10 May 2019

Symposium Medicijngebruik, agressie en juridische verantwoordelijkheid

 

Vrijdag 10 mei 2019

Locatie: Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3

Op 10 mei organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University een ééndags symposium over medicijngebruik, agressie en juridische verantwoordelijkheid.

Thema

In rechtszaken wordt steeds vaker beargumenteerd dat er mogelijk een verband bestaat tussen psychiatrische ontregelingen, agressie en het gebruik van psychofarmaca. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsdelicten die mede door antidepressiva zouden zijn veroorzaakt. In de VS staan dergelijke gevallen bekend onder de naam 'Prozac-moorden', maar ook in Nederland zijn er enkele spraakmakende zaken, zoals de bijlmoorden in Badhoevedorp en de zaak Ids Idsardi, waarbij gewelddadige misdrijven mede onder de invloed van bepaalde medicijnen zouden zijn begaan. Het betreft met name patiënten die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zijn voorgeschreven, zoals paroxetine en fluoxetine. Het verband tussen medicatiegebruik en gewelddadig gedrag is bijzonder controversieel en doet tal van vragen rijzen op het snijvlak van geneeskunde, forensische psychiatrie, medisch-  en strafrecht.

Tijdens dit symposium zullen met name de volgende vragen worden besproken. Bij welke medicatie en onder welke omstandigheden is er een verhoogd risico op agressie en delictgedrag, en wat zijn daarbij de farmacologische mechanismen? Is de miskenning van de aanwezigheid van een psychose en het daardoor achterwege blijven van antipsychotica niet een belangrijke oorzaak van disruptief c.q delictgedrag binnen de psychiatrie? Wat zijn de juridische gevolgen van een mogelijk verband tussen medicatiegebruik en geweldsdelicten? Welk oordeel moet dan bijvoorbeeld over culpa in causa en de (gradatie van) ontoerekeningsvatbaarheid worden gegeven? Is een schadeclaim mogelijk wanneer ernstige klachten zijn ontwikkeld door het gebruik van antidepressiva? Wat is de juridische verantwoordelijkheid van artsen en andere zorgverleners? Er is voldoende ruimte voor discussie.

Sprekers:

Prof. dr. à Campo (Maastricht University); Prof. dr. Duijst (Maastricht University), Mr. Lensen (Stichting SeroxatClaim), Prof. dr. Roef (Maastricht University); Prof. dr. Van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam); Prof. dr. Verkes (Radboud Universiteit).

Programma

09.30-10.00 Ontvangst en registratie 
10.00-10.15

Welkom
Prof. dr. David Roef (Maastricht University)

10.15-11.00

Effecten en bijwerkingen van medicatie
Prof. dr. Jan van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)

11.00-11.45

Delictgedrag als bijwerking van medicatie
Prof. dr. Robbert-Jan Verkes (Radboud Universiteit)

11.45-12.00

Koffiepauze

12.00-12.45 Toerekenbaarheid bij delicten onder invloed van medicatiegebruik
Prof. dr. David Roef (Maastricht University)
12.45-14.00 Lunch
14.00-14.45 Verantwoordelijkheid nemen, geven en laten over medicatie
Prof. dr. Wilma Duijst (Maastricht University)
14.45-15.30

Antidepressiva en productaansprakelijkheid
Mr. Ron Lensen (Stichting SeroxatClaim)

15.30-15.45  Koffiepauze
15.45-16.30 Het risico van misplaatste zuinigheid met antipsychotica
Prof. dr. Joost à Campo (Maastricht University)
16.30-17.30 Discussie
17.30-18.30 Napraten met drankje

 

Deelname kosten zijn: € 50,- incl. lunch. 
Voor UM studenten en medewerkers € 15,- incl. lunch.

Wij vragen voor dit event geen accreditatie aan. Wél kunt u bij de aanmelding aangeven of u een aanwezigheidsattest wilt ontvangen waarmee u wellicht zelf punten kunt aanvragen bij uw beroepsvereniging. Hoeveel punten worden toegewezen zal elke vereniging zelf bepalen.