4 November 2021

De videoreconstructie in het strafproces: van verbeelding naar juridische werkelijkheid

From the start of a criminal investigation various reconstruction methods are applied to get clarity about 'the true facts' of the investigated event.