29 Mar
13:00

Onsite PhD conferral Pieter Jelte Glerum

Supervisors: Prof. dr. C. Neef, Prof. dr. D.M. Burger (Radboud University)
Co-supervisor: Dr. M. Maliepaard (College ter beoordeling van geneesmiddelen, Utrecht) 

"Generic interchangeability: between science and regulation"

Also read