discussions seek to set the scene for further exchange about the intellectual, conceptual, social, legal and practical interactions between comparative administrative law in Europe and European administrative law. The European Administrative Law Dialogues are strongly anchored in...

 • 13 Jun
  16:00

  Environmental Law Lecture Series

  This lecture series provides a set of important insights from environmental law scholars on how EU environmental law helps to achieve the aim of a high level of environmental protection in the European Union and across the world.

 • 09 Nov
  09:30 - 15:00

  Master’s Open Day

  We hope to welcome you on campus at our next Master's Open Day and give you a good impression of what studying at Maastricht University is all about.