21 September 2020

Beleidsbepaling en aansprakelijkheid: een drieluik over de feitelijke beheersing van vennootschappen

Het onderzoek heeft betrekking op de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het bepalen van beleid bij een vennootschap. (Dutch only)