Nulmeting en monitoring Sociale Agenda Limburg 2016

In opdracht van de Provincie heeft de Universiteit Maastricht een nulmeting uitgevoerd voor de Sociale Agenda Limburg voor 2016. De Sociale Agenda heeft als nadrukkelijk doel het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Limburg. De provincie Limburg beoogt de sociale en economische belangen met elkaar te verknopen vanuit de gedachte dat een vitale bevolking bijdraagt aan een vitale economie.

De Sociale Agenda Limburg bestaat uit 5 thema’s: (arbeids-) participatie, onderwijs, gezondheid, jeugd en sociaal kapitaal. Voor elk thema is een set van relevante indicatoren verzameld die beschikbaar en meetbaar zijn in de periode 2016-2020. Aan de hand van deze indicatoren geeft de nulmeting een beeld van de Limburgse situatie in 2016 (in vergelijking met Nederland en andere provincies of regio’s).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende databronnen: de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD, het schoolverlatersonderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), de gegevens van de Onderwijsmonitor Limburg (OML), data van het CBS, rapportages van Kinderen in Tel, en gegevens van het RIVM. De bedoeling is dit onderzoek elke 2 jaar te herhalen om vast te kunnen stellen of er sprake is van een trendbreuk. 

Also read

  • For 40 years already, Annemie Mordant has been convinced that academic and support staff are stronger together. Until her retirement, as the head of MEMIC (the centre for research data management), she dedicated herself to optimally facilitating collaboration between academic and support staff. “We...

  • Annually, the European Respiratory Society (ERS) honors highly regarded senior scientists who have made significant contributions to the respiratory field. During the 2023 ERS International Congress in Milan (Italy), the ERS presented the ERS Lifetime Achievement Award 2023 to Martijn Spruit.

  • The bachelor’s programme in Medicine at Maastricht University is undergoing a major overhaul. Not only will its curriculum be brought into line with the latest societal and medical developments, but its teaching method will also change. The students who started the English track of the Bachelor of...