Onderzoek naar gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg gepubliceerd

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid hebben onlangs een onderzoek naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg gepubliceerd. Uit het rapport, dat inmiddels is aangeboden aan de wethouders van alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg, blijkt dat factoren rondom het inkomen, de gezinssituatie en opleidingsniveau de belangrijkste verklaring vormen voor het hoge gebruik van jeugd-GGZ in deze regio en dat gemeenten hier op verschillende manieren mee omgaan.

Zuid-Limburg is een regio waarin relatief veel gebruik wordt gemaakt van jeugd-GGZ. Sinds de invoering van de jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugd-GGZ en zoeken zij naar manieren om met deze problematiek om te gaan.

Doel van het onderzoek was om te bestuderen welke factoren verklaren dat het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg hoger ligt dan in de rest van Nederland en hoe gemeenten deze problematiek proberen terug te dringen.

In opdracht van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg (i.e. dr. Daan Westra, drs. Jannah Gerritsma, drs. Niels Hameleers en prof. dr. Dirk Ruwaard) en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (i.e. prof. dr. ir. Maria Jansen) daarom de handen ineengeslagen.

Download het rapport hier:

Also read

  • In the upcoming months, the Faculty of Health, Medicine and Life Sciences will share tips on Instagram on how to live a healthier life. Not just a random collection, but tips based on actual research happening at our faculty. The brains behind this idea are Lieve Vonken and Gido Metz, PhD candidates...

  • Berta Cillero Pastor is an Associate Professor and group leader at the MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. Her research is centred around mass spectrometry (imaging) to gain insights into molecules in cells and tissues for biomedical research. With this technique, changes...

  • Scientists at the biomedical MERLN Institute of Maastricht University and the Maastricht University Medical Center have succeeded in growing an embryo structure of human identical twins purely from stem cells, without using an egg or sperm cell. Thanks to this culture, scientists are now seeing for...