3 Apr 2019

Seminar Mandatory Disclosure

 

Woensdag 3 April 2019

Locatie: Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3, Ruimte: Statenzaal

De Mandatory Disclosure-richtlijn (MDR) is aangenomen door de Europese Raad. Op basis van deze richtlijn zullen potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren met een grensoverschrijdend element door intermediairs, zoals belastingadviseurs, en belastingplichtigen gemeld moeten worden bij de Belastingdienst. Lidstaten dienen wetgeving op te stellen om aan de MDR te voldoen. In dit seminar zullen diverse aspecten rondom Mandatory Disclosure behandeld worden.

Foto impressie van het evenement

Programma

12.30-13.00 Welkom en registratie in de Lenculenhal
13.00-13.15 Introductie Mandatory Disclosure

Prof. dr. H.T.P.M. (Hans) van den Hurk, Hoogleraar Europese Inkomsten- en Vennootschapsbelasting Maastricht University en tax strategy adviseur bij Cygnus Tax BV, tevens verbonden aan Apertas BV en Herreveldvandenhurk BV.

13.15-14.00

De richtlijn in vogelvlucht
Dr. J.J.A.M. (Jasper) Korving, Universitair docent Maastricht University en tevens verbonden aan het wetenschappelijk bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV

Dr. Korving zal een schets geven van het juridische raamwerk van de MDR en zal stilstaan bij de omvang en reikwijdte van de materiële meldingsplicht en de wezenskenmerken.

14.00-14.15 Discussie
14.15-15.00 Formele haken en ogen

Mr. F.R. (Frank) Herreveld, Partner bij Herreveld van Sprundel & Partners tevens verbonden aan Herreveldvandenhurk BV 

Mr. Herreveld gaat in zijn presentatie in op de formele regels in Nederland in combinatie met Mandatory Disclosure. Tevens behandelt hij de relatie met het fair play beginsel en de vraag of er na melding nog sprake kan zijn van een nieuw feit. Voorts zal aandacht besteed worden aan de materiële terugwerkende kracht die aan de Mandatory Disclosure wetgeving kleeft.

15.00-15.15 Discussie
15.15-15.45 Pauze in de Lenculenhal
15.45-16.30 Mandatory Disclosure vanuit het perspectief van de belastingdienst

Drs. G.J. (Gerrit) de Keizer, Landelijk vaktechnisch coördinator Vennootschapsbelasting Belastingdienst.

Drs. de Keizer zal het onderwerp Mandatory Disclosure vanuit het perspectief van de Belastingdienst benaderen. Aan de orde zal onder andere komen wat de Belastingdienst aan meldingen op zich af ziet komen en wat de Belastingdienst daarmee moet, kan en wil doen. Tevens wordt gekeken naar hoe de Belastingdienst toezicht kan houden op naleving van de verplichtingen door intermediairs en belastingplichtigen.

16.30-16.45 Discussie
16.45-17.30  Mandatory Disclosure in de praktijk

Drs. R.A. (Robert) van der Jagt, Partner KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs

Drs. Van der Jagt zal de voortgang van implementatie van de MDR in andere lidstaten bespreken. Wat doen zij, waar wijkt dit af van de tekst van de richtlijn en waar gaan ze verder? Tevens behandelt hij een aantal casussen waarbij de vraag is of deze meldingsplichtig zijn en welke ruimte de lidstaten hebben bij de omzetting van de richtlijn in nationaal recht. Hij bespreekt verder het wettelijk verschoningsrecht en laat zien hoe binnen KPMG omgegaan wordt met de MDR. 

17.30-17.45 Discussie
18.00-20.30 Diner buffet voor alle deelnemers
Restaurant Petit Bonheur/Hotel Au Quartier http://www.petitbonheur.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vindt hier de presentaties van het evenement:

Presentatie van Dr. J.J.A.M. (Jasper) Korving
Presentatie van Mr. F.R. (Frank) Herreveld
Presentatie van Drs. G.J. (Gerrit) de Keizer
Presentatie van Drs. R.A. (Robert) van der Jagt