Nulmeting en monitoring Sociale Agenda Limburg 2016

In opdracht van de Provincie heeft de Universiteit Maastricht een nulmeting uitgevoerd voor de Sociale Agenda Limburg voor 2016. De Sociale Agenda heeft als nadrukkelijk doel het inlopen van de gezondheidsachterstanden in Limburg. De provincie Limburg beoogt de sociale en economische belangen met elkaar te verknopen vanuit de gedachte dat een vitale bevolking bijdraagt aan een vitale economie.

De Sociale Agenda Limburg bestaat uit 5 thema’s: (arbeids-) participatie, onderwijs, gezondheid, jeugd en sociaal kapitaal. Voor elk thema is een set van relevante indicatoren verzameld die beschikbaar en meetbaar zijn in de periode 2016-2020. Aan de hand van deze indicatoren geeft de nulmeting een beeld van de Limburgse situatie in 2016 (in vergelijking met Nederland en andere provincies of regio’s).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende databronnen: de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD, het schoolverlatersonderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), de gegevens van de Onderwijsmonitor Limburg (OML), data van het CBS, rapportages van Kinderen in Tel, en gegevens van het RIVM. De bedoeling is dit onderzoek elke 2 jaar te herhalen om vast te kunnen stellen of er sprake is van een trendbreuk. 

Also read

  • Drawing blood, inserting an IV, or looking into the ear; even seemingly simple medical procedures can cause anxiety, pain, and stress in children. According to pediatric intensivist Piet Leroy, comfort and trust are just as important as the medical treatment itself. Therefore, he is researching how...

  • Maastricht University students have won the Dutch final of the student competition Ecotrophelia, a drinking vinegar based on apple cider vinegar, fruit and herbs.

  • In the upcoming months, we’ll share tips on Instagram for our students on how to live a healthier life. Not just a random collection, but tips based on actual research happening at our faculty. The brains behind this idea are Lieve Vonken and Gido Metz, PhD candidates at CAPHRI, the Care and Public...