20 May 2020

Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade

Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade – Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid" (Title in Dutch only)