Onderzoek naar huisartsenzorg tijdens de COVID-19 pandemie van start

In september zijn het Nivel en het UMCG in samenwerking met de academische netwerken van het Radboud UMC Nijmegen en UMC Maastricht van start gegaan met het ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar “Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost: lessen van de covid-19 pandemie”. Vanuit het consortium Huisartsgeneeskunde zijn dus drie afdelingen Huisartsgeneeskunde betrokken.

In dit onderzoek wordt de volledige breedte van de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie belicht. We kijken naar het zorggebruik, naar veranderingen in organisatie en beschikbaarheid van huisartsenzorg en naar de ervaringen van patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners.

Vraagstuk

Sinds de start van de coronapandemie is er veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. In sommige regio’s daalde het bezoek aan de huisarts en de huisartsenpost, in andere regio’s hadden huisartsenpraktijken het drukker dan ooit. De coronamaatregelen vormden voor veel huisartsenpraktijken een uitdaging op zich. Wat kunnen we leren van de manier waarop deze uitdagingen werden benaderd en opgelost? En welke lessen kunnen we leren om de veerkracht en duurzaamheid van de eerstelijnszorg en onze gezondheidszorg als geheel te vergroten?

Onderzoek

De onderzoekers brengen het zorggebruik in kaart met behulp van geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de huisartsenpost. Organisatorische veranderingen en de ervaringen ermee worden geïnventariseerd via vragenlijsten. Ook onderzoeken we het gebruik van thuisarts.nl door burgers. Naast vragenlijsten, elektronische patiëntendossiers en gebruiksstatistieken van thuisarts.nl zullen diepte interviews worden afgenomen bij huisartsenpraktijken/huisartsenposten en patiënten.

Verwachte uitkomst

Het onderzoek gaat inzicht bieden in de impact van corona op het zorggebruik in de huisartspraktijk. Welke zorg bleef achterwege bij welke patiënten, welke patiënten juist wel de huisartsenpraktijk wisten te vinden, welke organisatorische maatregelen goed en minder goed werken onder welke omstandigheden, en welke problemen huisartsenpraktijken ervaren tijdens de pandemie. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk om huisartsenzorg van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Ook in periodes waarin er geen (dreiging) sprake is van een pandemie, niet alleen voor de eerstelijnszorg, maar voor de gezondheidszorg als geheel.  

Partners

Nivel: Prof. Dr. Robert Verheij (Hoofdaanvrager), Dr. Lotte Ramerman, Dr. Nanne Bos
UMCG: Dr. Lilian Peters (Projectleider/Penvoerder), Prof. dr. Marjolein Berger, Dr. Daan Brandenbarg
Radboud UMC: Dr. Tim OldeHartman
Maastricht UMC/CAPHRI: Prof. Jean Muris
Zorgbelang Groningen
Stichting Sterk uit Armoede

InEen
Thuisarts.nl

More information

ZonMw website 

Also read