26 Mar 2018

Lezingenreeks "Recht in Crisis"

De sectie Rechtswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) organiseert in het kader van de lezingenreeks “Recht in Crisis” de lezing “Financieel recht in crisis?” door Prof.Mr. Danny Busch, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en de lezing “Het ondernemingsrecht in (de) crisis” door Mr. M.J. Kroeze, lid Hoge Raad der Nederlanden.

Prof.Mr. Danny Busch, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
“Financieel recht in crisis?”

Mr. M.J. Kroeze, lid Hoge Raad der Nederlanden
“Het ondernemingsrecht in (de) crisis”

Na de beide lezingen is er gelegenheid tot vraagstelling en debat.
De lezing vindt plaats in de gebouwen van de KNAW aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Alle belangstellenden zijn welkom. Deelname is gratis. Wel dient u zich vooraf aan te melden bij de secretaris van de sectie Rechtswetenschappen, Prof.dr.mr. Catrien Bijleveld (cbijleveld[at]nscr[dot]nl) ten laatste op 19 maart 2018.