27 Jun 2018

PhD Conferral Mrs. Zvezda Vankova, MSc.

Supervisors: prof.dr. H.G.E.S. Schneider; prof.dr. M.P. Vink