12 April 2022

Kick-off nieuw BIPV(T)-innovatieproject voor de renovatiemarkt: BIPV(T) GEEFT MOOI ENERGIE!

Ruim 20 consortiumpartners bundelen hun krachten in een nieuw BIPV(T)-innovatieproject voor de renovatiemarkt. Het project wordt gesubsidieerd door de stimuleringsregeling voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft als doel een innovatieve, integrale renovatieaanpak voor een CO2-vrije gebouwde omgeving door realisatie van een programmatische ketenaanpak voor de renovatiemarkt. Hiermee kunnen vanaf 2025 ten minste 2500 renovatiewoningen en 2500 nieuwe woningen per jaar snel en eenvoudig kunnen worden (om)gebouwd tot Plus-Op-de-Meter woningen op basis van integreerbare, betaalbare en opschaalbare BIPV(T)-elementen, inclusief elektrisch en thermisch (opslag)systeem. De penvoerder van het project is BIPV Nederland, op initiatief van adviesbureau Berenschot en uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

BIPV