Lotte Meurkens (R.C.)

Teaching experience

Inleiding privaatrecht (1st year bachelor)

Verbintenissenrecht (2nd year bachelor)

European tort law (2nd year bachelor)

Goederenrecht (3rd year bachelor)

Consumentenrecht (3rd year bachelor)

European private law (3rd year bachelor)

Onrechtmatige daad en schadevergoeding (master)

Skills courses: Vaardigheden voor juristen A, Vaardigheden voor juristen B, Skills A: legal research and reasoning, Rechtsvergelijking (Hasselt University), Rode draad casus: een civiele procedure, Academic legal writing, Professionele vaardigheden 4

Thesis supervisor (bachelor / master)

Intership supervisor (bachelor / master)

Mentoring (1st year bachelor)

Coordinator M-EPLI student-interns